WEEE | Lexmark România

WEEE

Conformitate Lexmark cu Directiva 2012/19/EU 

Directiva 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) se referă la dezafectarea corespunzătoare a echipamentelor electronice uzate. Obiectivele acestei Directive sunt: să păstreze, să protejeze şi să amelioreze calitatea mediului înconjurător, să protejeze sănătatea oamenilor şi să se utilizeze resursele naturale în mod prudent şi raţional. WEEE a devenit Lege europeană în anul 2003, acoperind multe produse electronice; în 2012, WEEE a fost extinsă pentru a include o seamă de produse din zona consumabilelor care au componente electrice. Directiva (2012/19/EU) conţine câteva obligaţii noi impuse producătorilor de echipamente electrice şi electronice.

Compania Lexmark se străduieşte să fie un furnizor de produse şi servicii responsabil din punct de vedere al mediului. Continuăm să dezvoltăm produse, caracteristici şi soluţii care oferă clienţilor noştri şanse de a reduce impactul pe care activităţile de imprimare şi de imagistică le au asupra mediului. Prin încorporarea rezultatelor de la Evaluarea ciclurilor de viaţă în procesul nostru de proiectare a produselor, dezvoltăm produse sustenabile, care combină standardele înalte de performanţă, eficienţa şi administrarea ecologică în cadrul fiecărei etape din ciclul lor de viaţă.

Lexmark este un lider în domeniu în ceea ce priveşte produsele care contribuie la sustenabilitate. Clienţii care participă la mult premiatul Program de colectare a cartuşelor Lexmark (LCCP), returnează cel puţin 1 cartuş de toner din 3, ceea ce depăşeşte de departe media în domeniu. LCCP urmează o politică prin care niciun cartuş nu ajunge la groapa de gunoi şi nu este incinerat, asigurându-se astfel faptul că toate cartuşele goale returnate de clienţi sunt reutilizate sau reciclate, cu avantaje maxime pentru mediul înconjurător.

În conformitate cu această Directivă, Lexmark a lansat o campanie de comunicare pentru a-şi informa angajaţii, partenerii şi clienţii în privinţa procedurilor de reciclare WEEE. Fiecare dintre produsele Lexmark care conţin componente electronice sunt acum etichetate conform specificaţiilor WEEE şi sunt în conformitate cu Standardul european EN50419.

Simbolul WEEE este afişat mai jos.

Produsele care au eticheta cu simbolul WEEE nu trebuie aruncate la un loc cu alte deşeuri menajere. În schimb, returnaţi aceste produse la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Pentru informaţii suplimentare, aflaţi mai multe despre programele şi iniţiativele de sustenabilitate de la Lexmark sau contactaţi pentru detalii serviciul de colectare a gunoiului menajer la care sunteţi arondat.

weee-logo