Banner-SMFP-Subpage-Manageability
Manageability

ADMINISTRERBARHET
Leder for maskinparken

Når det eneste skriverne, kopimaskinene og MFP-ene reagerer på samtidig, er et strømbrudd, er det egentlig ikke en administrert maskinpark.

Lexmarks smarte MFP-er er laget for interaksjon, slik at du kan søke etter enheter, spore ressurser, overvåke og løse problemer samt administrere selv de største maskinparkene proaktivt. Det eksklusive programmet MarkVision Enterprise har et databasedrevet fundament som gjør at styringen av en håndfull enheter kan skaleres til flere tusen. Dette gjøres via et nettbasert grensesnitt som gir tilgang basert på enkeltbrukeres roller og ansvarsområder.

Jo større bedriften er, desto bedre forstår du fordelen ved å distribuere enhetsforbedringer uten å måtte konfigurere hver enkelt enhet. Med Lexmarks smarte MFP-økosystem kan du distribuere digitalt signerte app- og fastvareoppdateringer for å holde alle enhetene oppdatert, samtidig som du minimerer risikoen for virus og ormer. Det er bare én del av et fullstendig sett med verktøy for sikker fjernadministrasjon som støtter selv de mest vidt distribuerte maskinparkene.

Én driver, mange fordeler

Forenkling er et viktig aspekt ved administrerbarhet og en klar fordel ved Lexmarks universale skriverdriver (UPD). Lexmarks universale skriverdriver bekjemper spredningen av ulike skriverdrivere i typiske bedriftsmiljøer ved automatisk å registrere og oppdatere alternativene brukere ser for bestemte enheter. Og administratorer kan håndheve standardinnstillingene for utskrift, for eksempel tosidig utskrift, flersideutskrift (nedskalering), tonermørkhet og andre ressursbesparende tiltak for å følge policyer for miljø og kostnadskontroll.

Optimaliser administrasjon av utskriftskøer, kontroller policyer for enhetsbruk, forenkle alternativer for mobil utskrift, og bidra til sikker frigivelse av utskrifter med Lexmark Print Management. Du kan bruke integrerte sporings- og regnskapsverktøy til å analysere bruksmønstre og dermed få informasjonen du trenger for å administrere infrastrukturen for utskrift mer effektivt.


Administrere skriverflåten på minutter

Kim Buts, som er Network Equipment Manager ved Imelda sykehus i Flandern i Belgia, sier at administrasjonsprogrammet MarkVision er en nøkkelressurs for sykehuset. "Hver skrivere kan administreres eksternt," forklarer Buts. "Det tar bare minutter å oppdatere skriverflåten. . . MarkVision er svært enkelt å bruke, og takket være dette programmet sparer vi utrolig mye tid."

... MarkVision er svært enkelt å bruke, og takket være dette programmet sparer vi utrolig mye tid.