WEEE | Lexmark Hrvatska

WEEE

Lexmarkova usklađenost s Direktivom 2012/19/EU 

Direktiva WEEE 2012/19/EU odnose se na pravilno odlaganje iskorištenih elektroničkih proizvoda. Ciljevi te Direktive su sljedeći: sačuvati, zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša, zaštititi ljudsko zdravlje te razborito i razumno koristiti prirodne resurse. WEEE direktiva prihvaćena je kao europski zakon 2003. godine i odnosi se na mnoge elektroničke proizvode; 2012. godine WEEE je proširena i sada uključuje mnoge potrošne materijale u vezi s proizvodima s električnim komponentama. Ažurirana Direktiva (2012/19/EU) sadržava nekoliko novih obveza koje se nalažu proizvođačima električne i elektroničke opreme.

Lexmark nastoji biti ekološki odgovoran proizvođač i pružatelj usluga. Nastavljamo razvijati proizvode, funkcije i rješenja koja našim klijentima pružaju mogućnosti smanjenja ekološkog utjecaja tijekom njihovih aktivnosti ispisa i obrade slika. Ugrađivanjem rezultata procjene životnog ciklusa u proces projektiranja proizvoda razvijamo održive proizvode koji predstavljaju kombinaciju visokih standarda rada, učinkovitosti i upravljanja okolišem u svim fazama njihovog životnog ciklusa.

Lexmark je vodeći u svojoj djelatnosti na području održivosti potrošnog materijala. Klijenti koji sudjeluju u programu prikupljanja istrošenih spremnika (LCCP), u kojemu se dodjeljuju i nagrade, vraćaju 1 od 3 spremnika s tonerom, što znatno premašuje prosjek u ovoj djelatnosti. LCCP je usklađen s politikom nulte stope odlaganja otpada na deponije i spaljivanja, čime se osigurava ponovna upotreba ili recikliranje svih praznih spremnika koje klijenti vraćaju radi osiguravanja najveće koristi za okoliš.

U skladu s Direktivom tvrtka Lexmark pokrenula je komunikacijsku kampanju za obrazovanje zaposlenika, partnera i klijenata o WEEE postupcima recikliranja. Svaki Lexmarkov proizvod koji sadrži elektroničke komponente sada je označen u skladu s WEEE specifikacijama i usklađen je s europskim standardom EN50419.

Simbol WEEE prikazan je u nastavku.

Proizvodi označeni simbolom WEEE ne smiju se odlagati zajedno s drugim otpadom iz kućanstva. Umjesto toga vratite te proizvode u posebno prikupljalište za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme.

Više informacija saznajte više o Lexmarkovim programima i inicijativama na području održivosti ili se obratite službi za odlaganje kućanskog otpada.

weee-logo