Viteze de imprimare ISO | Lexmark România

Viteze de imprimare ISO

Ce este viteza de imprimare ISO?

Este posibil ca dispozitivele digitale de imprimare să genereze pagini imprimate la o productivitate diferită de viteza nominală, din diverse motive. Printre acestea se numără, dar fără a se limita la, computerul gazdă, driverul, aplicaţia, sistemul de operare, tipul de conexiune la imprimantă (USB, Ethernet, wireless) şi puterea de calcul a dispozitivului. În plus, caracteristicile lucrării, cum ar fi alb-negru sau color, numărul de pagini de imprimat, imprimarea pe o singură faţă sau faţă-verso, setarea de calitate, numărul de copii, tipul şi dimensiunea hârtiei, conţinutului documentului şi complexitatea acestuia pot afecta viteza de imprimare.
ISO/IEC 24734 specifică o metodă de măsurare a productivităţii dispozitivelor digitale de imprimare utilizând diverse fişiere, aplicaţii şi caracteristici ale lucrării de imprimare de test, pe hârtie simplă, în modul implicit. Metoda este aplicabilă pentru dispozitivele alb-negru şi color, monofuncţionale şi multifuncţionale, indiferent de tehnologia de imprimare (de exemplu, cu jet de cerneală, laser etc.).

ISO/IEC 24734 le permite producătorilor de dispozitive digitale de imprimare să măsoare productivitatea diverselor dispozitive digitale de imprimare, cu o metodă de măsurare consecventă.

Testarea

Testele sunt efectuate cu dispozitivul setat la condiţii implicite, utilizând un tip recomandat de hârtie simplă. Pentru dispozitivele color, se realizează teste alb-negru setând dispozitivul să imprime în modul alb-negru. Testarea se efectuează utilizând imprimarea pe o singură faţă, precum şi faţă-verso dacă imprimarea faţă-verso automată este o funcţie standard pe dispozitiv.

Fişiere de test de patru pagini sunt imprimate prin Adobe Reader™, Microsoft Word™ şi Microsoft Excel™, cu un număr variat de seturi (copii), pentru a crea lucrări de imprimare de diferite lungimi.

Fişier de test Adobe Reader™
microsoft_word
Fişier de test Microsoft Excel™
microsoft_excel
Fişier de test Microsoft Word™
microsoft_word

Se testează trei lungimi diferite de lucrări

1. Lucrări scurte

Câte o singură imprimare a fiecărui fişier de test  

2. Lucrării medii

Imprimări multiple ale fiecărui fişier de test, astfel încât să se imprime aproximativ 30 de secunde după ce fişierul complet este imprimat o dată

3. Lucrări lungi

Imprimări multiple ale fişierului de test PDF, astfel încât să se imprime aproximativ încă 4 minute după ce fişierul complet este imprimat o dată (numai pe o singură faţă).

Se utilizează trei metode diferite pentru timpul de imprimare

Media timpului pentru a imprima o dată fiecare dintre fişierele de test de patru pagini, de la iniţierea lucrării de imprimare pe computerul gazdă, până la ieşirea completă a ultimei pagini (cea de-a 4-a) a ultimului fişier, inclusiv timpul de procesare a primei lucrări de imprimare. Timpul rezultat din această măsurare este numit Timpul de ieşire a primului set (First Set Out Time, FSOT).

Media imaginilor pe minut pentru a imprima copii ale fişierelor de test din patru pagini; aceasta este o măsurare a vitezei medii la care un dispozitiv generează pagini, măsurată de la iniţierea unei lucrări de imprimare, până la ieşirea completă a ultimei pagini a lucrării, inclusiv timpul de procesare a primei lucrări de imprimare. Valoarea IPM (images per minute, imagini pe minut) rezultată din această măsurare este numită Debit efectiv (Effective Throughput, EFTP). Media imaginilor pe minut pentru a imprima copii ale fişierelor de test din patru pagini, măsurată de la ieşirea completă a ultimei pagini din prima imprimare a fişierului de test, până la ieşirea completă a ultimei pagini a lucrării; aceasta este o măsurare a debitului de imprimare, fără a include timpul de procesare a primei lucrări de imprimare. Valoarea IPM (images per minute, imagini pe minut) rezultată din această măsurare este numită Debit saturat estimat (Estimated Saturated Throughput, ESAT).

  Aceste rezultate sunt raportate pentru fiecare fişier, precum şi pentru media tuturor fişierelor

  • FSOT pentru lucrarea scurtă.
  • EFTP pentru lucrările scurte, medii şi lungi.
  • ESAT pentru lucrarea medie. În general, Lexmark anunţă valoarea medie ESAT IPM cu imprimare pe o singură faţă.

  Ce este ISO?

  ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) este cea mai mare organizaţie din lume care dezvoltă şi publică standarde internaţionale.

  ISO este o reţea a institutelor naţionale pentru standardizare din 157 de ţări, câte un membru pentru fiecare ţară, cu un Secretariat general la Geneva, Elveţia, care coordonează sistemul. ISO este o organizaţie neguvernamentală care formează o punte între sectoarele public şi privat. Numeroase dintre institutele sale membre fac parte din structura guvernamentală din ţara lor sau sunt mandatate de guvernul lor. Alţi membri provin strict din sectorul privat, pe baza unor parteneriate naţionale ale asociaţiilor din domeniu. Prin urmare, ISO permite ajungerea la un consens cu privire la soluţii care îndeplinesc atât cerinţele de afaceri, cât şi cerinţele mai vaste ale societăţii.

  Pentru informaţii suplimentare despre ISO, vizitaţi www.iso.org

  Detaliile standardelor de imprimare ISO/IEC sunt disponibile la www.iso.org