A weee eu-direktíva átültetése | Lexmark Magyarország

A weee eu-direktíva átültetése a 2004-264-es magyar rendelet

A 2004. október 8-án kelt 2004-264-es rendelet a következő 2 EU-direktívát adaptálja:

  • A veszélyes anyagok korlátozására (ROHS) vonatkozó, 2003. január 27-én kelt 2002/95/EK direktíva
  • Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó, 2003. január 27-én kelt 2002/96/EK direktíva

RoHS (Veszélyes anyagok korlátozása) direktíva

A 2006. július 1 után az európai piacra kerülő Lexmark termékek megfelelnek a bizonyos veszélyes anyagok korlátozására (ROHS) vonatkozó 2002/95/EK direktívának.

Az RoHS direktíva az elektromos és elektronikus berendezésekben előforduló négy fém (ólom, higany, hat vegyértékű króm és kadmium) és két polibrómozott gyulladásgátló (polibrómozott bifenil és polibrómozott difenil-éter) használatát korlátozza.

A Lexmark a beszállítókkal folytatott szoros együttműködéssel igyekszik biztosítani az RoHS direktíva előírásainak betartását.

A Lexmark az előírások betartásának ellenőrzéséhez új laboratóriumi vizsgálati berendezéseket is beszerzett.

WEEE direktíva

A magyar rendelet 10-es szakasza szerint a CHS és az RA Trade a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség országos nyilvántartásában olyan gyártóként szerepel, amely elektromos és elektronikus berendezéseket juttat a magyar piacra. A Lexmark az előre meghatározott naptár szerinti kötelezettségének is eleget tesz. További tájékoztatás: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu.