Informacije o kompaniji | Lexmark Hrvatska

Informacije o kompaniji

Společnost Lexmark:
Lexmark International CRT d.o.o
Poslovni centar Spansko
Savska Opatovina 36/III
10 000 Zagreb

Registrační číslo společnosti v obchodním rejstříku:
01828665 - Zagreb

Jméno zástupce:
Goran Ivcic & Sinan Emon

Hosting:
Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Webmaster:
Mike Dattilo - website@lexmark.com