Aeea-richtlijn voor huishoudelijke en bedrijfsapparatuur | Lexmark België

Aeea-richtlijn voor huishoudelijke en bedrijfsapparatuur

De verplichtingen van de fabrikant

  • Lexmark België volgt de richtlijnen van RECUPEL, een door de Belgische overheid goedgekeurde stichting die het verzamelen en verwerken van huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur regelt.

Meer informatie:

recupel.jpg

Opties voor de gebruiker

  • Thuisgebruikers kunnen apparatuur die onder de AEEA-richtlijn valt, weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken, of
  • Gratis inleveren bij de winkel waar ze een nieuw apparaat kopen