Deze site gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, onder andere om uw ervaring te verbeteren, voor analyse en voor advertenties. Door deze site te blijven gebruiken of door te klikken op 'Accepteren en sluiten' ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Lees onze pagina over cookies voor meer informatie.

Terms and Conditions

1.  Omvang

1.1 Lexmark levert deze Lexmark 4 jaar beperkte garantie voor MKB-lijn (hierna de “Lexmark garantie”) aan diegene die voor het eerst voor eigen gebruik (hierna de “Originele Koper”) een Lexmark afdrukapparaat of Lexmark-supplies koopt zoals verder omschreven in Artikel 3 (hierna de “Lexmark afdrukapparaat of supplies”) en aan diegene aan wie het Lexmark afdrukapparaat of supplies rechtsgeldig gegeven of verkocht wordt (tezamen met de Originele Koper hierna de “Eindgebruiker”) tijdens de duur (hierna de “Termijn”) van deze Lexmark garantie.

1.2 Onder deze Lexmark garantie garandeert Lexmark dat het Lexmark afdrukapparaat of supplies gemaakt wordt van nieuwe of zo goed als nieuwe onderdelen, overeenkomt met de specificaties zoals gepubliceerd door Lexmark, geen gebreken in materiaal en uitvoering vertoont en perfect werkt ten tijde van de aflevering.

1.3 Lexmark garandeert ook technische ondersteuning te bieden (hierna de “Technische ondersteuning”) aan de Eindgebruiker hetzij via een Lexmark-website in een land of via de Lexmark hotline (zoals bepaald in de “Lexmark Servicerichtlijnen” die hierbij gevoegd zijn en/of beschikbaar zijn op www.lexmark.com/myguarantee).

1.4 DEZE LEXMARK GARANTIE WORDT U DOOR LEXMARK AANGEBODEN ALS GRATIS PRODUCENTGARANTIE EN IS EEN AANVULLING OP ALLE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE GARANTIES WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN TEGENOVER DE VERKOPER VAN HET PRODUCT (LEXMARK OF EEN ANDERE PARTIJ WAARVAN DE EINDGEBRUIKER HET LEXMARK AFDRUKAPPARAAT OF SUPPLIES GEKOCHT KAN HEBBEN) ONDER DE TOEPASSELIJKE LOKALE WET. IEDERE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE GARANTIE WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN TEGENOVER DE VERKOPER VAN HET PRODUCT OF EEN ANDERE PARTIJ BLIJFT ONAANGETAST.

1.5 De diensten zoals omschreven in deze Lexmark garantie (hierna de “Garantieservices”) worden door de lokale Lexmark-entiteit of de lokale Lexmarkvertegenwoordiger geleverd.

1.6 Lexmark levert de Garantieservices (inclusief Technische ondersteuning) op het Gebied zoals omschreven en uiteengezet in Artikel 6 van deze Lexmark garantie.

1.7 DEZE LEXMARK GARANTIE WORDT BEPERKT TOT DE RECHTEN ZOALS UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT AAN DE EINDGEBRUIKER TOEGEKEND EN VALT ONDER BEPAALDE BEPERKINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DE VOLGENDE ARTIKELEN VAN DIT DOCUMENT.

2. Ondersteuningsproces

2.1 Gedurende de Termijn van deze Lexmark garantie zal Lexmark (i) Technische ondersteuning bieden aan de Eindgebruiker om te bepalen of het Lexmark afdrukapparaat of supplies niet werkt en, indien dit zo is, waarom, en (ii) een Lexmark afdrukapparaat of supplies repareren of vervangen, naar keuze van Lexmark, die niet werkt of ermee ophoudt (zie Artikel 3 voor meer informatie over dekking en de Termijn). De originele verpakking dient door de Eindgebruiker behouden te worden tijdens de Lexmark garantie.

2.2 Contact opnemen met Lexmark

Indien uw Lexmark afdrukapparaat of supplies-product een defect in materiaal of uitvoering vertoont gedurende de Termijn, en de suggesties in de productdocumentatie het probleem niet oplossen, kunt u ondersteuning ontvangen op een van de volgende manieren:

  • Zoeken naar extra ondersteunings- en troubleshoot-informatie of geüpdatet software en drivers van de Ondersteuningswebsite van Lexmark op www.lexmark.com/myguarantee;
  • Technische ondersteuning verzoeken door het relevante telefoonnummer voor uw land te bellen zoals vermeld op www.lexmark.com/myguarantee door te klikken op “lijst met contactgegevens”.

