Lexmark juicht plannen van de Europese Commissie toe en doet concrete voorstellen om het afval van printercartridges te beperken

Bedrijf roept de branche op om hergebruik en recycling van printercartridges te stimuleren

19 januari 2016, NAARDEN

 • Lexmark doet een oproep aan Europese fabrikanten van printercartridges om hun steun te verlenen aan een reeks maatregelen om afval terug te dringen, en hergebruik en recycling te bevorderen. Deze maatregelen dienen ter ondersteuning van het recent door de Europese Commissie ingevoerde Pakket voor de circulaire economie. Dit actieplan omvat stimuleringsmaatregelen voor de Europese transitie naar een circulaire economie.
 • Lexmark schat dat er jaarlijks 30.000 tot 50.000 ton aan printercartridges bij het afval belandt als gevolg van het lage inzamelingspercentage van gebruikte cartridges in de branche.1 
 • Lexmark heeft belangrijke vooruitgang geboekt met het terugdringen van afval. Het stimuleert hergebruik en recycling van zijn cartridges met het Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), een baanbrekend recyclinginitiatief. Daarnaast biedt het Lexmark Corporate Cartridges aan. Dit is de meest duurzame reeks van cartridges van het bedrijf. Deze producten bestaan tot wel 90% uit hergebruikte onderdelen.
 • Lexmark is daarnaast lid van het “Circular Economy 100”-programma van de Ellen MacArthur Foundation. Dit platform brengt 100 marktleiders bijeen om een antwoord te vinden op problemen rond de overstap naar een circulair economisch model. Het lidmaatschap van Lexmark vloeit voort uit de voortdurende bijdragen die het bedrijf levert aan het creëren van een hernieuwbare economie.
 • Lexmark heeft een “voorbereidende raadpleging ten aanzien van de circulaire economie” ingediend bij de Europese Commissie. Hierin moedigt het bedrijf wijzigingen van de wet- en regelgeving aan om een oplossing voor dit vraagstuk te bieden. De voorgestelde wijzigingen sluiten aan op de doelstelling van de Commissie om duurzame economische groei te bevorderen en banen te creëren.
 • Het ingediende document geeft aan dat de maatregelen niet alleen nodig zijn om de inzameling, het hergebruik en de recycling van printercartridges in Europa te bevorderen, maar ook om bedrijven die blijk geven van de milieuvriendelijke werkwijze de mogelijkheid te bieden om eerlijk te concurreren met bedrijven die dat niet doen.
 • Lexmark wil dat de Europese Unie de volgende eisen stelt:
  • Alle leveranciers moeten binnen de Europese markt een gratis faciliteit bieden voor het inzamelen van gebruikte cartridges. Alle printercartridges die tegen 2020 in Europa worden verkocht, moeten voor 50% bestaan uit hergebruikte componenten dan wel recyclebaar zijn.
  • Er moeten bindende milieurichtlijnen worden ingevoerd voor de inkoop van printercartridges door organisaties in de publieke sector.
  • Door garantie-labels voor de kwaliteit van de operationele prestaties aan te brengen moeten hergebruik en recycling worden gestimuleerd.
  • Het moet verboden worden om printercartridges op vuilnisbelten te storten of te verbranden zonder herwinning van energie. Daarnaast moeten incentives worden aangeboden die fabrikanten stimuleren om gebruikte cartridges in te zamelen en te hergebruiken.
 • Lexmark kent de voordelen van het overstappen naar een circulair model en heeft nadere maatregelen aangedragen om het hergebruik van materialen te bevorderen. Dit was mogelijk op basis van het Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP). Dit is Lexmark’s gratis en eenvoudige dienst voor het inzamelen van printercartridges:
  • Het LCCP kent een inzamelingspercentage van 35%. Dit ligt bijna twee keer zo hoog als het branchegemiddelde. Geen enkele cartridge die aan Lexmark wordt geretourneerd belandt op de vuilnisbelt of in de vuilverbrandingsoven.
  • Het recyclen van een gebruikte tonercartridge van Lexmark zorgt voor meer dan een halvering van de totale CO2-voetafdruk.
  • De Corporate Cartridges van Lexmark bestaan voor zo’n 90% uit hergebruikte onderdelen. 92% procent van alle cartridges van Lexmark bevat materialen die na gebruik door consumenten zijn gerecycled.
  • Hergebruik vormt een kernonderdeel van de bedrijfsactiviteiten van Lexmark. Het bedrijf wil in 2018 de helft van alle geretourneerde cartridges hergebruiken. Momenteel is Lexmark koploper binnen de branche met een hergebruikpercentage van 34% (Lexmark Lifecycle Assessment).*

Ondersteunende citaten

Van Lexmark:
“Lexmark staat sinds zijn oprichting in 1991 achter het concept van de circulaire economie. Het hergebruik van printercartridges staat vanaf het begin centraal binnen de bedrijfsstrategie. Nu de Europese Commissie zijn nieuwe voorstellen heeft gepubliceerd om de circulaire economie te stimuleren, is dit een uitgelezen kans om Europese fabrikanten van printercartridges op te roepen om hun steun te verlenen aan maatregelen voor hergebruik en recycling . “We vragen de branche om correcte praktijken en beleidsregels toe te passen en iets te doen aan de problemen rond het printafval en de lage inzameling- en hergebruikpercentages.” – Steven Burford, General Manager voor Lexmark in de Benelux.

Van Zero Waste Europe:
“Zero Waste Europe steunt het initiatief van Lexmark om de energie en natuurlijke bronnen die worden gebruikt in lasercartridges te behouden, door hergebruik en recycling. De huidige programma’s van fabrikanten op dit gebied beslaan slechts 32,5% van het gemeentelijk afval2. Er is dus volop ruimte voor verbetering en het definiëren van concrete doelstellingen voor hergebruik en recycling van deze afvalstroom.

We roepen de Europese Commissie op om de wetgeving inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toe te passen op printercartridges. Op deze manier wordt er een kringloopmodel gecreëerd voor het materiaalverbruik in deze sector.” – Joan Marc Simon, directeur van ZWE

Meer informatie

Over Lexmark

Lexmark (NYSE: LXK) ontwikkelt zakelijke software, hardware en diensten die een einde maken aan inefficiënte informatiesilo’s. Deze oplossingen verbinden mensen met relevante informatie op het moment waarop zij die nodig hebben. Open the possibities op www.lexmark.nl.

Lexmark, het logo van Lexmark en ‘Open the possibilities’ zijn merken van Lexmark International, Inc. en in de Verenigde Staten en/of andere landen gedeponeerd. Alle overige merken vormen het eigendom van hun respectieve eigenaars.
1 Primair onderzoek door Infotrends naar de recycling van verbruiksgoederen en aanvullend onderzoek in 2014 naar hergebruik en recycling
2 http://www.zerowasteeurope.eu/downloads/redesigning-producer-responsibility-a-new-epr-is-needed-for-a-circular-economy/

Contactpersoon voor pers


Voor persgerelateerde vragen,
neem contact op met:

AxiCom
Killian Beers
Killian.beers@axicom.com  
+31 630 045 484