Terms and Conditions

1. Hatály

1.1 A Lexmark a jelen 4 éves korlátozott jótállást a kkv-k számára szánt termékcsaládhoz (a továbbiakban: “Lexmark-jótállás”) annak a személynek nyújtja, aki először vásárol meg saját használatra (a továbbiakban: “Eredeti Vevő”) egy, a 3. pontban meghatározott Lexmark márkájú nyomtatót vagy Lexmark márkájú kellékanyagot (a továbbiakban: “Lexmark Nyomtatói és Kellékanyagai”), valamint minden olyan személynek, aki számára a Lexmark Nyomtatóit és Kellékanyagait jogszerűen adják tovább vagy adják el (a továbbiakban az Eredeti Vevővel együttesen: “Végfelhasználó”) a jelen Lexmark-jótállás érvényességi ideje alatt (a továbbiakban “Időtartam”).

1.2 A JELEN LEXMARK-JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAG ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA SZÓL, ÉS NEM ALKALMAZHATÓ ABBAN AZ ESETBEN, HA A VÉGFELHASZNÁLÓ FOGYASZTÓNAK MINŐSÜL

1.3 A jelen Lexmark-jótállás alapján a Lexmark garantálja, hogy a Lexmark Nyomtatóit és Kellékanyagait új vagy újjal egyenértékű részegységekből állítják elő, megfelelnek a Lexmark által közzétett specifikációknak, mentesek az anyag- vagy összeszerelési hibáktól, és a szállítás időpontjában megfelelően működnek.

1.4 A Lexmark továbbá garantálja, hogy technikai támogatást (a továbbiakban: “Terméktámogatás”) biztosít a Végfelhasználónak vagy az adott ország Lexmark honlapján, vagy a Lexmark forródrótján keresztül (a jelen dokumentumhoz csatolt és/vagy az Ön országa Lexmark honlapján, a www.lexmark.com/myguarantee oldalon elérhető „Lexmark Szervíz Útmutatóban” meghatározottak szerint).

1.5 A JELEN LEXMARK-JÓTÁLLÁST, A LEXMARK INGYENES GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSKÉNT, A VÉGFELHASZNÁLÓNAK A TERMÉK ELADÓJÁVAL (A LEXMARK-KAL VAGY BÁRMELY MÁS OLYAN FÉLLEL, AKITŐL A VÉGFELHASZNÁLÓ MEGVÁSÁROLHATTA A LEXMARK NYOMTATÓT ÉS KELLÉKANYAGAIT) SZEMBEN FENNÁLLÓ, A HELYI JOG SZERINT ALKALMAZANDÓ SZERZŐDÉSES VAGY JOGSZABÁLYI) ALAPÚ SZAVATOSSÁGI JOGAIN FELÜL NYÚJTJA. A VÉGFELHASZNÁLÓNAK A LEXMARK-JÓTÁLLÁS A TERMÉK ELADÓJÁVAL VAGY MÁS SZEMÉLLYEL SZEMBEN FENNÁLLÓ BÁRMELY SZERZŐDÉSES VAGY TÖRVÉNYI JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI JOGÁT NEM ÉRINTI.

1.6 A jelen Lexmark-jótállásban foglalt szolgáltatásokat (a továbbiakban: “Jótállási Szolgáltatások”) a helyi Lexmark szervezet vagy helyi Lexmark képviselő nyújtja.

1.7 Lexmark a Jótállási Szolgáltatásokat (beleértve a Terméktámogatást is) a jelen Lexmark-jótállás 6. pontjában meghatározottak szerinti Területen nyújtja.

1.8 A JELEN LEXMARK-JÓTÁLLÁS CSAK A JELEN DOKUMENTUMBAN A VÉGFELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE KIFEJEZETTEN BIZTOSÍTOTT JOGOKRA KORLÁTOZÓDIK, A JELEN DOKUMENTUM ALÁBBI PONTJAIBAN FOGLALT MEGSZORÍTÁSOKKAL.

2. A Támogatás Folyamata

2.1 A jelen Lexmark-jótállás fennállása alatt a Lexmark (i) Terméktámogatást nyújt a Végfelhasználónak annak megállapítására, hogy a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag hibás-e, és ha igen, milyen okból, valamint (ii) választása szerint kijavítja vagy kicseréli a hibás vagy nem működő Lexmark Nyomtatót és Kellékanyagot (a lefedett termékek és az Időszak részleteit a 3. bekezdésben találhatja). A Lexmark-jótállás Időtartama alatt az eredeti csomagolóanyagokat a Végfelhasználó köteles megőrizni. 

2.2 Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal

Amennyiben a Lexmark nyomtatóiban és kellékanyagaiban anyag- vagy összeszerelési hiba jelentkezik az Időtartam alatt,és azt a termékdokumentációban szereplő ajánlások követésével nem lehet megoldani, a következő módok valamelyikénfolyamodhat segítségért:

  • Kiegészítő támogatás és hibaelhárítási információk, illetve frissített szoftverek és eszközmeghajtó programok (driverek) keresése a Lexmark támogatási webhelyén, a www.lexmark.com/myguarantee oldalon
  • Terméktámogatás igénylése az Ön országának megfelelő telefonszámon keresztül, amelyet megtalál a www.lexmark.com/myguarantee oldalon a „Jótállási Névjegyzék” cím alatt;

2.3 A Jótállási Szolgáltatások nyújtása során Lexmark először megkísérli feltárni, mi lehet a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag hibájának vagy nem-működésének az oka, és, amennyiben ez lehetséges, a problémát telefonon, Internet vagy fax útján oldja meg. A Lexmark – saját választása szerint – kijavítja a hibás vagy nem működő Lexmark Nyomtatót és Kellékanyagot, vagy kicseréli azt egy új vagy újjal egyenértékű cseretermékkel. A hibás vagy nem működő Lexmark Nyomtató és Kellékanyag visszajuttatása vagy kicserélése vonatkozásában a Lexmark hivatalos műszaki támogató munkatársai fogják az utasításokat megadni. A Jótállási Szolgáltatások során kicserélt részegységek vagy termékek a Lexmark tulajdonába kerülnek, illetve kerülnek vissza. A cseretermék leszállítása nem jelenti a Lexmark-jótállás Időtartamának a meghosszabbodását az adott Lexmark Nyomtató és Kellékanyai vonatkozásában.

2.4 Amennyiben a jelen Lexmark-jótállás alapján a Lexmark egy csere Lexmark Nyomtatót és Kellékanyagot szolgáltat, a Végfelhasználó köteles a hibás vagy nem működő Lexmark Nyomtatót és Kellékanyagot a csere Lexmark Nyomtatóval és Kellékanyaggal adott csomagolásban visszaküldeni a hivatalos műszaki támogató munkatársai a kicserélés során adott utasításainak megfelelően, az általa megadott visszaküldési címre. A hibás Lexmark Nyomtató és Kellékanyag vissza nem küldése a csere Lexmark Nyomtató és Kellékanyagra vonatkozó számla kibocsátást vonja maga után, a Lexmark aktuálisan közzétett listaára szerinti árral.

2.5 A csere Lexmark Nyomtatóhoz nem tartozik semmilyen Lexmark Kellékanyag, kábel és más hardver kiegészítés, amelyet a hibás Lexmark Nyomtatóval leszállítottak vagy arra feltelepítettek. Ezek az elemek visszaküldés előtt leszerelendők a hibás Lexmark Nyomtatóról és a továbbiakban csere Lexmark Nyomtatóval együtt használandók.

3. Az érintett Termékek köre és a Jótállási Időszak

3.1 A következő Lexmark termékekre vonatkozik a jelen Lexmark-jótállás, a következő Időszak során:

3.1.1 Amennyiben hosszabb Időszak nem szerepel az adott Lexmark Nyomtatón vagy annak csomagolásán vagy a vonatkozó Lexmark honlapon, egy év vonatkozik a Lexmark Nyomtatókra és azok hozzátartozó Lexmark harveres kiegészítőkre és funkcióikra (pl. papíradagoló tálca), az Eredeti Vevő vételi dátumától kezdődően. Az eredeti egyéves Időszak ingyenesen meghosszabbítható a Végfelhasználó online regisztrációjával a következő holnapon: www.lexmark.hu/myguarantee (a részleteket lásd a 4. bekezdésben).

