Kontroller for å beskytte | Lexmark Norge

Lexmark anstrenger seg for å beskytte varemerket sitt

Det er meget viktig å beskytte Lexmarks varemerke mot det uoriginale og grå markedet. Lexmark setter inn tiltak mot produsenter av uoriginale produkter over hele verden ved å kontrollere innenlandske og utenlandske markeder om det finnes produsenter og selgere av varemerke-krenkende uoriginale kassetter og patent-krenkende kopier/kompatible kassetter.

 

5 MÅTER Å FORVISSE DEG OM AT DU HAR EN ORIGINAL KASSETT FRA LEXMARK

1) Pris

Hvis du synes prisen er for god til å være sann, er den sannsynligvis det. Gjør deg kjent med markedspriser på originale Lexmark-kassetter før du kjøper.

2) Salgssted

Pass på at du bare kjøper produkter fra Lexmark eller en autorisert forhandler eller -distributør. Vær varsom med internasjonale nettbutikker og auksjonssider på Internett som tilbyr Lexmark-kassetter.

3) Emballasje

Emballasje som bærer preg av å være fikset med, tapet eller forseglet på nytt, eller ser ut å være brukt før, inneholder kanskje ikke et originalt Lexmark-produkt.

4) Holografiske 3D-etiketter

Lexmark benytter holografiske 3D-etiketter på mesteparten av sin emballasje for skriverrekvisita slik at du lett kan identifisere originale Lexmark-produkter.

Supplies-Carton-Security-Label-2021_3
5) Serienumre

Mesteparten av Lexmarks emballasje for skriverrekvisita har serienumre. Serialisering er et globalt oppfølgings- og sporingssystem som gjør det mulig å spore Lexmark, distributører og forhandlere samt kunder fra start til slutt.

Gen Lex

Til høyre:
Eksempler på serienumre på våre ulike rekvisitaprodukter.

Lexmark ID

Lexmark ID-app for smarttelefonen din

Forviss deg om at tonerkassetter som du kjøper, er originale rekvisitaartikler fra Lexmark. Serienumrene og ID-numrene fra sikkerhetsetikettene kan skannes for øyeblikkelig godkjenning. Du finner Lexmark-ID-appen i appbutikkene for Apple og Android.

Bruk koblingene eller QR-kodene under for å laste ned riktig versjon:

qr-apple
qr-android

Identifiser originale blekkpatroner fra Lexmark

Lexmark legger stor vekt på å sikre at kunder kjøper og bruker originalrekvisita fra Lexmark. Ved å angi den 12-sifrede koden (begynner med CA) på en tonerkassett kan du få bekreftet om kassetten er autentisk. Serienummeret finner du på den ytre esken og på kassetten. De fleste Lexmark-tonerkassettene har også en holografisk sikkerhetsetikett med en QR-kode og et etikett-ID-nummer på emballasjen. Etikett-ID-nummeret kan også angis i vinduet nedenfor for godkjenning. 

Har du kun originalrekvisita fra Lexmark?

Lexmark legger vekt på å beskytte kunder mot uoriginale blekk- og tonerkassetter. Hvis du opplever at produkter virker dårlig, ikke er pålitelige eller skaper utskriftskvalitetsproblemer.

Kan du klikke her for å kontrollere om du har originalrekvisita fra Lexmark.

Kjøp originalrekvisita fra Lexmark:

Ikke la deg skuffe av uforutsigbare billigmerkekassetter. Skrivere og originalrekvisita fra Lexmark er designet til å fungere best sammen, med høy utskriftskvalitet fra første til siste side.

Klikk her for å finne og kjøpe rekvisita