Bezpieczeństwo dokumentów

Procedura drukowania przebiega zazwyczaj w następujący sposób: po wybraniu przez użytkownika na komputerze opcji drukowania z drukarki sieciowej wysuwają się kolejne strony dokumentów. Poufność zawartych w nich informacji jest taka sama, jak sekretów przekazywanych w wypełnionej klientami małomiasteczkowej kawiarni. Klientom, którzy drukują dużo dokumentów, ale chcą zachować poufność zawartych w nich informacji, Lexmark oferuje szeroką gamę funkcji i opcjonalnych produktów. Dają one pewność, że wydrukowane dokumenty zobaczą wyłącznie upoważnieni użytkownicy, a dodatkowo pozwalają zmniejszyć zużycie papieru i materiałów eksploatacyjnych oraz stwarzają większe możliwości drukowania użytkownikom korzystającym z urządzeń mobilnych. To sposób Lexmarka na zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów.


Wydruk poufny 

Funkcja wydruku poufnego, standardowy element uniwersalnego sterownika drukowania Lexmarka, przechowuje zadanie drukowania w określonej drukarce lub wybranym urządzeniu wielofunkcyjnym Lexmarka do czasu wprowadzenia przez zamierzonego odbiorcę odpowiedniego kodu PIN. Dla zadań wstrzymanych można ustawić czas (od godziny do tygodnia), po upływie którego zadanie wygaśnie. Ponadto można ograniczyć liczbę nieudanych prób wprowadzenia kodu PIN, po przekroczeniu której dane zadania zostaną usunięte. Podobnie, jak w przypadku innych metod zwalniania wydruków, ponoszony jest jedynie koszt celowo wydrukowanych stron, a nie stron wydrukowanych, których nikt nigdy nie odebrał.


Aplikacja Bezpieczne wstrzymanie zadania drukowania

Zabezpieczenie wrażliwych lub poufnych informacji biznesowych przed przypadkowym ujawnieniem przez wstrzymanie zadań w urządzeniu do chwili ich zwolnienia przez upoważnionego użytkownika. Takie jest podstawowe zadanie aplikacji eSF Bezpieczne wstrzymanie zadania drukowania na urządzenia inteligentne. Pozwala ona użytkownikom przesyłać zadania do drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, w których są one przechowywane do czasu zwolnienia za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN lub karty identyfikacyjnej.


Zwalnianie wydruków Rozwiązanie

Lexmark Print Management<sup>1</sup> pozwala użytkownikom przesyłać zadania z dowolnego miejsca i odbierać wydruki z dowolnego urządzenia sieciowego, w którym skonfigurowano funkcję zwalniania wydruków. Daje to bardziej elastyczne możliwości drukowania, zapobiega powstawaniu stosów wydrukowanych dokumentów przy drukarkach, pozwala zachować poufność dokumentów (które w innym przypadku byłyby dostępne dla każdego) i zmniejsza koszty druku. Sam proces zwalniania zadań jest zabezpieczony i wymaga wprowadzenia w urządzeniu danych uwierzytelniających w postaci sieciowego identyfikatora użytkownika i/lub użycia karty identyfikacyjnej.Dzięki tego typu rozwiązaniom Lexmark może zapewnić bezpieczeństwo każdemu zadaniu drukowania i obiegowi dokumentów.

1 Opcjonalnie


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka, skontaktuj się z nami już dziś.