1. Omvang

1.1 Lexmark levert deze Lexmark "Krijg 4 Jaar" Handelsgarantie (hierna de “Lexmark Garantie”) aan diegene die voor het eerst voor eigen gebruik (hierna de “Originele Koper”) een Lexmark-printer of Lexmark-toebehoren koopt zoals verder omschreven in Artikel 3 (hierna de “Lexmark Printer of Toebehoren”) en aan diegene aan wie de Lexmark Printer of Toebehoren rechtsgeldig gegeven of verkocht wordt (tezamen met de Originele Koper hierna de “Eindgebruiker”) tijdens de duur van deze Lexmark Garantie.

1.2 Onder deze Lexmark Garantie garandeert Lexmark dat de Lexmark Printer of Toebehoren gemaakt wordt van nieuwe of zo goed als nieuwe onderdelen, overeenkomt met de specificaties zoals gepubliceerd door Lexmark, geen gebreken in materiaal en uitvoering vertoont en perfect werkt ten tijde van de aflevering.

1.3 Lexmark garandeert ook technische ondersteuning te bieden (hierna de “Technische Ondersteuning”) aan de Eindgebruiker hetzij via een Lexmark-website in een land of de Lexmark HelpDesk (zoals bepaald in de “Garantierichtlijnen” die hierbij gevoegd zijn en/of beschikbaar zijn op www.lexmark.com/myguarantee).

1.4 DEZE LEXMARK GARANTIE WORDT U DOOR LEXMARK AANGEBODEN ALS GRATIS PRODUCENTGARANTIE EN IS EEN AANVULLING OP ALLE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE GARANTIE WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN TEGENOVER DE VERKOPER VAN HET PRODUCT (LEXMARK OF EEN ANDERE PARTIJ WAARVAN DE EINDGEBRUIKER DE LEXMARK PRINTER OF TOEBEHOREN GEKOCHT KAN HEBBEN) ONDER DE TOEPASSELIJKE LOKALE WET. IEDERE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE GARANTIE WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN TEGENOVER DE VERKOPER VAN HET PRODUCT OF EEN ANDERE PARTIJ BLIJFT ONAANGETAST.

1.5 De diensten zoals omschreven in deze Lexmark Garantie (hierna de “Garantiediensten”) worden door de lokale Lexmark-entiteit of de lokale Lexmarkvertegenwoordiger geleverd.

1.6 Lexmark levert de Garantiediensten (inclusief Technische Ondersteuning) op het Gebied zoals omschreven en uiteengezet in Artikel 6 van deze Lexmark Garantie.

1.7 DEZE LEXMARK GARANTIE WORDT BEPERKT TOT DE RECHTEN ZOALS UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT AAN DE EINDGEBRUIKER TOEGEKEND EN VALT ONDER BEPAALDE BEPERKINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DE VOLGENDE ARTIKELEN VAN DIT DOCUMENT.

2. Ondersteuningsproces

2.1 Tijdens de duur van deze Lexmark Garantie zal Lexmark (i) Technische Ondersteuning bieden aan de Eindgebruiker om te bepalen of de Lexmark Printer of Toebehoren niet werkt en, indien dit zo is, waarom, en (ii) een Lexmark Printer of Toebehoren repareren of vervangen, naar keuze, die niet werkt of ermee ophoudt behalve zoals hierin uitgesloten. De originele verpakking dient door de Eindgebruiker behouden te worden tijdens de Lexmark Garantie.

2.2 De Garantiediensten en Technische Ondersteuning worden geleverd door bevoegde ondersteuningstussenpersonen met wie per telefoon, fax of website contact opgenomen kan worden (zoals omschreven in de Lexmark contactpersonenlijst die als apart blad hierbij geleverd wordt en/of gevonden kan worden op de Lexmark-website van uw land, hierna de “Garantie Contactpersonenlijst”).

