Cloud Services

Nooit iets verloren in de vertaling: Lexmark Translation Assistant

Voer de ene taal in en druk af in de andere om er zeker van te zijn dat communicatie effectief is

illustratie van cloudprocessen

TAGS: Cloud Services

Volgens onderzoek van Ethnologue worden er vandaag de dag in de wereld meer dan 7000 verschillende talen gesproken, met 23 talen die goed zijn voor meer dan de helft van de wereldpopulatie. Woorden bepalen wie we als persoon zijn, en in een steeds meer geglobaliseerde wereld is het van het grootste belang dat we doeltreffend kunnen communiceren met verschillende mensen, culturen en talen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs.

Er zijn verschillende redenen waarom dit zo belangrijk is. Binnen het bedrijfsleven heeft de verschuiving naar werken op afstand, in combinatie met de uitdagingen die door het Grote Ontslagnemen zijn ontstaan, organisaties ertoe aangezet over hun geografische grenzen heen te kijken en voorheen onaangeboord talent uit een hele reeks verschillende landen in dienst te nemen. Tegelijkertijd neemt door de voortdurende politieke onrust en conflicten het aantal migrerende werknemers dat een nieuwe baan zoekt, toe. Hoewel toegang hebben tot een grotere pool van vaardigheden uitstekend is voor de bedrijfsontwikkeling, is taal een uitdaging die de beste plannen voor werving en talentontwikkeling in de weg kan staan.

Buiten de zakenwereld worden de onderwijs- en overheidsinstellingen steeds diverser. In een schoolomgeving beginnen steeds meer leerlingen hun opleiding met Engels als extra taal (of helemaal niet). Niet alleen moeten de leerkrachten de taalbehoeften in de klas ondersteunen, maar zij moeten ook de middelen hebben om met ouders te communiceren die anders van de onderwijservaring van hun kinderen zouden worden uitgesloten.

Ook voor overheidsorganisaties is het van groot belang dat zij in verschillende talen kunnen communiceren. Medewerkers bij de overheid verstrekken vaak informatie aan ingezetenen die verschillende talen spreken. Zij hebben oplossingen nodig waarmee zij dit kunnen doen en hun groeiende en veranderende gemeenschappen beter van dienst kunnen zijn.

De oplossing voor deze problemen is: iedereen toegang geven tot het zelfde technologisch niveau. Werknemers moeten in staat worden gesteld hun werk te doen. En studenten moeten kunnen leren, met technologie en oplossingen die - ongeacht hun moedertaal - doeltreffend voor hen werken.

Omdat Lexmark het belang hiervan inziet, heeft het vandaag een nieuwe Translation Assistant (LTX) aangekondigd, die gescande documenten vanuit het Engels vertaalt naar één van de 20 selecteerbare talen. Met de regelmatige toevoeging van nieuwe talen zal de oplossing de gebruikers uiteindelijk in staat stellen om over de hele wereld in tientallen talen te communiceren. Alles wat gebruikers hoeven te doen, is het LTX-pictogram op hun MFP te selecteren en de gewenste doeltaal te kiezen. Vervolgens wordt elk document afgedrukt of ge-e-maild in de plaatselijke taal van de gebruiker. Zo eenvoudig gaat het.

Translation Assistant is een belangrijke nieuwe oplossing voor onze steeds diverser wordende klanten. En wij zijn er trots op dat we dit op de markt kunnen brengen.

Ga voor meer informatie naar: Lexmark Translation Assistant.