Lexmark Cartridge Collection Program

Programa povrata iskorištenih spremnika tvrtke Lexmark

Jednostavan način povrata spremnika s tonerom na ponovnu upotrebu i recikliranje.

Kada vratite prazan potrošni materijal putem LCCP-a, pomažete u smanjenju utjecaja na okoliš i promičete održivost. Svake se godine milijuni kilograma materijala odgovorno ponovno koriste i recikliraju, a sve započinje s vama. 

LCCP predstavlja kombinaciju učinkovite logistike i usluge s inovativnim alatima koji nude suvremeno, učinkovito prikupljanje, recikliranje te ponovnu uporabu idealno prilagođenu količinama koje vi trošite. Uz plaćanje troškova prijevoza vaših korištenih spremnika, Lexmark vam pruža prikladan mrežni pristup i interaktivne alate za planiranje preuzimanja, praćenje povrata, naručivanje spremnika za recikliranje i još mnogo toga.

Logotip programa prikupljanja spremnika tvrtke Lexmark (LCCP)

Green Triangle

Mogućnosti ponovne upotrebe i recikliranja:

Za pojedince koji koriste samo nekoliko spremnika tvrtke Lexmark godišnje.

Za tvrtke i druge koji koriste više od 40 Lexmark spremnika godišnje.

Napomena: Samo originalni potrošni materijal tvrtke Lexmark koji ispunjava uvjete za ovaj program recikliranja.  Lexmark zadržava pravo povrata neprihvatljivih materijala pošiljatelju na račun pošiljatelja i povratiti pripadajuće troškove od pošiljatelja.

Zašto biste sudjelovali?

  • odgovorno
  • održivo
  • Jednostavno i praktično
  • Bez naknade

100%

prikupljeni spremnici su ponovno upotrijebljeni ili reciklirani

0%

pravila za deponirani otpad

Klasifikacija otpadnog spremnika

Proveli smo  karakterizaciju  Lexmark brandiranih praznih spremnika s tonerom na temelju procjene njihovih opasnih svojstava.  Toner sadržan u Lexmarkovim ispisnim spremnicima nije klasificiran kao opasan prema važećim EU direktivama i izmjenama.

Lexmark je svoje spremnike s tonerom klasificirao kao otpad 16 02, odnosno otpadnu električnu i elektroničku opremu. Doista, spremnik je komponenta pisača koja ne može raditi bez pisača. Također, otpadni spremnici s tonerom mogu se smatrati otpadnom električnom i elektroničkom opremom s obzirom na to da je „otvoreni opseg“ Direktive o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi br. 2012/19/EU stupio na snagu 15. kolovoza 2018.

Kao rezultat toga, i pozivajući se na primjenjivu nomenklaturu, Lexmark klasificira svoje spremnike s tonerom s oznakom otpada 16 02 16 („komponente uklonjene iz odbačene opreme koja nije navedena u 16 02 15“) u svrhu prekogranične pošiljke otpada i upravljanja otpadom unutar Europske unije