2.3 Bij het verlenen van Garantiediensten zal Lexmark eerst proberen om de reden uit te zoeken waarom de Lexmark Printer of Toebehoren mankementen vertonen of niet werken, en, indien mogelijk, het probleem via de telefoon, Internet of fax verhelpen. Lexmark zal, naar haar keuze, een defect of niet-werkende Lexmark Printer of Toebehoren repareren of vervangen hetzij door levering van een nieuw hetzij van een zo goed als nieuw vervangend product. Lexmarks bevoegde ondersteuningstussenpersonen zullen instructies geven over het retour zenden of de vervanging van defecte of niet-werkende Lexmark Printers of Toebehoren. Alle omgewisselde onderdelen en producten die vervangen zijn onder de Garantiediensten vervallen aan Lexmark of worden haar eigendom. De levering van een vervangend product verlengt de duur van de Lexmark Garantie voor de respectieve Lexmark Printer of Toebehoren niet.

2.4 Voor het geval Lexmark een vervangende Lexmark Printer of Toebehoren levert onder deze Lexmark Garantie, zal de Eindgebruiker de defecte of nietwerkende Lexmark Printer of Toebehoren in de verpakking zoals geleverd bij de vervangende Lexmark Printer of Toebehoren volgens de instructies en onder gebruikmaking van het retouradres zoals opgegeven door de Lexmark bevoegde ondersteuningstussenpersoon in de loop van de vervangingsprocedure retour zenden. Wordt de defecte Lexmark Printer of Toebehoren niet retour gezonden, dan wordt er een factuur verzonden voor de vervangende Lexmark Printer of Toebehoren voor de prijs zoals alsdan geldend gepubliceerd door Lexmark.

2.5 Een vervangende Lexmark Printer wordt niet geleverd met Lexmark Toebehoren, kabels en hardware-uitbreidingen die verzonden zijn met, of geïnstalleerd op, de defecte Lexmark Printer. Deze onderdelen dienen van de defecte Lexmark Printer verwijderd te worden voordat hij retour gezonden wordt en dienen gebruikt te worden met de vervangende Lexmark Printer.

3. Gedekte producten en duur

3.1 De volgende Lexmark-producten worden gedekt door deze Lexmark Garantie en de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

3.1.1 Tenzij een langere duur vermeld wordt op de respectieve Printer of zijn verpakking of zijn gelieerde Lexmark website, één jaar voor Lexmark Printers en hun toegevoegde Lexmark-hardwareopties en -voorzieningen (zoals een extra papierlade), vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper. De initiële eenjaarstermijn kan kosteloos verlengd worden door registratie van de Eindgebruiker op: www.lexmark.com/myguarantee (zie Artikel 4 voor meer informatie).

3.1.2 Levenslang voor Lexmark tonertoebehoren. Levenslang wordt gedefinieerd als de periode vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper totdat de originele toner zoals geplaatst in de cartridge door Lexmark leeg is tot het punt waarop het toebehoren niet langer werkt.

3.1.4 Negentig dagen voor Lexmark originele onderhoudskits,fuser, beeldoverdrachtseenheid en verbruiksonderdelen zoals meegeleverd met een Laserprinter, vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper; of; totdat de printer een “Bijna op” (Life Warning) of “Onderhoud gepland” (Scheduled Maintenance)-boodschap vermeldt op het bedieningspaneel; of; indien de Printer interface van de Eindgebruik zo’n boodschap niet weer kan geven, normale slijtage, wat het eerst voorkomt.

3.1.5 Negentig dagen voor Lexmark vervangende onderhoudskits, fuser, beeldoverdrachtseenheid en verbruiksonderdelen, vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper. Na deze negentig dagen wordt een interventie op deze onderdelen een op de situatie en gebruik gebaseerde prijs in rekening gebracht.

