Lexmark utrzymał swoją pozycję w kwadrancie liderów dostawców oprogramowania ECM wg raportu Gartnera za 2015 rok

Analitycy rynku z Gartner, Inc.  umieścili Lexmark w kwadrancie liderów w raporcie Magic Quadrant za rok 2015.  Po raz trzeci Lexmark został doceniony w kategorii Enterprise Content Management (ECM). W tegorocznej edycji rywalizowało 20 dostawców. 

WARSZAWA, 19 listopada 2015r.

Opracowana przez Lexmark platforma ECM pozwala na zarządzanie zawartością i procesami oraz inteligentne skanowanie i cyfryzację dokumentów. Zawiera oprogramowanie typu Enterprise Search i Enterprise Video razem z pogłębioną znajomością specyfiki różnych sektorów. Daje to możliwość tworzenia rozwiązań dla wielu branż o zasięgu globalnym.

Korporacyjne rozwiązania Lexmark umożliwiają wielokanałową współpracę: tak aby firmy mogły mieć kontakt z klientami w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego medium. Proponowane rozwiązania zwiększają wydajność i automatyzację zarówno we front office, jak i back office. Ułatwione rozliczanie zwiększa konkurencyjność całej działalności biznesowej. Łącznym efektem tych rozwiązań jest lepsza obsługa klienta i jego zwiększona lojalność.

W szpitalach oraz innych placówkach służby zdrowia, rozwiązania Lexmark do zarządzania zawartością i do obrazowania dają lekarzom dostęp do informacji medycznych i biznesowych. Dzięki propozycjom firmy Lexmark informacje medyczne i pozamedyczne, które przeważnie nie są objęte głównymi mechanizmami obsługi i systemami biznesowymi, stają się w pełni dostępne. Uzyskane w ten sposób informacje o pacjencie są zarówno bardziej kompleksowe, jak i prostsze w wykorzystaniu.

„Zachowanie pozycji lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant dla systemów ECM potwierdza wysoką wartość rozwiązań Lexmarka dla klientów. Realizowana przez Lexmark rejestracja informacji    i ich kontekstowe udostępnianie różnym aplikacjom, platformom i procesom, zwiększa poziom zaangażowania klientów”- powiedział Reynolds C. Bish wiceprezes Lexmark International, Inc. i prezes Lexmark Enterprise Software.

Lexmark został umieszczony także w kwadrancie liderów w raporcie z sierpnia 2015 roku- Gartner Magic Quadrant  for Enterprise Search oraz z listopada 2014roku, w kategorii usług zarządzania drukiem.

*Więcej informacji o pozycji Lexmark w badaniu Gartner Magic Quadrant dla rozwiązań ECM.

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) koncentruje się na łączeniu występujących w przedsiębiorstwie, nieuporządkowanych informacji, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej, z procesami, aplikacjami i ludźmi, którzy najbardziej tego potrzebują. Otwórz się na możliwości dostępne na stornie www.Lexmark.com.

Lexmark, logo Lexmark i hasło Open the possibilities to znaki towarowe firmy Lexmark International, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenie firmy Gartner:

Firma Gartner nie udziela poparcia jakiemukolwiek dostawcy, produktowi ani usłudze opisanej w jej publikacjach badawczych i nie poleca użytkownikom technologii dokonywania wyboru wyłącznie spośród dostawców o najwyższych ocenach ani innych parametrach. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie należy ich traktować jako deklaracji stanu faktycznego. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażanych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych wyników badań, w tym gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.

Kontakt dla mediów


Kontakt dla mediów:
Ogilvy PR Polska

Ewa Zambrzycka
T: +48 609 480 066
E: ewa.zambrzycka@ogilvy.com

Ilona Koliievska
T: +48 516 184 940
E: ilona.koliievska@ogilvy.com