Brock Saladin

Brock Saladin

Starszy wiceprezes
Dyrektor ds. handlu

Brock Saladin zajmuje stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora ds. handlu w firmie Lexmark International. Odpowiada za zaspokajanie potrzeb klientów i partnerów firmy Lexmark na całym świecie w zakresie produktów, materiałów eksploatacyjnych,  rozwiązań i usług oraz za tworzenie skutecznych strategii rynkowych.

W 2017 r. Saladin stał na czele zespołu kierowniczego zarządzającego firmą Lexmark w okresie poszukiwania nowego dyrektora generalnego.

Zanim objął to stanowisko w listopadzie 2016 r., Brock Saladin był wiceprezesem i dyrektorem generalnym globalnego kanału sprzedaży i marketingu w nieistniejącym już dziale Imaging Solutions and Services firmy Lexmark, odpowiadając w nim za rozwój strategii i implementację sprawdzonych metod działania na szczeblu globalnym. Wcześniej zajmował stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. globalnej sprzedaży i marketingu.

Saladin dołączył do firmy Lexmark w 1996 roku i zajmował różne stanowiska kierownicze w zakresie materiałów eksploatacyjnych, OEM i finansów.

Zanim przyszedł do firmy Lexmark, Saladin pracował jako dyrektor ds. planowania strategicznego i przejęć w Gardner Denver Inc. oraz pełnił różne funkcje marketingowe i finansowe w Conoco Inc.

Saladin uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania biznesem ze specjalizacją finansową na Murray State University oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem na University of Missouri.