3.2 DEZE LEXMARK GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP (I) PRODUCTEN VAN DERDEN DIE GEBUNDELD ZIJN MET LEXMARK PRINTERS EN TOEBEHOREN (BIJV. USB- OF ANDERE KABELS, SOFTWARE OF TOEGEVOEGDE ITEMS ZOALS GEDISTRIBUEERD DOOR LEXMARK ALS ONDERDEEL VAN DE PRODUCTAANKOOP OF –VERPAKKING), (II) SOFTWARE VAN LEXMARK OF DERDEN, OF OP (III) AFDRUKMEDIA VAN LEXMARK OF DERDEN.

4. Verantwoordelijkheid van de Klant

4.1 REGISTRATIE (ACTIVERINGSCERTIFICAAT)

Om Garantiediensten of Technische Ondersteuning te kunnen ontvangen na de initiële periode van één jaar (zie sectie 3.1.1.), dient de Eindgebruiker zich binnen 90 (negentig) kalenderdagen vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper (de "90-dagen-termijn") te registreren en de Lexmark Garantie te activeren voor iedere Lexmark Printer. Registratie kan online uitgevoerd worden op de volgende Lexmark website: www.lexmark.com/myguarantee. Na een succesvolle registratie zal de Eindgebruiker een Activeringscertificaat ontvangen; daarbij is de initiële periode van één jaar verlengd met 36 maanden (= 48 maanden in totaal = initiële term van één jaar plus 36 maanden). Indien niet wordt geregistreerd binnen de 90-dagen-termijn, vervalt de Garantieverlening blijvend en blijft de Garantietermijn de initiële periode van één jaar vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper. Na registratie en activering ontvangt de Eindgebruiker een Activateringscertificaat. De Eindgebruiker dient dit Activeringscertificaat op een veilige plek te bewaren.

4.2 Wanneer de Eindgebruiker contact opneemt met Lexmark dient de Eindgebruiker in staat te zijn om (i) een aankoopbewijs van de Originele Koper, zoals een factuur met informatie over de aankoopdatum en aankooplocatie en het serienummer, evenals (ii) het Activeringscertificaat te overleggen, indien van toepassing en wanneer hierom gevraagd wordt. Zonder deze informatie kan de Lexmark Printer of Toebehoren geacht worden “Buiten Garantie” te vallen en daarom worden dan alle geleverde diensten in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven voor deze diensten of technische ondersteuning.

4.3 De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de controle dat zijn Lexmark Printer geconfigureerd is overeenkomstig de geleverde instellingsinstructies, bijvoorbeeld, in de productdocumentatie en/of door de Lexmark bevoegde ondersteuningstussenpersoon. Indien Lexmark bepaalt dat het probleem opgelost kan worden door middel van een firmware upgrade, zal het de verantwoordelijkheid zijn van de Eindgebruiker om de aanbevolen firmware upgrade op de Lexmark Printer uit te voeren door het volgen van de instructies zoals geleverd door Lexmark. Instructies kunnen ook geleverd worden aan de Eindgebruiker door Lexmarks bevoegde ondersteuningstussenpersonen als gevolg van een telefoontje met verzoek tot ondersteuning.

4.4 Om een optimale prestatie te behouden, kunnen sommige Lexmark Printers onderhoudskits vereisen na een bepaalde gebruikshoeveelheid. Dit wordt uiteengezet in de toepasselijke productspecificaties en installatiematerialen waar de Eindgebruiker aan dient te voldoen. Onderhoudskits worden niet gedekt door deze Lexmark Garantie. De aankoop en juiste installatie van onderhoudskits en verhittingsstations blijft de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker alleen en de Eindgebruiker zal alle kosten dragen die hiermee gepaard gaan.

4.5 Om de juiste Technische Ondersteuning te krijgen, wordt de Eindgebruiker gevraagd om de Lexmark bevoegde ondersteuningstussenpersoon bij te staan tijdens de analyses om de oplossing van het probleem over de telefoon mogelijk te maken. De Eindgebruiker dient de Lexmark Printer of Toebehoren in een werkomgeving te hebben staan die een goede analyse mogelijk maakt. Indien de Eindgebruiker de bevoegde ondersteuningstussenpersoon niet genoeg bijstaat, kunnen de Garantiediensten vertraagd worden of kunnen extra kosten aan Klant berekend worden.

