Vilkår

LES DENNE AVTALEN NØYE!

VED Å KLIKKE PÅ “OPPRETTE PROFIL” –KNAPPEN NÅR DU REGISTRERER DEG, GÅR DU MED PÅ ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE ER VILLIG TIL Å GODTA DEM, IKKE FULLFØR PÅMELDINGEN VED Å KLIKKE “OPPRETTE PROFIL”.

Disse vilkårene utgjør avtalen (“avtalen”) mellom deg (“du” eller “din/ditt/dine”) og Lexmark International Technology S.A Case Postale 508 CH - 1215 GENÈVE 15 Sveits (heretter kalt “selskapet”). Programmet er åpent for innbyggere i følgende land

Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia

hvis de er eiere eller brukere av Lexmarks skrivere i klassen C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510 /MFP-er, og at de ikke driver med gjensalg av patroner. Alle bonuser, inkludert tonerkassetter og bildesett er ment for bruk i den registrerte enheten. Tonerkassetter og bildesett som er skaffet til veie gjennom bonusprogrammet, er ikke ment for gjensalg.

 1. AVTALE OM VILKÅR. DU SAMTYKKER I Å LESE DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU TAR I BRUK LEXMARKS BONUSPROGRAM (her omtalt som “programmet”). Dersom du ikke samtykker i disse vilkårene, kan du ikke delta i programmet. Ved å ta i bruk programmet samtykker du i å inngå kontrakt med selskapet elektronisk og i vilkårene om bruk som beskrevet nedenfor.
 2. ENDRING AV AVTALEN. Selskapet forbeholder seg retten til å endre, avslutte, modifisere, legge til, eller fjerne alle eller deler av denne Avtalen, dersom fornuftige grunner tilsier det, og/eller dersom det oppstår forhold som er utenfor selskapets kontroll (nedenfor omtalt som “endring”). Dette vil ikke føre til at du mister retten å ha, motta og/eller skaffe til veie materiell til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien, hvis vilkårene for å motta materiell til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien er oppfylt når det er notert en endring. Endringer i avtalen vil bli lagt ut på www.LexmarkRewards.com. Du samtykker i at bruk eller annen deltakelse i programmet etter en slik endring vil berøre avtalen din.
 3. GRATIS TONERKASSETTER OG GRATIS BILDESETT.
  1. Gratis tonerkassetter. 
   For å motta én (1) gratis tonerkassett i henhold til nedenstående betingelser, må vilkår 1), 2) og 3) imøtekommes etter at du samtykker i denne avtalen.
   1. Registrer din Lexmark C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-enhet via installasjons-CD-en eller manuelt på www.lexmarkrewards.com;
   2. Etter registreringen sender du 10 Lexmark originale C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassetter som kun er brukt i den registrerte enheten, til Lexmark Cartridges Collection Center ved kun å bruke Lexmark program for brukte kassetter (heretter kalt “LCCP”) returseddel som er inkludert i pakkene med materiell, til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien sammen med navn og adresse på den registrerte kontoholderen. LCCP-retursedler følger gratis med alle originale Lexmark C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassetter som selges. VÆR KLAR OVER AT LCCP-RETURSEDLER KUN FØLGER MED MATERIELL TIL C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-FAMILIEN. RETURSEDLER TIL C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-FAMILIEN KAN OGSÅ BESTILLES KOSTNADSFRITT FRA WWW.LEXMARKREWARDS.COM. 

    OG
   3. Når du har sendt inn 10 originale Lexmark C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassetter som kun er brukt i den registrerte enheten, vil det bli sendt en e-post til din registrerte e-postadresse. Følg innløsningslenkene senest 90 dager etter at e-mailen ble sendt (hvis selskapet ikke har foretatt endringer i tidsfristen, men da er det den nye tidsfristen som gjelder). Hvis du velger å løse inn, får du tilsendt en gratis tonerkassett til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien (du velger ytelse og farge) til din registrerte adresse. DU MÅ, I TILLEGG, BRUKE LENKEN DU HAR FÅTT INNEN TIDSFRISTEN FOR Å IMØTEKOMME VILKÅRENE I DETTE PROGRAMMET.
  2. Gratis bildesett. 
   For å motta gratis bildesett i henhold til nedenstående betingelser må alle følgende vilkår imøtekommes etter at du samtykker i denne avtalen.
   1. Du må registrere deg som beskrevet i seksjon (3)(a)(1) ovenfor.
   2. Du må kun bruke originale Lexmark C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassetter i den registrerte enheten gjennom hele deltakelsen i programmet (for eksempel vil bruk av uoriginale Lexmark tonerkassetter eller tonerkassetter fra tredjeparter føre til at du ikke kan motta et gratis bildesett under dette programmet);
   3. Du må sende alle tonerkassetter som er brukt i den registrerte enheten, tilbake til Lexmark Cartridges Collection Center ved å kun bruke LCCP-retursedler som følger med i materiellpakken til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien (eller som er bestilt via www.LexmarkRewards.com) sammen med navn og adresse på den registrerte kontoholderen.
   4. Dersom vilkårene beskrevet i punkt en, to og tre ovenfor er innfridd, vil selskapet på egen hånd avgjøre og ta i betraktning enhetens tekniske spesifikasjoner når et bildesett er påkrevd (bildesett fås i to konfigurasjoner, s/hv bildesett og fargebildesett) til den registrerte enheten, basert på data innhentet fra de innsendte tonerkassettene som er blitt brukt i den registrerte enheten; 

