Administrasjon av utskrift | Lexmark Norge

Administrasjon av utskrift

Forlatte dokumenter som ingen henter: Skamplett eller mulighet?

Det er ikke til å komme fra: Utskrifter som blir liggende og slenge, er en sikkerhetsrisiko og en enorm sløsing med penger. Fortrolige dokumenter som hoper seg ved skriverne, kan lett komme bort eller havne i feil hender.

Undersøkelser viser organisasjoner bruker fra 1 til 6 %[1] av inntektene på kopiering og utskrift. Selv om organisasjonen din ligger i den nedre delen av det området, er det fortsatt et ganske stort beløp.

Lexmark Print Management gjør utskriftsmiljøet ditt mer effektivt ved å redusere unødvendig utskrift. Denne løsningen gir sikker tilgangskontroll og robust bruksrapportering, og samtidig større mobilitet og produktivitet for brukerne dine.

Sikker og praktisk frigjøring av utskrifter

Med Lexmark Print Management kan brukerne sende utskriftsjobber fra hvor som helst, inkludert stasjonær PC, nettbrett eller smarttelefon, og deretter frigi utskriftsjobbene når de er klare. Det betyr at fortrolig informasjon blir beskyttet, og at utskriftsjobbene ikke hoper seg opp på skriverne på kontoret.

Alle dokumentene holdes i utskriftskøen til eierne frigir dem. Køen kan driftes i bedriftens lokaler eller i nettskyen for flere funksjoner og fordeler.

Dokumentene kan frigis på en hvilken som helst kompatibel enhet, enten den befinner seg i samme rom, i en annen bygning eller i et annet land. Når brukerne skal frigi dokumentene sine, drar de ID-kortet eller angir identifikasjonen sin på enheten og velger dokumentene de vil skrive ut.

Effektivt dokumentregnskap

Lexmark Print Management gir informasjonen som bedrifter trenger for å administrere infrastrukturen for utskrift og bildebehandling mer effektivt. Med kraftige sporings- og regnskapsverktøy kan du overvåke alle utskrifts-, kopierings- og skannetransaksjoner fra alle brukere på alle enheter i hele utskriftsmiljøet. Denne robuste datainnsamlingen, kombinert med en rekke rapporteringsalternativer, gir deg innsikten du trenger for proaktiv administrasjon av utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet. For å begrense svinn og stimulere til ansvarlig bruk har Lexmark Print Management funksjoner som gjør det lett å innføre utskriftskvoter for individuelle brukere eller brukergrupper, .

[1] Anslag fra Gartner Group: 1-3%. Anslag fra InfoTrends: 3-6%.

Fordeler med utskriftsbehandling


  • Reduserer utskriftskostnadene og CO2-utslipp
  • Økt fleksibilitet for brukere som er mobile internt eller eksternt
  • forsterker tilgangskontroller, sikkerhet og samsvar med lovpålagte krav
  • Gir redundans og større tilgjengelighet
  • Gir støtte for blandede maskinparker
  • Enkelt å skalere i lokalene, i sikker nettsky eller med hybridløsning