Lexmark ured Hrvatska

Lexmark International CRT

Adresa: Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb

Tel.: + 385 (0)1 3011 555
Fax: + 385 (0)1 3015 713
E-mail: info@lexmark.hr

Radno vrijeme: 

Ponedjeljak - četvrtak: 0800 - 1630
Petak: 0800 - 1500