    OG
   5. Når selskapet har avgjort at et bildesett trengs til den registrerte enheten (enten s/hv bildesett og/eller fargebildesett), vil det bli sendt en e-post til din registrerte e-postadresse. Følg innløsningslenkene senest 90 dager etter at e-mailen ble sendt (forutsatt at selskapet ikke har foretatt endringer i tidsfristen for å gjøre krav på gratis bildesett, i så fall er det den nye tidsfristen som gjelder). Hvis du velger å løse inn, vil du få tilsendt et gratis bildesett valgt av selskapet til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-produktet til din registrerte adresse. DU MÅ, I TILLEGG, BRUKE LENKEN DU HAR FÅTT INNEN TIDSFRISTEN FOR Å IMØTEKOMME VILKÅRENE I DETTE PROGRAMMET.
  3. Kontoaktivitet. Kontoaktivitet defineres som enten innløsing av en bonusgjenstand, eller når du sender Lexmark en original C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassett brukt i den registrerte enheten ved kun å benytte de riktige LCCP-retursedlene. Aktivitet på kontoen må registreres senest 18 måneder etter forrige kontoaktivitet, ellers vil kontoen bli stengt, og alle tidligere innsendte C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassetter vil nulles ut. Tonerkassetter som blir sendt til Lexmark, gjenkjennes straks de er mottatt, og verifiseres elektronisk i systemet.
  4. Berettigelse, overføring av risiko. Lexmark påtar seg ikke ansvar for tomme tonerkassetter som ikke er mottatt av Lexmark. Du tar all risiko for tap av eller skade på de tomme tonerkassettene inntil de er blitt levert og stilt til rådighet for Lexmarks Cartridges Collection Center. En innsendt tonerkassett som er ødelagt på en slik måte at dens elektroniske brikke ikke kan leses elektronisk når den mottas av Lexmark, er ikke berettiget til å være med i dette programmet.
  5. Registrert enhet. Bonuser oppnås ved bruk på én enhet registrert på én bruker. En enhet kan ikke registreres på mer enn én bruker. En enkeltbruker kan registrere mer enn én enhet, men bonuser oppnås kun ved bruk på en enkelt enhet (dvs. ingen opphopning av enheter eller innsendte C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-tonerkassetter fra flere enheter). Bonuser som oppnås i dette programmet er ment for bruk i den enheten som er benyttet for å oppnå bonusen.
  6. Internett-tilkobling. Lexmark Rewards-programmet er bare tilgjengelig for kunder via en Internett-tilkobling. Deltakerne i programmet må selv og på egen bekostning sørge for at de har Internett-tilgang.
 4. RETT TIL Å ENDRE PROGRAMMER. Selskapet kan endre, midlertidig innstille, eller avslutte alle deler av Lexmark Bonusprogram når som helst med virkning fra den dato det blir gitt beskjed om det uten videre varsel dersom det er fornuftige grunner til det, og/eller det skulle oppstå omstendigheter som er utenfor selskapets kontroll. Selskapet kan også innføre restriksjoner på innhold og tjenester og begrense tilgangen din til hele eller deler av Lexmark Bonusprogram uten varsel eller ansvar. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte service eller kansellere medlemskapet ditt dersom det misbrukes eller ikke lenger brukes i tråd med programvilkårene. Dette vil ikke føre til at du mister retten å inneha, motta og/eller skaffe til veie materiell til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien hvis vilkårene for å motta materiell til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien er oppfylt når det er varslet en endring.
 5. SAMTYKKE TIL BRUK AV DATA. 
  Dersom du deltar i programmet, samtykker du i at Lexmark International Inc, 
  740 W. New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA kan samle inn og bruke dine personlige data, som blant annet omfatter navn, adresse og e-postadresse. Dine personlige data blir behandlet og oppbevart i en database i USA. Lexmark International Inc vil bruke dine personlige data til å administrere programmet. Lexmark International Inc vil bruke alle eller noen av dine personlige data for å beregne bonusene dine i programmet. Lexmark International Inc vil ikke leie ut, selge eller bytte dine personlige data. Lexmark International Inc vil ikke videreformidle dine personlige data til noen tredjeparter, unntatt hvis formålet er å administrere programmet. For mer informasjon om Lexmarks personvernspraksis se Lexmark Online Privacy Statement

