Bezpieczeństwo sieci komputerowej

Nowoczesne infrastruktury IT są tworzone w oparciu o sieć komputerową. Jednak ta sama łączność, która umożliwia uprawnionym użytkownikom dostęp do połączonych urządzeń, może także stanowić ryzyko dla integralności sieci komputerowej i cennych informacji. Można temu zapobiec dzięki technologiom i zabezpieczeniom wbudowanym w urządzenia Lexmarka.


Filtrowanie połączeń TCPDrukarki

Filtrowanie połączeń TCPDrukarki i urządzenia wielofunkcyjne można skonfigurować, tak aby połączenia TCP/IP mogły być nawiązywane tylko z określonej listy adresów TCP/IP. Uniemożliwi to nawiązywanie jakichkolwiek połączeń TCP zinnych adresów, dzięki czemu nieupoważnione osoby nie będą mogły niczego wydrukować ani skonfigurować urządzenia.


Filtrowanie portówPorty

Filtrowanie portówPorty sieciowe, za pośrednictwem których drukarki i urządzenia wielofunkcyjne odbierają i przekazują dane, można odpowiednio skonfigurować, co zapewnia wysoki poziom kontroli nad ich działaniem w sieci komputerowej. Przez odfiltrowanie ruchu sieciowego z określonych portów można całkowicie wyeliminować takie protokoły, jak telnet, FTP, SNMP, HTTP i wiele innych.


802.1x

802.1xDzięki uwierzytelnianiu portów 802.1x drukarki i urządzenia wielofunkcyjne mogą korzystać z sieci przewodowych i bezprzewodowych, do których dostęp jest możliwy tylko po uwierzytelnieniu. Z rozwiązania można korzystać równolegle z funkcją zabezpieczenia dostępu do sieci WPA (Wi-Fi Protected Access) dostępną w opcjonalnym, bezprzewodowym serwerze druku, zyskując w ten sposób zabezpieczenie wstandardzie WPA Enterprise.


IPsec

IPSecOpcja protokołu IPsec po włączeniu zabezpiecza cały ruch między siecią a urządzeniami Lexmarka z wykorzystaniem szyfrowania i uwierzytelniania. Zapewnia to ochronę drukowanych informacji i zawartości wszelkich zadań skanowanych do dowolnego miejsca docelowego, w tym serwerów z uruchomionym programem Lexmark Document Distributor, poczty e-mail isieciowych nośników pamięci.


Bezpieczny NTP 

Bezpieczny NTP Urządzenia Lexmarka obsługują protokół SNTP, który służy do synchronizacji zegarów różnych urządzeń w sieci komputerowej. Uwzględniając główny wymóg wdrożenia protokołu SNTP, urządzenia Lexmarka obsługują w konfiguracji SNTP pola uwierzytelniania iautoryzacji.


Rozdzielenie faksu i sieci komputerowej 

Rozdzielenie faksu i sieci komputerowej Lexmark ma w ofercie różne urządzenia wielofunkcyjne, które obsługują zarówno połączenia sieciowe, jak i modem faksu. Aby zapobiec bezpośredniej interakcji między modemem a kartą sieciową, urządzenia Lexmarka wraz z oprogramowaniem układowym obsługują oba te mechanizmy niezależnie.


Bezpieczny LDAP

Bezpieczny LDAP Cały ruch z i do urządzeń Lexmarka z wykorzystaniem protokołu LDAP można zabezpieczyć protokołem TLS/SSL. Wszystkie dane LDAP wymieniane za pośrednictwem połączenia TLS/SSL (na przykład dane uwierzytelniające, nazwiska, adresy e-mail i numery faksów) są wówczas szyfrowane, co zapewnia ich poufność iprywatność.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka, skontaktuj się z nami już dziś.