Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

TJENESTER
Økosystem av eksperter

En boks med deler er ikke en smart MFP, og en samling med smarte MFP-er er ikke automatisk et økosystem.

Enkelte organisasjoner har personalet og kompetansen til å konfigurere og vedlikeholde et smart MFP-økosystem selv. Andre foretrekker å fokusere på virksomheten og sette sin lit til de velprøvde systemene og den anerkjente kunnskapen, erfaringen og intuisjonen til de som bygde MFP-ene.

Managed Print Services (MPS) begynner ikke med maskinvarespesifikasjoner, men med å vurdere gruppen, rollen og organisasjonsbehovene. De fokuserer på å planlegge og optimalisere store maskinparker slik at de fungerer slik mennesker arbeider. Deretter administrerer de dem proaktivt for å minimere IT-belastningen og effektivisere forsyningen av (og styre kostnaden til) rekvisita. MPS-teamet kan samle inn data om hvordan enhetene brukes, og deretter revurdere og forvandle prosessene, slik at nødvendige utskrifter eller digitale opplysninger kan leveres når du trenger dem.

Lexmarks profesjonelle tjenester kan på en intelligent måte tilpasse Lexmarks løsninger til produktivitetsmålene dine og forbedre måten teamet håndterer og deler informasjon på. Vår erfaring innenfor arbeidsflyter med bransjespesifikk informasjon, for eksempel detaljhandel, bank, forsikring, myndigheter, helsevesen, produksjon og mange andre, kan hjelpe deg å avdekke skjulte muligheter for større effektivitet.

Å løse problemene som skaper kostbare avbrudd, er bare utgangspunktet for Lexmarks brukerstøttetjenester. Målet med alle brukerstøtteprogrammene våre, som omfatter installasjonstjenester, utvidede garantier og originaldeler med Lexmark-sertifiserte teknikere, er å stadig forbedre arbeidsflyten vår og sikre at alle enheter hjelper deg å arbeide mest mulig effektivt.

Tjenester som underbygger og revurderer måten du arbeider på, er en integrert del av Lexmarks smarte MFP-økosystem. De er ikke bare en gjenspeiling av hvor godt vi forstår de tekniske aspektene ved produktene våre. De er et tegn på hvor langt du kan nå med kombinasjonen av dine mål og vår fantasi.


Lexmark kom til oss, veiledet oss og gjorde det klart at deres engasjement var langsiktig. Lexmark viste at det dreide seg om et samarbeid, ikke bare en transaksjon.

Columbia Sportswear
Senior Manager, IT Engineering
Columbia Sportswear Portland, Ore.