Kapaciteti stranica prema ISO standardu | Lexmark Hrvatska

Kapaciteti stranica prema ISO standardu

Osnovne informacije

U prosincu 2006. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) odobrila je nove standarde mjerenja kapaciteta ispisa spremnika sa tintom (ISO/IEC 24711) i tonera u boji (ISO/IEC 19798). Ti novi standardi dopuna su standardu kapaciteta ISO/IEC 19752 za mono tonere objavljenom u lipnju 2004.

ISO standardi za kapacitete spremnika s tintom i tonerom jasno određuju osnovna svojstva koja utječu na kapacitet i primjenjuju stroge statističke analize na rezultate. Svi proizvođači pisača sada pri mjerenju kapaciteta spremnika mogu koristiti istu metodologiju.

Pojedinosti ISO/IEC standarda dostupne su na web-stranici www.iso.org/jtc1/sc28.

Što je kapacitet ispisa stranica?

Kapacitet ispisa stranica označava ukupan broj stranica koje se mogu ispisati jednim spremnikom za ispis. Do sada su proizvođači pisača koristili različite metodologije za mjerenje kapaciteta spremnika, što je otežavalo preciznu usporedbu robnih marki. Stoga je Lexmark, zajedno s drugim proizvođačima pisača surađivao s organizacijom ISO na stvaranju novih standarda mjerenja kapaciteta. 13. prosinca 2006. godine ISO je odobrio novi standard mjerenja kapaciteta ispisa za spremnike s tintom (ISO)/IEC 24711) i tonere u boji (ISO/IEC 19798). Ti novi standardi dopuna su standardu kapaciteta ISO/IEC 19752 za mono tonere objavljenom u lipnju 2004.

ISO kapacitet u usporedbi sa stvarnim kapacitetom

Budući da se ISO ispitivanje provodi u kontroliranim uvjetima, pri stvarnoj upotrebi kupac najvjerojatnije neće moći reproducirati iste uvjete i parametre kao ISO ispitivanje kapaciteta. Stoga stvarni kapacitet broja ispisanih stranica jako ovisi o faktorima poput pokrivenosti stranica, veličine zadatka ispisa, vrste medija, uvjeta u okruženju, određivanja životnog vijeka i obostranog ili jednostranog ispisa. [Rezultati ISO kapaciteta broja ispisanih stranica mogu se usporediti s kapacitetom prijeđenih milja po galonu goriva (MPG) za automobile. MPG kapacitet koristan je alat za usporedbu uštede goriva u različitim vozilima, ali možda neće točno predvidjeti prosječni MPG koji se postiže. Na stvarni MPG utječu način i mjesto vožnje, stanje i održavanje vozila, varijacije u gorivu i drugi faktori.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Slika 1: ISO/IEC/9752 Standardna testna stranica

Industrijska su ispitivanja pokazala da je prosječna pokrivenost stranice, prikazana postotkom stranice na kojoj se nalazi toner, za crnu i bijelu stranicu između 4 i 5%. Na slici 1 prikazana je testna stranica s oko 5% pokrivenosti koja se koristi za ispitivanje ISO/IEC 19752. Ispis u boji obično uključuje višu prosječnu pokrivenost stranice. Stoga pet standardnih stranica (slika 2), koje se koriste za ispitivanja ISO/IEC 19798 i 24711, s mješavinom teksta i slika i različitim intenzitetima pokrivenosti, ukupno predstavlja oko 20% pokrivenosti (oko 5% za crnu i tri boje: cijan, magenta i žutu). Ako vaša prosječna ispisana stranica sadrži značajno veću pokrivenost od standardnih ISO stranica, razumno je očekivati da će stvarni kapacitet biti niži od navedenog kapaciteta stranica. Dok je pokrivenost faktor koji je najočitije povezan s kapacitetom spremnika, i učinci drugih faktora mogu doprinositi u jednakoj ili čak i većoj mjeri.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Slika 2: Komplet za ispitivanje koji se sastoji od pet stranica za standardno ISO/IEC 19798 ispitivanje kapaciteta

Zašto su važni standardi mjerenja kapaciteta ispisa?

Ovi standardi kapaciteta ispisa pomoći će vam donijeti odluku o kupnji na temelju objektivne i točne procjene kapaciteta spremnika. Novi ISO standardi za spremnike s tintom i tonerom jasno određuju osnovna svojstva koja utječu na kapacitet i primjenjuju stroge statističke analize pa svi proizvođači pisača pri mjerenju kapaciteta mogu koristiti istu metodologiju.

Kako se provode ispitivanja?

Prema specifikacijama ISO/IEC 24711 i 19798 kapacitet stranica određuje se pomoću standardnog kompleta ispisanog u kontroliranim uvjetima, uz zadane postavke pisača. Budući da okruženje pisača može utjecati na kapacitet stranica, temperatura u okruženju mora biti 23,0 C +/- 2,0 C.

Komplet za ispitivanje, naveden u standardu ISO/IEC 24712, namijenjen je primjeni na papiru veličine A4 ili 8,5x11". Komplet čine PDF datoteke koje se sastoje od četiri tipične stranice koje koriste kupci i jedne dijagnostičke stranice koje se ispisuju iz najnovije verzije programa za čitanje PDF datoteka.

Koliko spremnika i pisača se koristi tijekom ispitivanja?

Ispituje se najmanje devet spremnika ili kompleta spremnika do kraja njihovog životnog vijeka. To omogućuje pouzdanu procjenu prosječnog predviđenog kapaciteta u okviru statistički utvrđenih ograničenja. Standardi preporučuju nabavu spremnika s različitim datumima proizvodnje i s različitih lokacija.

Ispituju se najmanje tri kompleta spremnika na tri različita pisača kako bi se izbjegle nedoumice zbog razlika u uređajima. Na svakom se pisaču ispituje jednak broj kompleta spremnika.

Zašto su kapaciteti stranica navedeni kao sustav spremnika i pisača?

ISO kapaciteti stranica uvijek se navode kao sustav spremnika i pisača. Navođenje kapaciteta stranica kao sustava najbolje odražava razlike između brzina pisača, tablica boja, postupaka održavanja i učestalosti aktiviranja na različitim modelima pisača.

Kako se izračunavaju kapaciteti stranica?

Dobiveni ISO kapaciteti stranica moraju biti jednaki ili niži od donje granice 90-postotnog intervala pouzdanosti srednje vrijednosti. Ako se ispituje 9 spremnika, maksimalni ISO kapacitet stranica izračunava se na sljedeći način: ISO kapacitet stranica = prosječni kapacitet stranica - (1,86 * (stand. odstup. kapaciteta stranica/ 3))

Zašto nije naveden kapacitet stranica za moj model pisača?

Lexmark će objavljivati ISO kapacitete stranica za sve buduće proizvode.

Više informacija pročitajte u dokumentu Understanding Toner Cartridge Page Yields[.pdf] (Objašnjenje kapaciteta stranica ispisanih spremnicima s tonerom).