3.1.2 Élethossziglani jótállás vonatkozik a Lexmark márkájú nyomtatófestékekre. Élethossziglan alatt azt az időszakot kell érteni, amely az Eredeti Vevő vételi dátumától kezdődik és addig tart, amíg a Lexmark által a festékkazettába eredetileg behelyezett nyomtatófesték annyira ki nem merül, hogy az eszköz többé már nem működik.

3.1.3 Kilencven nap vonatkozik a lézeres Lexmark Nyomtatóhoz járó Lexmark márkájú eredeti karbantartó készlet , beégetőműre (fuser), képátvivő egységre (ITU) és kopó-fogyó alkatrészekre , az Eredeti Vevő általi vétel dátumától kezdődően; vagy, amíg a Lexmark Nyomtató meg nem jelenít egy „Figyelmeztetés az élettartam lejártára” vagy „Ütemezett Karbantartás” üzenetet a kijelzőjén; vagy, amennyiben a Lexmark Nyomtató Végfelhasználójának interfésze nem képes ilyen üzenetet megjeleníteni, a rendes kopásig és elhasználódásig; amely ezek közül először bekövetkezik.

3.1.4 Kilencven nap vonatkozik a Lexmark márkájú csere karbantartó készletekre , beégetőműre (fuser), képátvivő egységre (ITU) és kopó-fogyó alkatrészekre az Eredeti Vevő vételi dátumától kezdődően. A csere karbantartó készletekre és beégetőműre (fuser) vonatkozó, kilencven nap elteltével történő beavatkozás eseményenként számlázandó.

3.2 A JELEN LEXMARK-JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK (I) HARMADIK SZEMÉLY OLYAN TERMÉKÉRE, AMELYEK EGYBE VANNAK CSOMAGOLVA A LEXMARK NYOMTATÓIVAL ÉS KELLÉKANYAGAIVAL (PL. USB VAGY MÁS KÁBELEK, SZOFTVEREK VAGY JÁRULÉKOS ELEMEK, AMELYEKET A LEXMARK FORGALMAZ A TERMÉK ELADÁSA VAGY A CSOMAG RÉSZEKÉNT), (II) A LEXMARK VAGY HARMADIK SZEMÉLY SZOFTVERÉRE VAGY (III) A LEXMARK VAGY HARMADIK SZEMÉLY NYOMTATÓ MÉDIUMÁRA.

4. Végfelhasználói kötelezettségek

4.1 REGISZTRÁCIÓ (AKTIVÁLÁSI TANÚSÍTVÁNY)

Ahhoz, hogy Jótállási szolgáltatásokban vagy Terméktámogatásban részesüljön a Lexmark nyomtatókra vonatkozó eredeti egy éves Időtartamon (lásd 3.1.1. bekezdés) felül, a Végfelhasználónak regisztrálnia és aktiválnia kell a Lexmark-jótállást minden egyes Lexmark nyomtató vonatkozásában az Eredeti Vevő vételi dátumától kezdődő 90 napon belül (a “90-Napos-Határidő”). A Regisztrációt online, a következő Lexmark honlapon lehet megtenni: www.lexmark.com/myguarantee. A sikeres regisztráció esetében a Végfelhasználó egy Aktiválási Tanúsítványt fog kapni, és ezáltal az eredeti egy éves Jótállási Időtartam 36 hónappal meghosszabbodik (= összesen 48 hónap = eredeti egy éves Időtartam plusz 36 hónap). Amennyiben a regisztráció nem történik meg a 90-Napos-Határidőn belül, a Jótállás meghosszabbításának lehetősége végleg elveszik és a Jótállási Időtartam marad az Eredeti Vevő vételi dátumától kezdődő eredeti egy éves időtartam. A regisztrációt és aktiválást követően a Végfelhasználó egy Aktiválási Tanúsítványt kap. A Végfelhasználó az Aktiválási Tanúsítványt biztonságos helyen köteles tartani.