5. Uitsluitingen

Deze Lexmark Garantie omvat geen diensten voor/in de volgende situaties. Iedere reparatie noodzakelijk vanwege één van de volgende situaties kan door Lexmark bij de Eindgebruiker in rekening gebracht worden tegen marktconforme servicekosten.

5.1 Het serienummer van de Lexmark Printer of Toebehoren is verwijderd, beschadigd of onvolledig geworden.

5.2 Papierstoring, anders dan ten gevolge van een productiefout.

5.3 Op locatie vervangen van items die door de Eindgebruiker vervangen kunnen worden zoals tonercartridges, fusers, beeldoverdrachtseenheden en verbruiksonderdelen die vervangen kunnen worden door de Eindgebruiker.

5.4 Schade aan de Lexmark Printer of Toebehoren, storing of verminderde prestaties van de Lexmark Printer of Toebehoren die het gevolg zijn van het gebruik van toebehoren, onderdelen, afdrukmedia, software of accessoires die geen originele Lexmark toebehoren of onderdelen zijn, of die niet voldoen aan de specificaties zoals aanbevolen door Lexmark voor de Lexmark Printer of Toebehoren.

5.5 Storing, defect of verminderde prestaties die het gevolg zijn van een ongeschikte fysieke of bedrijfsomgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade die het gevolg is van schade door onvoorzichtigheid of misbruik, elektrische golven of storingen inclusief bliksem, nalatigheid van de Eindgebruiker, oneigenlijk gebruik, oneigen/vreemde delen die per ongeluk in het apparaat zijn beland, brand- of waterschade of van het werken in een omgeving niet conform Lexmarks specificaties in de productdocumentatie.

5.6 Tonertoebehoren die door de Eindgebruiker of derden opnieuw worden gevuld of stoppen met werken vanwege schade door onvoorzichtig gebruik of misbruik.

5.7 Schade, defect of verminderde prestaties die het gevolg zijn van dienstverlening of onderhoud aan de Lexmark Printer of Toebehoren door iemand anders dan Lexmark of een bevoegde Lexmark dienstverlener.

5.8 Schade, defect of verminderde prestaties die het gevolg zijn van het verzuim van de Eindgebruiker om schoon te maken of onderhoud te plegen zoals omschreven in de Lexmark gebruikershandleidingen, handboeken of op de Lexmark website. Dit omvat het verzuim om verbruiksonderdelen te vervangen, zoals de aanbevolen onderhoudskits op de aanbevolen intervallen, of onderhoud gedaan door een onbevoegde derde.

5.9 Herstelschade, defect of verminderde prestaties van de Lexmark Printer of Toebehoren die het gevolg zijn van het verzuim om de Lexmark Printer of Toebehoren fatsoenlijk voor te bereiden, verpakken en vervoeren zoals aangeraden door Lexmark wanneer de Lexmark Printer of Toebehoren aan Lexmark voor reparatie retour wordt gezonden.

5.10 Niet-nakoming door de Eindgebruiker van enige criteria of productspecificatie zoals vermeld in de Lexmark productdocumentatie.

5.11 Lexmark heeft het recht om uitvoering van iedere Garantiedienst en Technische Ondersteuning te weigeren onder deze Lexmark Garantie zolang de Eindgebruiker in betalingsverzuim verkeert.

6. Gebied

6.1 Deze Lexmark Garantie is van toepassing op de Lexmark Printers of Toebehoren gekocht en geïnstalleerd in het land aangegeven in de titel van deze Garantie en in die landen en/of regio’s van Europa, Afrika en het Midden Oosten die op de Garantie Contactpersonenlijst vermeld staan (zie www.lexmark.com/myguarantee). Deze Lexmark Garantie wordt naar het goedvinden van Lexmark verzorgd door Lexmark of de Lexmark dochtermaatschappij, filiaal of lokale vertegenwoordiger in dat land.

