Bezpieczeństwo dysków twardych

Niektóre drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka są wyposażone w wewnętrzne twarde dyski do przechowywania obrazów drukowanych, skanowanych, faksowanych lub kopiowanych dokumentów. Na wewnętrznym dysku twardym znajdują się także dane rozszerzające możliwości i funkcje urządzeń. Na tych urządzeniach można korzystać z szerokiego wachlarza starannie zaprojektowanych funkcji, które zwiększają bezpieczeństwo danych zapisanych na twardym dysku i zapobiegają uzyskaniu dostępu do poufnych informacji przez osoby niepożądane.


Szyfrowanie dysku twardegoDyski

Szyfrowanie<b>&nbsp;</b>dysku twardegoDyski twarde w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych można skonfigurować, tak aby obsługiwały szyfrowanie. Klucz AES o długości nawet 256 bitów jest generowany wewnętrznie przez drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne i wykorzystywany do szyfrowania wszystkich danych na dysku twardym. Klucz ten jest przechowywany w sposób nieciągły na urządzeniu, co sprawia, że do zawartości twardego dysku można uzyskać dostęp jedynie z poziomu oryginalnej drukarki lub oryginalnego urządzenia wielofunkcyjnego. Dane na ukradzionym twardym dysku nie będą dostępne, nawet jeśli zostałby on zainstalowany w identycznym modelu drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego.


Wymazywanie plików na dysku twardymDane

Wymazywanie plików na dysku twardymDane zapisywane na dyskach twardych drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego do użytku tymczasowego przy drukowaniu, skanowaniu, faksowaniu lub kopiowaniu mogą zostać usunięte po zakończeniu zadania lub po wydrukowaniu zadania wstrzymanego dla konkretnego użytkownika. W przypadku dysków twardych w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych Lexmarka usuwane są zarówno odniesienia do plików w katalogu dyskowym, jak i rzeczywiste pliki na dysku, tak aby niemożliwe było odczytanie jakichkolwiek danych. Pozwala to zapewnić, że informacje nigdy nie będą mogły zostać odzyskane. W zależności od urządzenia można skonfigurować wymazywanie dysku twardego w trybie ręcznym, automatycznym lub planowym. Istnieje także możliwość skorzystania z metody wymazywania z przejściem wielokrotnym. Operacja ta jest zgodna z normami NIST/DOD.


Wymazywanie po awariiUprość

Wymazywanie po awariiUprość proces czyszczenia zarówno zawartości napędu dyskowego urządzenia, jak i danych zapisanych w pamięci nieulotnej w przypadku wycofywania urządzenia z eksploatacji lub przenoszenia go z bezpiecznego miejsca. Upoważnieni użytkownicy mogą wykonać obie te czynności w ramach jednego kroku z użyciem polecenia wymazywania „po awarii”, które jest dostępne z poziomu menu konfiguracyjnego urządzenia lub jego strony WWW.


Obsługa blokady

Obsługa blokady fizycznejDrukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka są wyposażone w gniazda pozwalające na mocowanie zabezpieczeń typu Kensington Lock, co zapewnia ich fizyczną ochronę. Blokując drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne, blokuje się także metalową obudowę, w której umieszczony jest dysk twardy i inne opcjonalne podzespoły, co zapobiega naruszeniu zawartości lub kradzieży.


Pełne kasowanie zawartości dysku

Pełne kasowanie zawartości dysku twardegoPrzed wycofaniem z użytku lub przekazaniem do recyklingu drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego albo przeniesieniem ich w inny sposób z bezpiecznego środowiska upoważniony użytkownik może całkowicie wykasować zawartość dysku twardego. Operacja ta obejmuje usuwanie formularzy, czcionek, makro i niewydrukowanych zadań wstrzymanych, które mogą być pominięte przy rutynowym wymazywaniu plików na dysku twardym (patrz wyżej). Istnieje możliwość skorzystania z metody wymazywania z przejściem jedno- lub wielokrotnym, co pozwala zapewnić, że na dysku nie pozostaną żadne nadające się do odczytu dane.


Wymazywanie pamięci nieulotnejOpcja

Wymazywanie pamięci nieulotnejOpcja wymazywania pamięci nieulotnej pozwala na wykasowanie wszystkich danych zapisanych na różnego rodzaju pamięciach flash urządzenia. Dzięki niej można całkowicie wyczyścić wszystkie zapisane w urządzeniu ustawienia, rozwiązania, zadania i faksy. Funkcja ta jest przeznaczona do użytku w sytuacji, gdy urządzenie Lexmarka ma być wycofane z użytku, przekazane do recyklingu lub w inny sposób przeniesione z bezpiecznego środowiska.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka, skontaktuj się z nami już dziś.