2.3 Bij het verlenen van Garantieservices zal Lexmark eerst proberen om de reden te achterhalen waarom het Lexmark afdrukapparaat of supplies mankementen vertoont of niet werkt, en, indien mogelijk, het probleem via de telefoon, het internet of fax verhelpen. Lexmark zal, naar haar keuze, een defect of niet-werkende Lexmark afdrukapparaat of supplies repareren of vervangen door levering van hetzij een nieuw, hetzij een zo goed als nieuw, vervangend product. Lexmarks bevoegde ondersteuningstussenpersonen zullen instructies geven over het retour zenden of de vervanging van defecte of niet-werkende Lexmark afdrukapparaten of supplies. Alle omgewisselde onderdelen en producten die vervangen zijn onder de Garantieservices vervallen aan Lexmark of worden haar eigendom. De levering van een vervangend product verlengt de duur van de Lexmark garantie voor de respectieve Lexmark afdrukapparaten of supplies niet.

2.4 In het geval Lexmark een vervangend Lexmark afdrukapparaat of supplies levert onder deze Lexmark garantie, zal de Eindgebruiker het defecte of niet-werkende Lexmark afdrukapparaat of supplies in de verpakking, zoals geleverd bij het vervangend Lexmark afdrukapparaat of supplies, volgens de instructies en onder gebruikmaking van het retouradres opgegeven door de Lexmark bevoegde ondersteuningstussenpersoon in de loop van de vervangingsprocedure retour zenden. Wordt het defecte Lexmark afdrukapparaat of supplies niet retour gezonden, dan wordt er een factuur verzonden voor het vervangende Lexmark afdrukapparaat of supplies voor de prijs zoals alsdan geldend gepubliceerd door Lexmark.

2.5 Een vervangend Lexmark afdrukapparaat wordt niet geleverd met Lexmark supplies, kabels en hardware-uitbreidingen die verzonden zijn met, of geïnstalleerd op, het defecte Lexmark afdrukapparaat. Deze onderdelen dienen van het defecte Lexmark afdrukapparaat verwijderd te worden voordat het retour gezonden wordt en dienen gebruikt te worden met het vervangende Lexmark afrdukapparaat.

3. Gedekte producten en duur

3.1. De volgende Lexmark-producten worden gedekt door deze Lexmark garantie en de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

3.1.1 Tenzij een langere duur vermeld wordt op het Lexmark afdrukapparaat of op de verpakking of gelieerde Lexmark website daarvan, één jaar voor Lexmark afdrukapparaten en hun toegevoegde Lexmark-hardwareopties en -voorzieningen (zoals een extra papierlade), vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper. De initiële Termijn van één jaar kan kosteloos verlengd worden door registratie van de Eindgebruiker op: www.lexmark.com/myguarantee (zie Artikel 4 voor meer informatie).

3.1.2 Levenslang voor Lexmark tonersupplies. Levenslang wordt gedefinieerd als de periode vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper totdat de originele toner zoals geplaatst in de cartridge door Lexmark leeg is tot het punt waarop de supply niet langer werkt.

3.1.3 Negentig dagen voor Lexmark originele onderhoudskits, fuser, beeldoverdrachtseenheid en verbruiksonderdelen zoals meegeleverd met een Lexmark laserafdrukapparaat, vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper; of; totdat het afdrukapparaat een “Waarschuwing over einde gebruiksduur”- of “Gepland onderhoud”-boodschap vermeldt op het bedieningspaneel; of; indien de Eindgebruiker interface van het afdrukapparaat een dergelijke boodschap niet weer kan geven, normale slijtage - wat het eerst voorkomt.

3.1.4 Negentig dagen voor Lexmark vervangende onderhoudskits, fuser, beeldoverdrachtseenheid en verbruiksonderdelen, vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper. Na deze negentig dagen wordt een interventie op deze onderdelen een op de situatie en gebruik gebaseerde prijs in rekening gebracht.

3.2 DEZE LEXMARK GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP (I) PRODUCTEN VAN DERDEN DIE GEBUNDELD ZIJN MET LEXMARK AFDRUKAPPARATEN OF SUPPLIES (BIJV. USB- OF ANDERE KABELS, SOFTWARE OF TOEGEVOEGDE ITEMS ZOALS GEDISTRIBUEERD DOOR LEXMARK ALS ONDERDEEL VAN DE PRODUCTAANKOOP OF –VERPAKKING), (II) SOFTWARE VAN LEXMARK OF DERDEN, OF OP (III) AFDRUKMEDIA VAN LEXMARK OF DERDEN.