6.2 Deze Lexmark Garantie-voorwaarden en/of diensten kunnen per land verschillen.

6.3 Wanneer de Lexmark Printer of Toebehoren overgedragen is naar een ander land waar deze Garantiediensten beschikbaar zijn voor de respectieve Lexmark Printer of Toebehoren, zal de Eindgebruiker het recht hebben op dezelfde Garantiediensten als ware de Lexmark printer of Toebehoren gekocht in het land waar hij heen overgedragen is. ECHTER, BEPAALDE GESELECTEERDE LEXMARK PRINTERS OF TOEBEHOREN WORDEN NIET IN ALLE LANDEN AANGEBODEN. DE LEXMARK GARANTIE VOOR DIE LEXMARK PRINTERS OF TOEBEHOREN BESTAAT NIET NA OVERDRACHT VAN DE PRINTER OF TOEBEHOREN NAAR EEN ANDER LAND WAARIN LEXMARK OF DE LOKALE VERTEGENWOORDIGER OVER HET ALGEMEEN GEEN GARANTIEDIENSTEN AANBIEDT VOOR HETZELFDE PRODUCTMODELNUMMER.

7. BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Onder deze Lexmark Garantie heeft de Eindgebruiker in het geval dat een Lexmark Printer of Toebehoren defect is of stopt met werken uitsluitend recht op de Garantiediensten zoals deze hiervoor beschreven zijn. Zelfs in het geval van een schending van deze Lexmark Garantie, wordt Lexmarks enige en uitsluitende aansprakelijkheid voor werkelijk geleden schade van welke aard dan ook beperkt tot de prijs betaald voor de Lexmark Printer of Toebehoren of zijn herstel of vervanging. De beperking van aansprakelijkheid voor werkelijke schade uiteengezet in Artikel 7 is niet van toepassing op lichamelijk letsel of zaakschade waarvoor Lexmark wettelijk aansprakelijk wordt gehouden.

7.2 Lexmark levert de Lexmark Garantie enkel zoals hierboven uiteengezet. MET INACHTNEMING VAN HET VOORGAANDE IS LEXMARK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN ONDERBREKING IN DE WERKING VAN DE PRINTER OF TOEBEHOREN OF VAN EEN GEBREKKIGE WERKING VAN DE PRINTER OF TOEBEHOREN. IN GEEN GEVAL ZAL LEXMARK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING OF BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

7.3 DEZE VERKLARING VAN HANDELSGARANTIE IS DE EXCLUSIEVE SET VAN GEGARANDEERDE VOORWAARDEN. ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN UITGESLOTEN (BEHALVE DAAR WAAR DEZE IMPLICIETE GARANTIES VEREIST WORDEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET). GEEN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN NA AFLOOP VAN DE DUUR VAN DEZE LEXMARK GARANTIE. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID WORDT IEDERE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE GARANTIE WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN TEGENOVER DE VERKOPER VAN HET PRODUCT OF ANDERE PARTIJ BLIJFT ONAANGETAST.

8. Conversie clausule

8.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) in deze Lexmark Garantie door een rechter of andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling, voor zover noodzakelijk, geacht worden geen deel uit te maken van de Lexmark Garantie en zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in de Lexmark Garantie niet worden aangetast.

8.2. Indien een bepaling (of deel daarvan) in deze Lexmark Garantie onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal zij van toepassing zijn met de minimale wijzigingen die nodig zijn om haar wettig, geldig en uitvoerbaar te maken.

9 Servicepakketten

De Eindgebruiker mag deze Lexmark Garantie te allen tijde tijdens de duur verlengen of upgraden door aankoop van een Lexmark Servicepakket. Voor meer informatie over Lexmark Servicepakketten, zie de details op de Lexmark website www.lexmark.com/myguarantee of neem contact op met uw wederverkoper.