  Ved å delta i programmet samtykker du også i at dataene som innhentes ved at du sender inn de tomme tonerkassettene, kan samles inn og brukes (for eksempel serienummeret på C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510, antall sider skrevet ut) til å hjelpe Lexmark International Inc til å forstå hvordan kundene bruker sine produkter og utvikle nye produkter, markedsføringskampanjer og tilbud. 

  For å levere de tjenestene du har krav på i dette programmet vil dataene om deg tidvis bli håndtert av fortrolige aktører (bestilt datahåndtering) og behandlet og oppbevart i en database som kan ligge utenfor USA. Så snart databehandlingen er gjennomført, blir dataene slettet derfra. 

  De har rett til å undersøke og endre egne persondata og i tillegg når som helst nekte videre bruk av persondataene. Har du spørsmål, send dem til custinfo@lexmark.com. Husk at ved å nekte fortsatt bruk av egne persondata vil du samtidig si opp dette programmet siden Lexmark da ikke lenger kan administrere din personlige programkonto. Dette vil ikke føre til at du mister retten til å motta materiell til C540/​X540/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510-familien så lenge alle forutsetninger for slike bonuser er oppfylt når vi mottar et slikt varsel.
 6. SKADESLØSHOLDELSE VED BRUDD PÅ AVTALE. Du samtykker herved i å erstatte, forsvare og holde selskapet og alle dets tjenestemenn, direktører, eiere, agenter, ansatte, informasjonsleverandører, utstedere av lisenser og lisensinnehavere (til sammen ”de skadesløse partene”) skadesløse i forhold til alt erstatningsansvar og alle kostnader påført av de skadesløse partene i forbindelse med krav som oppstår som følge av at du bryter avtalen eller tidligere erklæringer, garantier og avtaler, deriblant advokatsalærer og -kostnader. Du skal samarbeide så langt det er mulig i ethvert forsvar mot eventuelle krav. Selskapet forbeholder seg retten til på egen bekostning å påta seg forsvar og kontroll av alle saker med forbehold om erstatning fra deg, og du skal ikke under noen som helst omstendighet gå med på noe forlik uten skriftlig samtykke fra selskapet.
 7. LEXMARKS RETURN PROGRAM FOR TONERKASSETTER. For C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548-skrivere/multifunksjonsskrivere tilbyr selskapet Lexmark returprogram for tonerkassetter (tidligere kjent som ”førrabattert”) som selges til redusert pris i forhold til vanlige tonerkassetter. Dette er i bytte mot kundens samtykke i å bruke tonerkassetten kun én gang, og kun sende den inn til Lexmark Cartridges Collection Center for gjenbruk eller resirkulering. Vanlige tonerkassetter uten denne avtalen kan også kjøpes til veiledende priser. Dersom du bruker tonerkassetter fra returprogrammet til din C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548 skriver/multifunksjonsskriver, samtykker du i å følge denne avtalen, og du plikter videre ikke å benytte gjenbrukte tonerkassetter fra Lexmarks returprogram (andre enn gjenbrukte tonerkassetter solgt direkte av selskapet) i din C540/​C543/​C544/​C546/​CS310/​CS410/​CS510/​CX310/​CX410/​CX510/​X543/​X544/​X546/​X548 skriver/multifunksjonsskriver. Å ikke følge disse vilkårene eller alle andre vilkår nevnt i dette programmet vil bli betraktet som misbruk, eller regelbrudd på programmet. I så fall forbeholder selskapet seg retten til å holde tilbake tjenester, eller kansellere ditt medlemskap med umiddelbar virkning.
 8. INGEN GARANTI. PROGRAMINNHOLD så vel som PROGRAMVARE, FUNKSJONER, MATERIALER OG INFORMASJON SOM ER GJORT TILGJENGELIGE FOR DEG ELLER SOM DU HAR TILGANG TIL i forbindelse med dette PROGRAMMET, LEVERES "SOM DE ER.” SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, GIR SELSKAPET OG DETS DATTERSELSKAPER, TILSLUTTEDE SELSKAPER, LEDERE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE (“VI” eller “VÅR/VÅRT/VÅRE”) INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG NÅR DET GJELDER INNHOLDET I PROGRAMMET ELLER MATERIALENE, INFORMASJONEN OG FUNKSJONENE SOM ER GJORT TILGJENGELIG. VIDERE FRASIER SELSKAPET SEG ALLE EKSPLISITTE OG IMPLISITTE GARANTIER, NOE SOM BLANT ANNET OMFATTER IKKE-BRUDD PÅ RETTIGHETER, SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL. VI PÅTAR OSS INTET ANSVAR OG KAN IKKE HOLDES ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR SKADER OPPSTÅTT SOM FØLGE AV BRUK AV PROGRAMMET. VI PÅTAR OSS INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR BRUK AV DETTE PROGRAMMET. DETTE GJELDER UTEN BEGRENSNING INNHOLD OG FEIL/MANGLER I DET. VI PÅTAR OSS INTET ERSTATNINGSANSVAR DERSOM FEIL SKULLE OPPSTÅ I PROGRAMMET SOM FØLGE AV HANDLINGER ELLER HENDELSER UTENFOR VÅR RIMELIGE KONTROLL. ENKELTE LAND TILLATER IKKE UTELATELSE AV ENKELTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER ELLER UTELATELSE AV ERSTATNINGSPLIKT FOR SKADER SOM OPPSTÅR VED DIREKTE ELLER INDIREKTE BRUK. SOM FØLGE AV DETTE KAN DET VÆRE AT NOEN AV DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE I PUNKT 8 IKKE GJELDER DEG.
 9. ANSVARSBEGRENSNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPET OG DETS DATTERSELSKAPER, TILSLUTTEDE SELSKAPER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSUTSTEDERE (“VÅRE”) VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR TAPT FORTJENESTE ELLER INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DETTE PROGRAMMET, SELV OM VI INFORMERTE OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KUNNE OPPSTÅ. 

