Mellomstore bedrifter

file

Vi tenker innenfor boksen!

Hvis du bruker mellom 10 og 40 tonere per år, utgjør forbruket ditt en stor miljømessig mulighet. Til mellomstore bedrifter tilbyr Lexmark mellomstore og store esker for å kunne sende tilbake flere tomme tonerkassetter på en gang.

I tillegg er det enkelt å følge med på din returnering. Vi har mulighet til å sende løpende Eco-rapporter som viser deg detaljerte resultater og miljøbesparelser.  Ved hjelp av Lexmarks Eco-rapporter vil du alltid være klar til å svare på bærekraft-relaterte spørsmål med solide tall og fakta, som for eksempel antallet returnerte tonerkassetter, kilo av materiale reddet fra avfallsdeponi og din positive påvirkning på karbonutslipp. Når du resirkulerer en tonerkassett med Lexmark, viser livssyklusevalueringen vår at du faktisk kan redusere dens totale karbonfotavtrykk med opptil 50%.

lccp-10-40-no
lccp-Container-MB-no
lccp-Container-LB-no