Brzine ispisa prema ISO standardu | Lexmark Hrvatska

Brzine ispisa prema ISO standardu

Što je brzina ispisa prema ISO standardu?

Digitalni uređaji za ispis mogu stvarati ispisane stranice različitom brzinom od nominalno navedene iz nekoliko razloga. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na glavno računalo, upravljački program, aplikaciju, operativni sustav, vrstu veze s pisačem (USB, Ethernet, bežična) i računalnu snagu uređaja. Osim toga, na brzinu ispisa mogu utjecati svojstva zadatka poput crno-bijelog ispisa u usporedbi s ispisom u boji, broj stranica koje treba ispisati, jednostrani ili obostrani ispis, postavke kvalitete, broj primjeraka, vrsta i veličina papira, sadržaj i složenost dokumenta.
U standardu ISO/IEC 24734 navedena je metoda mjerenja produktivnosti digitalnih uređaja za ispis koji upotrebljavaju različite tekstualne datoteke, uredske aplikacije i svojstva zadatka ispisa na običnom papiru u zadanom načinu rada. Primjenjuje se na uređaje za crno-bijeli ispis i ispis u boji te na jednofunkcijske i višefunkcijske uređaje bez obzira na tehnologiju ispisa (npr. tintni, laserski itd).

Standard ISO/IEC 24734 omogućuje proizvođačima digitalnih uređaja za ispis mjerenje produktivnosti različitih digitalnih uređaja za ispis dosljednom metodom.

Testiranje

Testovi se provode uz uređaj podešen na zadane uvjete, uz korištenje preporučenog običnog papira. Na uređajima za ispis u boji testovi za crno-bijeli ispis provode se postavljanjem uređaja samo na crno-bijeli način rada. Testiranje se obavlja uz jednostrani, ali i obostrani ispis, ako je automatski obostrani ispis standardna funkcija uređaja.

Tekstualne datoteke od četiri stranice ispisuju se putem programa Adobe Reader™, Microsoft Word™ i Microsoft Excel™, uz različit broj primjeraka u zadacima različite duljine.

Datoteka za testiranje u programu Adobe Reader™
iso speed test 1
Datoteka za testiranje u programu Microsoft Excel™
microsoft_excel
Datoteka za testiranje u programu Microsoft Word™
microsoft_word

Testiraju se tri različite duljine zadataka

1. Kratki zadaci

Jedan ispis svake datoteke za testiranje  

2. Srednji zadaci

Više ispisa svake datoteke za testiranje u ukupnom trajanju od otprilike 30 sekundi ispisa nakon potpunog ispisa cijele datoteke

3. Dugi zadaci

Više ispisa datoteke za ispis u PDF formatu u ukupnom trajanju od otprilike 4 minute dodatnog ispisa nakon jednog ispisa cijele datoteke (samo jednostrano).

Primjenjuju se tri različite metode određivanja vremena ispisa

Prosječno vrijeme za jedan ispis svake od datoteka za testiranje duljine četiri stranice od pokretanja zadatka ispisa na glavnom računalu do potpunog izlaska posljednje stranice (4. stranica), uključujući vrijeme obrade prvog zadatka. Vrijeme koje se dobiva ovim mjerenjem poznato je pod nazivom First Set Out Time (FSOT) (vrijeme prvog izlaska).

Prosječan broj slika u minuti za ispis višestrukih datoteka od četiri stranice, što označava mjerenje prosječne brzine kojom uređaj stvara stranice mjereno od pokretanja zadatka do potpunog izlaska posljednje stranice, uključujući vrijeme obrade prvog zadatka ispisa. Broj slika u minuti ili IPM (images per minute) koji se dobiva ovim mjerenjem naziva se Effective Throughput (EFTP) (efektivna propusnost). Prosječan broj slika u minuti za ispis višestrukih datoteka za testiranje od četiri stranice, mjereno od potpunog izlaska posljednje stranice prvog ispisa do potpunog izlaska posljednje stranice zadatka, što označava mjerenje brzine ispisa bez vremena obrade prvog zadatka. Broj slika u minuti ili IPM (images per minute) koji se dobiva ovim mjerenjem naziva se Estimated Saturated Throughput (ESAT) (procijenjena zasićena propusnost).

  Ti se rezultati bilježe za svaku datoteku, kao i za prosjek svih datoteka

  • FSOT za kratki zadatak.
  • EFTP za kratki, srednji i dugi zadatak.
  • ESAT za srednji zadatak. Lexmark u svojim oglasima općenito koristi prosječni ESAT IPM pri jednostranom ispisu.

  Što je ISO?

  Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (International Organization for Standardization) najveća je svjetska organizacija za razvoj i objavljivanje međunarodnih standarda.

  ISO je mreža nacionalnih instituta za standardizaciju iz 157 država (po jedna članica iz svake Države) sa središnjim uredom u Ženevi, u Švicarskoj, gdje se koordinira sustav. ISO je nevladina organizacija koja čini most između javnog i privatnog sektora. Mnogi od instituta-članica dio su vladinih struktura vlastitih država ili imaju mandat svoje vlade. Druge članice potječu isključivo iz privatnog sektora i ustanovile su ih organizacije za nacionalna partnerstva industrijskih udruženja. Stoga ISO omogućuje postizanje konsenzusa o rješenjima koja zadovoljavaju zahtjeve poslovanja i širih potreba društva.

  Više informacija o organizaciji ISO potražite na www.iso.org

  Pojedinosti o ISO/IEC standardima ispisa dostupne su na web-mjestu www.iso.org