4. Verantwoordelijkheden van de Eindgebruiker

4.1 REGISTRATIE (ACTIVERINGSCERTIFICAAT)

Om Garantieservices of Technische ondersteuning te kunnen ontvangen na de initiële Termijn voor Lexmark afdrukapparaten van één jaar (zie Artikel 3.1.1.), dient de Eindgebruiker zich binnen 90 (negentig) kalenderdagen vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper (de “90-dagen-termijn”) te registreren en de Lexmark garantie te activeren voor ieder Lexmark afdrukapparaat. Registratie kan online uitgevoerd worden op de volgende Lexmark website: www.lexmark.com/myguarantee. Na een succesvolle registratie zal de Eindgebruiker een Activeringscertificaat ontvangen; daarbij is de initiële Termijn van één jaar verlengd met 36 maanden (= 48 maanden in totaal = initiële Termijn van één jaar plus 36 maanden). Indien niet wordt geregistreerd binnen de 90-dagen-termijn, vervalt de Garantieverlening blijvend en blijft de Garantietermijn de initiële Termijn van één jaar vanaf de aankoopdatum door de Originele Koper. Na registratie en activering ontvangt de Eindgebruiker een Activateringscertificaat. De Eindgebruiker dient dit Activeringscertificaat op een veilige plek te bewaren.

4.2 Wanneer de Eindgebruiker contact opneemt met Lexmark dient de Eindgebruiker in staat te zijn om (i) een aankoopbewijs van de Originele Koper, zoals een factuur met informatie over de aankoopdatum en aankooplocatie en het serienummer, evenals (ii) het Activeringscertificaat te overleggen, indien van toepassing en wanneer hierom gevraagd wordt. Zonder deze informatie kan het Lexmark afdrukapparaat of supplies geacht worden “buiten de garantie” te vallen en daarom worden dan alle geleverde diensten in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven voor deze diensten of voor Technische ondersteuning.

4.3 De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de controle dat zijn Lexmark afdrukapparaat geconfigureerd is overeenkomstig de geleverde instellingsinstructies, bijvoorbeeld, in de productdocumentatie en/of door de Lexmark bevoegde ondersteuningstussenpersoon. Indien Lexmark bepaalt dat het probleem opgelost kan worden door middel van een firmware upgrade, zal het de verantwoordelijkheid zijn van de Eindgebruiker om de aanbevolen firmware upgrade op het Lexmark afdrukapparaat uit te voeren door het volgen van de instructies zoals geleverd door Lexmark. Instructies kunnen ook geleverd worden aan de Eindgebruiker door Lexmarks bevoegde ondersteuningstussenpersonen als gevolg van een telefoontje met verzoek tot ondersteuning.

4.4 Om een optimale prestatie te behouden, kunnen sommige Lexmark afdrukapparaten onderhoudskits vereisen na een bepaalde gebruikshoeveelheid. Dit wordt uiteengezet in de toepasselijke productspecificaties en installatiematerialen waar de Eindgebruiker aan dient te voldoen. Onderhoudskits worden niet gedekt door deze Lexmark garantie. De aankoop en juiste installatie van onderhoudskits en verhittingsstations blijft de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker alleen en de Eindgebruiker zal alle kosten dragen die hiermee gepaard gaan.

4.5 Om de juiste Technische ondersteuning te krijgen, wordt de Eindgebruiker gevraagd om de Lexmark bevoegde ondersteuningstussenpersoon bij te staan tijdens de analyses om de oplossing van het probleem via de telefoon mogelijk te maken. De Eindgebruiker dient het Lexmark afdrukapparaat of supplies in een werkomgeving te hebben staan die een goede analyse mogelijk maakt. Indien de Eindgebruiker de bevoegde ondersteuningstussenpersoon niet voldoende bijstaat, kunnen de Garantieservices vertraagd worden of kunnen extra kosten aan de Eindgebruiker berekend worden.