4.2 A Lexmarkkal való kapcsolatfelvételkor a Végfelhasználónak be kell mutatnia (i) a bizonyítékot az Eredeti Vevő adásvétele megtörténtéről, pl. olyan számlával, amely részleteket tartalmaz az adásvétel dátumáról és helyéről, és a szériaszámról valamint (ii) az irányadó Aktiválási Tanúsítványt. Ezen információk hiányában a Lexmark Nyomtatói és Kellékanyagai „Lejárt Jótállású”-nak minősülnek, és így bármely szolgáltatás nyújtása a Végfelhasználót terheli az éppen hatályos szolgáltatási vagy Terméktámogatási díjszabás alapján.

4.3 A Végfelhasználó felelős annak biztosításáért, hogy a Lexmark Nyomtató a – pl. a termékdokumentációban és/vagy a Lexmark hivatalos műszaki támogató munkatársa által – megadott telepítési utasítások szerint lett konfigurálva. Amennyiben a Lexmark megállapítja, hogy a probléma firmware javított változatával megoldható, a Végfelhasználó lesz felelős ezen javítás Lexmark utasításai szerinti elvégzéséért a Lexmark Nyomtatón. Az utasításokat a Végfelhasználó felé a Lexmark hivatalos műszaki támogató munkatársa is megteheti, támogató telefonhívás útján.

4.4 Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében egyes Lexmark Nyomtatók egy bizonyos mennyiségű használat után karbantartási készleteket igényelhetnek. Erre vonatkozólag az adott termékspecifikáció és telepítési anyagok rendelkeznek, amelyekkel a Végfelhasználónak tisztában kell lennie. A karbantartási készleteket nem vonatkozik a Lexmark-jótállás. A karbantartási készleteket és beégetőmű (fuser) megvétele és megfelelő telepítése kizárólag a Végfelhasználó felelőssége, és a Végfelhasználó köteles viselni az ezzel járó összes költséget.

4.5 A megfelelő Terméktámogatás elérése érdekében a Végfelhasználó kéretik a Lexmark hivatalos műszaki támogató munkatársát úgy segíteni a vizsgálat folyamán, hogy a probléma megoldása telefonon keresztül megtörténhessen. A Végfelhasználó köteles a Lexmark Nyomtatót és Kellékanyagot olyan munkakörnyezetben tartani, amely lehetővé teszi a megfelelő vizsgálatot. Ha a Végfelhasználó nem adja meg a Lexmark hivatalos műszaki támogató munkatársát a kellő segítséget, a Jótállási Szolgáltatások késést szenvedhetnek vagy a Fogyasztót plusz költségek terhelhetik.

5.  KIVÉTELEK

5.1 A jelen Lexmark-jótállás nem alkalmazandó az következő esetek egyikében sem. A következő esetek következtében alkalmazott bármely javítási intézkedés költségét a Lexmark a Végfelhasználóra terheli az éppen hatályos szolgáltatási vagy Terméktámogatási díjszabás alapján.

5.1.1 A Lexmark Nyomtató és Kellékanyag szériaszámát eltávolították, megrongálták vagy meghibásították.

5.1.2 Gyártási hibán kívüli okból keletkező papírelakadás.

5.1.3 A Végfelhasználó által kicserélhető elemek, mint a nyomtatófesték, festékkazetta, beégetőmű (fuser), képátvivő egység (ITU) illetve a Végfelhasználó által kicserélhető kopó-fogyó alkatrészek helyszíni cseréje.

5.1.4 A Lexmark Nyomtató és Kellékanyag megrongálódása, a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag leállása vagy teljesítménycsökkenése olyan felszerelések, részegységek, nyomtató médium, szoftver vagy csatlakozók használata miatt, amelyek nem eredeti Lexmark felszerelések vagy részegységek, vagy amelyek nem felelnek meg a Lexmark Nyomtatói és Kellékanyagai tekintetében ajánlott specifikációknak.

