Bezpieczny dostęp

Kim jesteś? Większość naruszeń zabezpieczeń cyfrowych opiera się na podszywaniu pod inną osobę. Urządzenia Lexmarka są projektowane z myślą o nieograniczonym dostępie odpowiednich osób oraz uniemożliwianiu go osobom niepowołanym.


Zabezpieczone porty USB

Zabezpieczone porty USB Drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka obsługują urządzenia USB, co może rodzić pewne obawy w środowiskach, gdzie bezpieczeństwo ma krytyczne znaczenie. Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie porty hosta USB są wyposażone w różne mechanizmy uniemożliwiające wykorzystanie ich w nieodpowiedni sposób.


Elastyczność uwierzytelniania i autoryzacjiUrządzenia

Elastyczność uwierzytelniania i autoryzacjiUrządzenia Lexmarka można skonfigurować, tak by wymagały weryfikacji danych uwierzytelniania użytkownika i ograniczały dostęp do określonych funkcji urządzenia za pomocą usługi Active Directory i innych platform serwerowych, między innymi kont wewnętrznych, NTLM, Kerberos 5, LDAP, LDAP+GSSAPI, haseł ikodów PIN.


Automatyczne wstawianie adresu e-mail nadawcy

Automatyczne wstawianie adresu e-mail nadawcy Gdy użytkownik przechodzi procedurę uwierzytelniania w celu zeskanowania dokumentu i przesłania go pocztą e-mail, adres e-mail nadawcy jest automatycznie rozpoznawany i wstawiany w polu „Od”. Daje to odbiorcy pewność, że wiadomość została wysłana przez konkretną osobę a nie anonimowo przez urządzenie.


Szablony zabezpieczeń 

Szablony zabezpieczeń Administratorzy mogą łatwo ograniczać dostęp do urządzeń, łącząc uprawnienia grupowe, parametry kontroli dostępu i metody uwierzytelniania w szablonach zabezpieczeń, które są widoczne w menu rozwijanym Kontrola dostępu. Szablony obejmują szeroki zakres parametrów, co zapewnia kontrolę nad najważniejszymi ustawieniami zabezpieczeń urządzeń Lexmarka.


Bezpieczeństwo użytkowników i grupMożliwość

Bezpieczeństwo użytkowników i grupMożliwość przydzielania poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników dostępu do określonych funkcji urządzenia przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu innym użytkownikom lub grupom.


Kontrola dostępuMożliwość

kontrolowania lokalnego i zdalnego dostępu do określonych menu, funkcji i przepływów pracy w każdym z urządzeń. Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji, takich jak kopiowanie, drukowanie, faksowanie, skanowanie do wiadomości e-mail, FTP, zadania wstrzymane i książka adresowa. Ponad 50 dostępnych parametrów kontroli dostępu zapewnia większe możliwości dostosowania do wymogów określonego środowiska.


Ograniczenia logowania 

Ograniczając liczbę kolejnych nieudanych prób logowania, można zapobiec użyciu urządzenia przez nieupoważnione osoby. Zintegrowane funkcje audytu pozwalają monitorować wszystkie tego typu zdarzenia. Po przekroczeniu limitu urządzenie jest blokowane na czas określony przez administratora.


Blokada panelu operatora 

Blokada panelu operatora Funkcja blokady panelu operatora pozwala zablokować urządzenie wielofunkcyjne, tak aby wykonywanie operacji lub wprowadzanie zmian w konfiguracji z poziomu panelu operatora było niemożliwe. W celu odblokowania urządzenia i przywrócenia jego normalnego działania konieczne jest wprowadzenie danych uwierzytelniających upoważnionego użytkownika.


Wydruk poufny

Wydruk poufny Zadania drukowania są przechowywane w pamięci RAM lub na dysku twardym, dopóki ich zamierzony odbiorca nie umożliwi ich wydrukowania przez wprowadzenie odpowiedniego kodu PIN. Dla zadań wstrzymanych można ustawić czas (od godziny do tygodnia), po upływie którego zadanie wygaśnie. Ponadto można ograniczyć liczbę nieudanych prób wprowadzenia kodu PIN, po przekroczeniu której dane zadania zostaną usunięte.


Wstrzymywanie faksów

przychodzącychUrządzenia Lexmarka można skonfigurować w taki sposób, aby w określonych godzinach faksy przychodzące nie były drukowane, lecz wstrzymywane. Faksy przychodzące są bezpiecznie przechowywane na dysku twardym do momentu wprowadzenia odpowiednich danych uwierzytelniających w urządzeniu Lexmarka. Przykłady danych uwierzytelniających obejmują kod PIN, hasło oraz identyfikator sieciowy użytkownika i hasło.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka, skontaktuj się z nami już dziś.