5. Uitsluitingen

5.1 Deze Lexmark garantie omvat geen diensten voor/in de volgende situaties. Iedere reparatie noodzakelijk vanwege een van de volgende situaties kan door Lexmark bij de Eindgebruiker in rekening gebracht worden tegen de dan geldende service- of Technische ondersteuning starieven:

5.1.1 het serienummer van het Lexmark afdrukapparaat of supplies is verwijderd, beschadigd of onvolledig geworden;

5.1.2 papierstoring, anders dan ten gevolge van een productiefout;

5.1.3 het op locatie vervangen van items die door de Eindgebruiker vervangen kunnen worden, zoals inktcartridges, fusers en beeldoverdrachtseenheden en verbruiksonderdelen die vervangen kunnen worden door de Eindgebruiker;

5.1.4 schade aan het Lexmark afdrukapparaat of supplies of storing of verminderde prestaties van het Lexmark afdrukapparaat of supplies die het gevolg zijn van het gebruik van supplies, onderdelen, afdrukmedia, software of accessoires die geen originele Lexmark supplies of onderdelen zijn, of die niet voldoen aan de specificaties zoals aanbevolen door Lexmark voor het Lexmark afdrukapparaat of supplies;

5.1.5 storing, defect of verminderde prestaties die het gevolg zijn van een ongeschikte fysieke of bedrijfsomgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade die het gevolg is van schade door onvoorzichtigheid of misbruik, elektrische golven of storingen, inclusief bliksem, nalatigheid van de Eindgebruiker, oneigenlijk gebruik, oneigen/vreemde delen die per ongeluk in het apparaat zijn beland, brand- of waterschade of van het werken in een omgeving niet conform Lexmarks specificaties in de productdocumentatie;

5.1.6 tonercartridges die door de Eindgebruiker of derden opnieuw zijn gevuld of stoppen met werken vanwege schade door onvoorzichtig gebruik of misbruik;

5.1.7 schade, defect of verminderde prestaties die het gevolg is van dienstverlening of onderhoud aan het Lexmark afdrukapparaat of supplies door iemand anders dan Lexmark of een bevoegde Lexmark dienstverlener;

5.1.8 schade, defect of verminderde prestaties die het gevolg is van het verzuim van de Eindgebruiker om schoon te maken of onderhoud te plegen zoals omschreven in de Lexmark gebruikershandleidingen, handboeken of op de Lexmark website. Dit omvat het verzuim om verbruiksonderdelen te vervangen, zoals de aanbevolen onderhoudskits op de aanbevolen intervallen, of onderhoud gedaan door een onbevoegde derde;

5.1.9 herstelschade, defect of verminderde prestaties van het Lexmark afdrukapparaat of supplies die het gevolg zijn van het verzuim om het Lexmark afdrukapparaat of supplies fatsoenlijk voor te bereiden, verpakken en vervoeren zoals aangeraden door Lexmark, wanneer de Lexmark afdrukapparaat of supplies aan Lexmark voor reparatie retour wordt gezonden;

5.1.10 niet-nakoming door de Eindgebruiker van enig criterium of productspecificatie zoals vermeld in de Lexmark productdocumentatie.

5.2 Lexmark heeft het recht om uitvoering van iedere Garantiedienst en Technische ondersteuning te weigeren onder deze Lexmark garantie zolang de Eindgebruiker in betalingsverzuim verkeert.

6. Gebied

6.1 Deze Lexmark garantie is van toepassing op de Lexmark afdrukapparaten of supplies gekocht en geïnstalleerd in het land opgenomen in de titel van deze Garantie (hierna het “Gebied”). Deze Lexmark garantie wordt naar het goedvinden van Lexmark verzorgd door de Lexmark dochtermaatschappij of lokale vertegenwoordiger in dat land. Zie Artikel 10 (Landgebonden algemene voorwaarden) voor meer informatie die mogelijk van toepassing is op uw land.

6.2 Deze Lexmark garantievoorwaarden en/of Garantiediensten kunnen per land verschillen.

6.3 Wanneer het Lexmark afdrukapparaat of supplies overgedragen is naar een ander land waar deze Garantieservices beschikbaar zijn voor het respectieve Lexmark afdrukapparaat of supplies, zal de Eindgebruiker het recht hebben op dezelfde Garantieservices, als ware het Lexmark afdrukapparaat of supplies gekocht in het land waar het afdrukapparaat of supplies heen overgedragen is. ECHTER, BEPAALDE GESELECTEERDE LEXMARK AFDRUKAPPARATEN OF SUPPLIES WORDEN NIET IN ALLE LANDEN AANGEBODEN. DE LEXMARK GARANTIE VOOR DIE LEXMARK AFDRUKAPPARATEN OF SUPPLIES BESTAAT NIET NA OVERDRACHT VAN HET LEXMARK AFDRUKAPPARAAT OF SUPPLIES NAAR EEN ANDER LAND WAARIN LEXMARK OF DE LOKALE VERTEGENWOORDIGER OVER HET ALGEMEEN GEEN GARANTIESERVICES AANBIEDT VOOR HETZELFDE PRODUCTMODELNUMMER.

7. BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Onder deze Lexmark garantie heeft de Eindgebruiker in het geval dat een Lexmark afdrukapparaat of supplies defect is of stopt met werken uitsluitend recht op de Garantieservices zoals deze hiervoor beschreven zijn. Zelfs in het geval van een schending van deze Lexmark garantie, wordt Lexmarks enige en uitsluitende aansprakelijkheid voor werkelijk geleden schade van welke aard dan ook beperkt tot de prijs betaald voor het Lexmark afdrukapparaat of supplies of herstel of vervanging van het Lexmark afdrukapparaat of supplies. De beperking van aansprakelijkheid voor werkelijke schade uiteengezet in Artikel 7 is niet van toepassing op lichamelijk letsel of zaakschade waarvoor Lexmark wettelijk aansprakelijk wordt gehouden.

7.2 Lexmark levert de Lexmark garantie enkel zoals hierboven uiteengezet. MET INACHTNEMING VAN HET VOORGAANDE IS LEXMARK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN ONDERBREKING IN DE WERKING VAN HET LEXMARK AFDRUKAPPARAAT OF SUPPLIES OF VAN EEN GEBREKKIGE WERKING VAN HET LEXMARK AFDRUKAPPARAAT OF SUPPLIES. IN GEEN GEVAL ZAL LEXMARK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING OF BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

7.3 DEZE VERKLARING VAN HANDELSGARANTIE IS DE EXCLUSIEVE SET VAN GEGARANDEERDE VOORWAARDEN. ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN UITGESLOTEN (BEHALVE DAAR WAAR DEZE IMPLICIETE GARANTIES VEREIST WORDEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET). GEEN FABRIEKSGARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ IMPLICIET, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN NA AFLOOP VAN DE DUUR VAN DEZE LEXMARK GARANTIE. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID BLIJFT IEDERE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE GARANTIE WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN TEGENOVER DE VERKOPER VAN HET PRODUCT OF IEDERE ANDERE PARTIJ ONAANGETAST.

8. Conversie clausule

8.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) in deze Lexmark garantie door een rechter of andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling, voor zover noodzakelijk, geacht worden geen deel uit te maken van de Lexmark garantie en zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in de Lexmark garantie niet worden aangetast.

8.2 Indien een bepaling (of deel daarvan) in deze Lexmark garantie onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal zij van toepassing zijn met de minimale wijzigingen die nodig zijn om haar wettig, geldig en uitvoerbaar te maken.

9. Serviceaanbiedingen

De Eindgebruiker mag deze Lexmark garantie te allen tijde tijdens de Termijn verlengen of upgraden door aankoop van een Serviceaanbod van Lexmark. Voor meer informatie over Serviceaanbiedingen van Lexmark, zie de details op de Lexmark website www.lexmark.com/myguarantee of neem contact op met uw wederverkoper.

10. Landgebonden algemene voorwaarden

10.1 België

10.1.1 De Lexmark garantie is een commerciële garantie die vrijwillig afgegeven wordt door Lexmark. De naam en het adres van de Lexmark entiteit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze Garantie kunt u vinden op www.lexmark.com/myguarantee door te klikken op “lijst met contactgegevens”.

10.2 Nederland

10.2.1 De Lexmark garantie is een commerciële garantie die vrijwillig afgegeven wordt door Lexmark. De naam en het adres van de Lexmark entiteit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze Garantie kunt u vinden op www.lexmark.com/myguarantee door te klikken op “lijst met contactgegevens”.

* De gebruikelijke Termijn van de garantie op Lexmark afdrukapparaten is één (1) jaar. Een verlenging van de Termijn naar vier (4) jaar is beschikbaar voor Lexmark afdrukapparaten op voorwaarde van registratie van het betreffende Lexmark afdrukapparaat door de Eindgebruiker, zie Artikel 4 voor meer informatie.