5.1.5 Nem megfelelő fizikai vagy működési környezet okozta leállás, hibás működés vagy teljesítménycsökkenés. Ez magában foglalhatja, a teljesség igénye nélkül, a következő okok miatt bekövetkező károsodásokat: véletlen balesetek, nem rendeltetésszerű használat, elektromos kisülések vagy zavarok beleértve a villámlást, a Végfelhasználó gondatlansága, nem megfelelő használata, véletlenül a gépbe ejtett idegen részegységek, tűz- vagy vízkár vagy egy olyan környezetben való működtetés, amely nem felel meg a termék dokumentációban foglalt Lexmark specifikációknak.

5.1.6 A Végfelhasználó vagy egy harmadik személy által újratöltött lézeres vagy tintasugaras nyomtatófestékek és festékkazetták, vagy ezek működésének leállása véletlen baleset vagy nem rendeltetésszerű használat miatt.

5.1.7 A Lexmark Nyomtató és Kellékanyag nem a Lexmark vagy a Lexmark által felhatalmazott szolgáltató személy általi szolgáltatásából vagy karbantartásából származó megrongálódás, hibás működés vagy teljesítménycsökkenés.

5.1.8 Megrongálódás, hibás működés vagy teljesítménycsökkenés, amely abból származik, hogy a Végfelhasználó nem tett eleget a Lexmark használati útmutatóban, kézikönyvben vagy a Lexmark honlapon meghatározott tisztítási vagy karbantartási műveleteknek. Ebbe beletartozik az elhasználható elemek kicserélésének elmulasztása, mint például az ajánlott karbantartó készlet ajánlott időközönkénti kicserélése alkalmazásának elmulasztása, vagy a fel nem hatalmazott harmadik személy által elvégzett karbantartás.

5.1.9 A javításkori megrongálódás, hibás működés vagy a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag teljesítménye csökkenése azon okból eredően, hogy elmulasztották a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag Lexmark által tanácsolt megfelelő előkészítését, csomagolását és szállítását a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag javításra való visszaküldésekor

5.1.10 A Lexmark termékdokumentációban leírt bármely előírásnak vagy termékspecifikációnak való meg nem felelés.

5.2 A Lexmark jogosult elutasítani bármely Jótállási szolgáltatás és Terméktámogatás nyújtását a jelen Lexmark-jótállás alapján, ameddig a Végfelhasználó a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti.

6. Területi hatály

6.1 A jelen Lexmark-jótállás azon Lexmark Nyomtatóra és Kellékanyagra terjed ki, amelyet a jelen Jótállás fejlécében meghatározott országban vásároltak és telepítettek (a továbbiakban a “Terület”). A jelen Lexmark-jótállást a Lexmark döntése szerint egy Lexmark leányvállalat vagy helyi képviselő szolgáltatja az adott országban. Kérjük, olvassa el a 10. bekezdést (Ország Specifikus Szerződési Feltételek) az Ön országára vonatkozó esetleges további feltételekért.

6.2 A Lexmark-jótállás jótállási időtartama és/vagy Jótállási szolgáltatásai országról országra változhatnak.

6.3 Ha a Lexmark Nyomtató és Kellékanyag átkerül egy olyan másik országba, amelyben az adott Lexmark Nyomtatóra és Kellékanyagra elérhetőek a jelen Jótállási Szolgáltatások, a Végfelhasználó éppúgy jogosult a Jótállási Szolgáltatások igénybevételére, mintha a Lexmark Nyomtatót és Kellékanyagot abban az országban vette volna meg, ahova azt átvitték. MINDAZONÁLTAL EGYES LEXMARK NYOMTATÓK ÉS KELLÉKANYAGOK NEM KERÜLNEK ELADÁSRA MINDEN ORSZÁGBAN. AZ ILYEN LEXMARK NYOMTATÓKRA ÉS KELLÉKANYAGOKRA A LEXMARK-JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK ANNAK EGY OLYAN MÁSIK ORSZÁGBA VALÓ ÁTVITELÉT KÖVETŐEN, AHOL A LEXMARK VAGY A LEXMARK HELYI KÉPVISELŐJE ÁLTALÁBAN NEM NYÚJT LEXMARK JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ ADOTT TERMÉKMODELLRE.

