Bezpieczne zarządzanie zdalne

Aby móc praktycznie zarządzać flotą sieciowych urządzeń do druku i obrazowania, potrzebna jest funkcja bezpiecznego zarządzania zdalnego. Autoryzowani użytkownicy muszą mieć możliwość konfigurowania urządzeń, natomiast osoby bez uprawnień nie mogą mieć do nich dostępu. Proces zarządzania urządzeniem również wymaga zabezpieczenia, tak aby dane sieciowe związane z zarządzaniem zdalnym nie zostały rozpoznane, skradzione ani wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Urządzenia Lexmarka oferują szereg funkcji, dzięki którym zdalne zarządzanie urządzeniami jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Można je skonfigurować przy użyciu wbudowanej strony WWW urządzenia.


Dziennik audytu Śledzenie 

Dziennik audytuŚledzenie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka ujawnienia informacji, aktywne śledzenie i rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz integracja z systemem wykrywania włamań umożliwiająca aktywne śledzenie w czasie rzeczywistym.


Cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania sprzętowegoDrukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka automatycznie sprawdzają, czy pobrane aktualizacje oprogramowania sprzętowego używają odpowiednich podpisów cyfrowych Lexmarka. Oprogramowanie sprzętowe, które nie zostało odpowiednio spakowane lub podpisane przez Lexmarka, zostanie odrzucone.


Zarządzanie certyfikatami

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka używają certyfikatów do celów uwierzytelniania HTTPS, SSL, IPSec i 802.1x. Funkcja zarządzania certyfikatami umożliwia integrację urządzeń z infrastrukturą kluczy publicznych (PKI) przez zezwalanie na podpisywanie certyfikatów, a także pozwala urządzeniom na ufanie urzędom certyfikacji w tej infrastrukturze.


HTTPS

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka korzystają z protokołu HTTPS. Umożliwia on szyfrowanie ruchu w sieci, co przekłada się na bezpieczne zarządzanie zdalne za pośrednictwem strony WWW urządzenia.


SNMPv3

SNMPv3Protokół SNMP w wersji 3 zawiera kompleksowe funkcje zabezpieczające. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka obsługują protokół SNMPv3, w tym składniki związane z uwierzytelnianiem i szyfrowaniem danych umożliwiające bezpieczne zarządzanie zdalne urządzeniami. Protokoły SNMPv1 i SNMPv2 są również obsługiwane oraz można je niezależnie konfigurować lub wyłączać.


Dostęp do urządzeń i ustawień 

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka można nazwać inteligentnymi dzięki ich zdolności do obsługi i konfiguracji aplikacji, które automatyzują zadania wykonywane ręcznie, poprawiają bezpieczeństwo i z łatwością prowadzą użytkowników przez procesy biznesowe. Należy jednak pamiętać, że wymagają one równie starannej ochrony, co każde inne programowalne urządzenie z zaawansowanymi opcjami konfiguracji, takie jak komputer czy serwer sieciowy. Urządzenia Lexmarka są wyposażone w różne mechanizmy kontroli dostępu, uwierzytelniania i autoryzacji, a także opcjonalne hasło zapasowe uniemożliwiające nieautoryzowanym użytkownikom zmienianie ich ustawień (w tym ustawień zabezpieczeń).


Bezpieczne resetowanie hasła

W przypadku, gdy hasło administratora zostanie utracone lub zapomniane albo urządzenie straci połączenie z siecią, funkcja bezpiecznego resetowania hasła zresetuje ustawienia kontroli dostępu w menu zabezpieczeń urządzenia, aby umożliwić do niego dostęp.


Hasło zapasowe

Hasło zapasowe daje dostęp do menu zabezpieczeń urządzenia niezależnie od przypisanej metody ochrony lub jej dostępności. Na przykład, nawet jeśli sieć lub serwer LDAP będą niedostępne, administrator nadal będzie mógł przejść do menu zabezpieczeń urządzenia i dokonać odpowiednich zmian dotyczących dostępu.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka, skontaktuj się z nami  już dziś.