Potrošni dijelovi koji su pokriveni ograničenim jamstvom tvrtke Lexmark | Lexmark Hrvatska

Potrošni dijelovi koji su pokriveni ograničenim jamstvom tvrtke Lexmark

Potrošni materijal za crno-bijeli laserski pisač

Proizvod Jamstveno razdoblje

Spremnici za ispis za laserske pisače*

Ograničeno doživotno jamstvo*

Spremnici s tonerom*

Ograničeno doživotno jamstvo*

Fotovodičke jedinice/kompleti**

Ograničeno doživotno jamstvo*

Slikovne jedinice/kompleti**

Ograničeno doživotno jamstvo*

Jedinice/kompleti razvijača**

Ograničeno doživotno jamstvo*

Bočice/spremnici za otpadni toner**

Ograničeno doživotno jamstvo*

* Ograničeno doživotno jamstvo ne odnosi se na spremnike za laserske pisače koji su ponovno napunjeni ili na one koji su se jednostavno ispraznili kao posljedica uobičajene uporabe. Ograničeno doživotno jamstvo vrijedi dok se iz spremnika za ispis za laserski pisač ne isprazne upotrebljive količine tonera tvrtke Lexmark.
** Ograničeno doživotno jamstvo za fotovodičke jedinice/komplete, slikovne jedinice/komplete, jedinice/komplete razvijača i/ili bočice/spremnici za otpadni toner vrijedi dok se ne prikaže poruka „Zamijenite potrošni materijal“. Uporaba potrošnog materijala koji oštećuju fotovodičke jedinice/komplete, slikovne jedinice/komplete, jedinice/komplete razvijača i/ili bočice/spremnike nije pokrivena ograničenim doživotnim jamstvom za potrošni materijal tvrtke Lexmark.

Potrošni materijali za tintne pisače

Proizvod 1 godina

Spremnici s tintom

X

Potrošni materijal za strojeve za obradu teksta

Proizvod 1 godina

Matrični pisači sa vrpcom 6400, 6408, 6412

X

Matrični pisač sa vrpcom Lexmark 4227, 4227 plus

X

Matrični pisač sa vrpcom Lexmark 23xx Series

X

Matrični pisač sa vrpcom 24xx Series

X

Matrični pisač sa vrpcom 25xx Series

X

Matrični pisač sa vrpcom 25xx+ Series

X