  FOR DIREKTE SKADER SOM FØLGE AV BRUK SKAL IKKE ERSTATNINGSPLIKTEN VÅR OVERSTIGE € 1000. UNNTAKENE OG BEGRENSNINGENE I VÅR ERSTATNINGSPLIKT I HENHOLD TIL DENNE KLAUSULEN GJELDER IKKE SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM DER SELSKAPET HAR LOVPÅLAGT ERSTATNINGSANSVAR I TRÅD MED LOVFESTET RETT.
 10. GYLDIGHETSKLAUSUL. Dersom et kompetent rettstribunal av en eller annen grunn finner ut at avtalen eller deler av den ikke kan håndheves, skal denne delen likevel håndheves så langt det er mulig slik at det er i tråd med resten av avtalen, og resten av avtalen fortsetter å løpe med full kraft og effekt.
 11. AKTUELL LOVGIVNING, KOMPETANSE 
  Disse vilkårene og kontraktfestede forhold mellom partene reguleres etter sveitsisk lov. FN-konvensjonen om internasjonalt salg av gods av 11. april 1980 gjelder ikke. 

  DERSOM UENIGHET I FORBINDELSE MED TOLKNINGEN ELLER UTFØRELSEN AV DISSE VILKÅRENE OG UENIGHET SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED KONTRAKTFESTEDE FORHOLD OPPSTÅR, SKAL DISSE BRINGES INN FOR RETTEN I GENÈVE I SVEITS. DENNE INNEHAR EKSKLUSIV JURISDIKSJON, OG ALLE AVGJØRELSER TATT HER KAN ANKES TIL DEN FØDERALE HØYESTERETTEN.
 12. AVTALE OM VILKÅR PÅ ELEKTRONISK BASIS. Du og selskapet samtykker i å inngå denne avtalen elektronisk. Dette betyr at når du klikker på ”opprette profil”-knappen som del av programmets registreringsprosess, godtar du disse vilkårene, og du gjør dette for å inngå en kontrakt med selskapet.
 13. Diverse. 
  Denne avtalen er hele avtalen mellom deg og selskapet som gjelder emnet for avtalen (unntatt at denne avtalen kan endres av selskapet slik det står beskrevet i denne avtalen). Disse vilkårene erstatter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skrevne meldinger, forslag og erklæringer når det gjelder programmet eller andre emner som dekkes av denne avtalen. 

  Du kan ikke overdra eller overføre denne avtalen eller noen av rettighetene og pliktene dine herunder uten skriftlig samtykke fra selskapet. Forsøk på slikt erklæres ugyldig. 

  Hvis det fra selskapet foreligger forsinkelse eller svikt som gjør at det ikke utøver eventuelle rettigheter eller rettsmidler ifølge dette punktet, skal det ikke anses å være et avkall på slike rettigheter eller rettsmidler. Punktene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 i denne avtalen fortsetter å løpe etter at dette programmet legges ned og/eller denne avtalen stoppes. Dette er uavhengig av måten det blir gjort på eller grunnene til at det stoppes, og du godtar at disse forpliktelsene løper videre etter at programmet/avtalen er avsluttet.