Usklađenost s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Lexmark se zalaže za ekološki odgovorno odlaganje iskorištene elektroničke opreme. 

Kao ekološki odgovoran pružatelj proizvoda i usluga, Lexmark prati Direktivu o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi 2012/19/EU.

Ciljevi ove Direktive su: 

  • očuvati, štititi i poboljšati kvalitetu okoliša
  • zaštititi ljudsko zdravlje
  • razborito i racionalno koristiti prirodne resurse

WEEE direktiva prihvaćena je kao europski zakon 2003. godine i odnosi se na mnoge elektroničke proizvode; 2012. godine WEEE je proširena i sada uključuje mnoge potrošne materijale u vezi s proizvodima s električnim komponentama. Ažurirana Direktiva (2012/19/EU) sadržava nekoliko obveza koje se nalažu proizvođačima električne i elektroničke opreme.

Postupak usklađenosti

U skladu s Direktivom, svaki Lexmarkov proizvod koji sadrži elektroničke komponente sada je označen u skladu sa specifikacijama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i usklađen je s europskim standardom EN50419. Proizvode označene simbolom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi treba vratiti na određeno mjesto za prikupljanje za recikliranje električne i elektroničke opreme, na primjer kroz LCCP ili LECP.

Simbol o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi prikazan je u nastavku. Posebni simbol «prekrižene košarice za smeće» postavlja se na proizvode kako bi pokazao da se otpadna električna i elektronička oprema mora vratiti na određeno mjesto za prikupljanje za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme.

weee-logo

U većini europskih zemalja pridružili smo se nacionalnom kolektivnom programu. Ovi programi osiguravaju tvrtkama članicama cjelovit postupak od prikupljanja do recikliranja i izvještavanja. To nam omogućuje ispunjavanje obveza prema našem tržišnom udjelu. 

Priručnici o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi dostupni su na web-mjestu Lexmark u odjeljku Korisnička podrška > Podrška za uređaje. Pretražite model, a zatim kliknite karticu Priručnici. 

Srodne poveznice

Supplies Hero

Trebate kupiti originalni Lexmarkov potrošni materijal za svoj pisač ili višenamjenski uređaj?