7. A JÓTÁLLÁS ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 A Lexmark Nyomtató és Kellékanyag hibája vagy nem működése esetén a jelen Lexmark-jótállás alapján a Végfelhasználó csak a fentebb meghatározott Jótállási Szolgáltatások szerint nyerhet jogorvoslatot. Még a jelen Lexmark-jótállás megsértése esetén is, a Lexmark egyedüli és kizárólagos kártérítési felelőssége a Lexmark Nyomtatóért és Kellékanyagokért fizetett vételárra, javítási vagy kicserélési összegre korlátozódik. A kártérítési felelősség ezen korlátozása nem vonatkozik a testi épségben vagy tulajdonban bekövetkezett károkra, amelyekért a Lexmark a jog szerint felelősségre vonható.

7.2 A Lexmark a Lexmark-jótállást kizárólag a fenti rendelkezések szerint nyújtja. LEXMARK NEM FELELŐS A NYOMTATÓ ÉS KELLÉKANYAG MŰKÖDÉS KÖZBENI MEGSZAKÍTÁSÁBÓL, VAGY AZOK HIBÁS MŰKÖDTETÉSÉBŐL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. A LEXMARK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ELMARADT HASZONÉRT, A JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, MÉG AZ EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS ESETÉN SEM.

7.3 A JELEN JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT KIZÁRÓLAGOSAN TARTALMAZZA A JÓTÁLLÁSI RENDELKEZÉSEKET. KIZÁRT MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT JÓTÁLLÁST VAGY SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A SPECIÁLIS CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ BENNEFOGLALT JÓTÁLLÁST VAGY SZAVATOSSÁGOT (A JOGSZABÁLY ÁLTAL KÖTELEZŐ JELLEGGEL ELŐÍRT JÓTÁLLÁSOK VAGY SZAVATOSSÁGOK KIVÉTELÉVEL). A JELEN LEXMARK-JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK LEJÁRTA UTÁN SEMMILYEN, AKÁR KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS VAGY SZAVATOSSÁG NEM ALKALMAZHATÓ. A KÉTSÉGEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LESZÖGEZZÜK, HOGY A VÉGFELHASZNÁLÓNAK A TERMÉK ELADÓJÁVAL VAGY MÁS SZEMÉLLYEL SZEMBEN FENNÁLLÓ BÁRMELY SZERZŐDÉSES VAGY TÖRVÉNYI JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI JOGA TOVÁBBRA IS FENNÁL.

8. S. Érvényességi kikötések

8.1 Amennyiben a jelen Lexmark-jótállás bármely rendelkezését (vagy annak egy részét) az illetékes bíróság vagy más hatóság érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek találja, akkor az a rendelkezés vagy rendelkezés-részlet a szükséges mértékben megszűnik a Lexmark-jótállás részét képezni, érintetlenül hagyva a Lexmark-jótállás többi rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét.

8.2 Amennyiben a Lexmark-jótállás valamely rendelkezése (vagy annak egy része) jogellenesnek, érvénytelennek, kikényszeríthetetlennek minősül, a rendelkezést a jogszerűségéhez, érvényességéhez, kikényszeríthetőségéhez szükséges legkisebb változtatással kell alkalmazni.

9. Szervizszolgáltatás

Fennállása alatt a Végfelhasználó bármikor kiterjesztheti vagy bővítheti a jelen Lexmark-jótállást a Lexmark Szervizajánlatainak igénybevételével. További információt a Lexmark Szervizajánlatairól a Lexmark honlapján, a www.lexmark.com/myguarantee oldalon találhat, vagy vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

10. Ország Specifikus Szerződési Feltételek

10.2 A Lexmark-jótállás egy, a Lexmark által önkéntesen nyújtott kereskedelmi jótállás. A jelen Lexmark-jótállás teljesítéséért felelős Lexmark szervezet neve és címe a www.lexmark.com/myguarantee oldalon, a “Jótállási Névjegyzék” cím alatt található.