Urządzenia z certyfikatem Common Criteria

Informacje ogólne

Norma Common Criteria zapewnia ramy umożliwiające weryfikację funkcji zabezpieczeń systemów poprzez wykonanie zestawu rygorystycznych i powtarzalnych testów. Ramy te gwarantują uczestniczącym państwom, że testowane produkty spełniają kryteria bezpieczeństwa uzgodnione na szczeblu międzynarodowym. Urządzenia Lexmarka są weryfikowane przez zatwierdzone na szczeblu międzynarodowym niezależne laboratorium, z zastosowaniem najnowszych wytycznych. W przypadku dwóch ostatnich cykli oceny produkty Lexmarka zostały zweryfikowane przy użyciu zatwierdzonych przez CCRA profili ochrony IEEE 2600. Profil ochrony IEEE 2600 został opracowany w celu zdefiniowania zagrożeń bezpieczeństwa związanych z obsługą dokumentów drukowanych oraz funkcji bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom, a także zapewnienia testów weryfikujących dla klasy zabezpieczeń związanych z obsługą dokumentów drukowanych. Spełniając wymogi określone w ramach normy Common Criteria, produkt oceniony przez jedno państwo jest uznawany za posiadający ważną ocenę przez wszystkie inne państwa, które podpisały porozumienie w sprawie uznawania certyfikatów Common Criteria (CCRA), w tym amerykańską organizację National Information Assurance Partnership (NIAP). W praktyce może to skutkować wspólnymi wymogami dotyczącymi zamówień publicznych dla rządów państw, które podpisały porozumienie CCRA.

W niektórych przypadkach Lexmark może posiadać dwie lub więcej odrębnych ocen dla modeli o podobnych numerach.  Wynika to z tego, że niektóre urządzenia Lexmarka są dostarczane z dyskiem twardym lub mają inne różnice funkcjonalne, które wymagają dodatkowych kryteriów bezpieczeństwa w celu zweryfikowania możliwości zabezpieczeń urządzenia. Dodanie tych innych zweryfikowanych urządzeń zapewnia klientom Lexmarka więcej opcji przy wyborze odpowiedniego urządzenia, które spełnia ich wewnętrzne wymagania bezpieczeństwa.

Korzyści

 • Dzięki weryfikacji realizowanej przez podmiot zewnętrzny klienci mogą mieć pewność, że opcje zabezpieczeń chronią urządzenie w taki sposób, jak twierdzi producent.
 • Urządzenia są sprawdzane według normy IEEE 2600-2008 dla technologii informatycznych: urządzenia do obsługi dokumentów drukowanych i zabezpieczenie systemu.
 • Urządzenia Lexmarka są poddawane dwóm oddzielnym weryfikacjom: jednej dla urządzeń z dyskiem twardym i drugiej dla urządzeń bez dysku twardego.

Ważne certyfikaty

Poziom uzasadnionego zaufania (EAL) 3

Poziom uzasadnionego zaufania (EAL) 2

Produkty poddane ocenie

 • Lexmark 6500e z T650, T652, T654
 • Lexmark C4150
 • Lexmark C6160
 • Lexmark CS510
 • Lexmark CS720
 • Lexmark CS725
 • Lexmark CS820
 • Lexmark CX410
 • Lexmark CX510
 • Lexmark CX725
 • Lexmark CX725h
 • Lexmark CX820
 • Lexmark CX860
 • Lexmark MX410
 • Lexmark MX510
 • Lexmark MX511
 • Lexmark MX511h
 • Lexmark MX610
 • Lexmark MX611
 • Lexmark MX611h
 • Lexmark MX710
 • Lexmark MX710h
 • Lexmark MX711h
 • Lexmark MX810
 • Lexmark MX811
 • Lexmark MX812
 • Lexmark MX910
 • Lexmark MX911
 • Lexmark MX912
 • Lexmark X463
 • Lexmark X464
 • Lexmark X466
 • Lexmark X548
 • Lexmark X651
 • Lexmark X652
 • Lexmark X654
 • Lexmark X656
 • Lexmark X658
 • Lexmark X734
 • Lexmark X736
 • Lexmark X738
 • Lexmark X746
 • Lexmark X748
 • Lexmark X792
 • Lexmark X860
 • Lexmark X862
 • Lexmark X864
 • Lexmark X925
 • Lexmark X950
 • Lexmark X952
 • Lexmark X954
 • Lexmark XC4140
 • Lexmark XC4150
 • Lexmark XC6152
 • Lexmark XC8155
 • Lexmark XC8160