Lexmark Response Time

Reakcja Lexmarka na koronawirusa

Lexmark starannie monitoruje gwałtownie rozwijająca się sytuację związaną z koronawirusem COVID-19 i w ślad za tym uaktualnia swoje plany ciągłości działalności biznesowej (Business Continuity Plans -BCP). Plany te wyznaczają konkretne sposoby, które Lexmark zastosuje aby dostosować swoją działalność, tak by odzwierciedlała zmieniające się otoczenie we wszystkich krajach, w których działa. Nasz międzynarodowy zespół jest oddany, aby służyć klientom i partnerom, chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów i gości.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, proszę się skontaktować ze swoim opiekunem handlowym lub wysłać widomość na adres status.update@lexmark.com.