Lexmark applauderer EU-kommisjonens planer og skisserer tiltak for å redusere avfall av tonerkassetter i Europa

Lexmark oppfordrer skriverindustrien om å bidra til å fremme gjenbruk og gjenvinning av tonerkassetter. 

GENEVA, 19. januar 2016 

Lexmark sendte i dag ut en oppfordring til skriverindustrien i Europa, om å støtte en rekke tiltak for å redusere mengden av avfall og oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Disse tiltakene støtter EU-kommisjonens nylig vedtatte Circular Economy Package, en handlingsplan som omfatter tiltak for å stimulere Europas overgang til en sirkulær økonomi. Lexmark anslår at 30,000-50,000 tonn tonerkassetter ender opp på en søppelfylling hvert år som følge av bransjens manglende oppfølging av innsamling fra kunder. 

Konseptet sirkulær økonomi er noe som Lexmark har støttet siden det ble grunnlagt i 1991 og gjenvinning av tonerkassetter har vært kjernen i selskapets forretningsstrategi siden dag 1. Når EU-kommisjonen nå har publisert sine nye forslag for fremme sirkulær økonomi, er timingen perfekt for å oppfordre skriverindustrien i Europa til å støtte tiltak for å redusere mengden avfall ved å oppmuntre til gjenbruk og resirkulering. Vi oppfordrer vår industri til å fremme god praksis og god politikk for å redusere problemene rundt avfall av tonerkassetter - og å gjøre det enkelt og økonomisk for deres kunder å være miljøvennlig, sier Udo Schlauch, General Manager, EMEA Annuities & Channel, Lexmark. 

Overgang til en sirkulær økonomi 

Lexmark har gjort betydelige fremskritt i å redusere avfall og oppfordrer til gjenbruk og resirkulering av sine tonerkassetter gjennom sitt returprogram, Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), et banebrytende initiativ for resirkulering og tilbud om å velge Lexmark Corporate Cartridges, selskapets mest bærekraftig serie av tonerkassetter som inneholder opp til 90% gjenbrukte komponenter. 

Lexmark er også medlem av Ellen MacArthur Foundation’s “ Circular Economy 100” program, en global plattform som samler 100 markedsledende bedrifter til å løse problemene rundt overgangen til den sirkulære økonomimodellen. Lexmarks medlemskap er en anerkjennelse av selskapets løpende forpliktelse til å bygge en regenererende økonomi. 

Lexmarks forslag til EU-kommisjonen 

I sin høringsuttalelse til EU-kommisjonens "“Preparatory Consultation on the Circular Economy”", har Lexmark kommet med forslag til lov- og forskriftsendringer for å løse problemet. Disse endringene er i tråd med Kommisjonens mål å fremme bærekraftig økonomisk vekst og generere nye arbeidsplasser. 

Forslaget sier at det ikke bare er nødvendig at tiltakene oppmuntrer til innsamling, gjenbruk og resirkulering av tonerkassetter i Europa, men også for å tillate selskaper som søker god miljøpraksis å konkurrere på rettferdige vilkår med de som ikke gjør det. 

Zero Waste Europe støtter Lexmark initiativ for å bevare energi og ressurser forankret i laserpatroner gjennom gjenbruk og resirkulering. Dagens produsentansvarsordninger dekker bare 32,5% av det faste avfallet og dermed er det plass til å utvide omfanget - og sette konkrete mål for gjenbruk og resirkulering for denne avfallsstrømmen. Vi oppfordrer EU- kommisjonen til å vurdere Extended Producer Responsibility, et utvidet produsentansvar gjennom en ny lovgivning som reduserer mengden avfall, sier Joan Marc Simon, direktør i Zero Waste Europe. 

Lexmark ønsker EU-tiltak for å kreve: 

  • At alle leverandører må gi gratis retur for tonerkassetter de plasserer på det europeiske markedet. 
  • Alle tonerkassetter som selges i Europa i 2020 til å omfatte 50% reproduserte komponenter eller gjenvinnes. 
  • Å innføre obligatoriske miljøkriterier i offentlige innkjøpsprosedyrer når det gjelder tonerkassetter. 
  • Produkter som fremmes av selskapet til gjenvinning og resirkulering skal merkes for å garantere kunden kvalitet og gjennomføring. 
  • Å gjøre deponering eller forbrenning av tonerkassetter uten energiutnyttelse ulovlig og gi insentiver for å få leverandører til å samle og gjenbruke sine produkter. 

Lexmarks fremskritt 

Lexmark har vært vitne til fordelene av å fremme en god miljøpolitikk med sitt eget gratis og praktiske returprogram, Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP). 

  • Innsamlingsgraden for LCCP er 35%, nesten det dobbelte av gjennomsnittet i bransjen, og ingen av de patronene som returneres til Lexmark blir sendt til deponi eller forbrenning. 
  • Resirkulering av en brukt tonerkassett fra Lexmark reduserer sitt totale karbonutslipp med mer enn 50% 
  • Lexmarks mest bærekraftige tonerkassetter, Lexmark Corporate Cartridges, kan inneholde opp til 90% av gjenbrukte komponenter og 92% prosent av alle Lexmark- kassetter inneholder resirkulert innhold. 
  • Reproduksjon er en sentral del av Lexmark virksomhet. Innen 2018 Lexmark har som mål å gjenbruke 50% av vekten av returnerte patroner - opp fra en bransjeledende 34% i dag (Lexmark Lifecycle Assessment) *. 

Støttende informasjon 

Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) EMEA website Mobile App page 

Ellen MacArthur Foundation’s “ Circular Economy 100” 

About Lexmark 

Lexmark (NYSE: LXK) creates enterprise software, hardware and services that remove the inefficiencies of information silos and disconnected processes, connecting people to the information they need at the moment they need it. Open the possibilities at www.Lexmark.com. 

Lexmark, the Lexmark logo and Open the possibilities are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the US and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 

1 Infotrends primary Study 2011 WE Supplies Recycling and 2014 complementary study on remanufacturing and recycling 

2 http://www.zerowasteeurope.eu/downloads/redesigning-producer-responsibility-a-new-epr-is-needed- for-a-circular-economy/

For mer informasjon, vennligst kontakt; Christina Andersen, PR-ansvarlig Lexmark Norge christina@navigator.no/ tlf 93 26 13 99 

Kontakt


Henrik Juel Olsson
Nordic Marketing
Telefon: +45 4599 8888
Email: 
henrikjuel.olsson@lexmark.com