Brock Saladin

Brock Saladin

Vyšší viceprezident
Výkonný obchodný riaditeľ

Brock Saladin je vyšší viceprezident a výkonný obchodný riaditeľ spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za plnenie požiadaviek zákazníkov a partnerov spoločnosti Lexmark na celom svete v oblasti produktov, spotrebného materiálu, riešení a služieb a za vytváranie efektívnych akčných plánov vstupu na trh (tzv. go-to-market strategy).

V roku 2017 pôsobil Saladin ako predseda výkonného riadiaceho tímu, ktorý viedol spoločnosť Lexmark počas hľadania nového výkonného riaditeľa.

Pred nástupom do súčasnej funkcie v novembri 2016 pôsobil Brock Saladin ako viceprezident a generálny manažér globálnej siete predaja a marketingu pre bývalú divíziu Oddelenia tlačových riešení a služieb (ISS) spoločnosti Lexmark. Bol zodpovedný za vyvíjanie globálnej distribučnej stratégie spoločnosti Lexmark a zavádzanie osvedčených postupov na zabezpečenie špičkovej realizácie. Predtým zastával funkciu viceprezidenta a generálneho manažéra globálneho predaja a marketingu spotrebného tovaru.

Saladin nastúpil do spoločnosti Lexmark v roku 1996 a zastával rôzne výkonné pozície v oblasti spotrebného materiálu, OEM a financií.

Pred spoločnosťou Lexmark, Saladin zastával post riaditeľa strategického plánovania a akvizícií pre spoločnosť Gardner Denver Inc. a tiež rôzne marketingové a finančné pozície v spoločnosti Conoco Inc.

Saladin získal bakalársky titul v obchodnej správe so zameraním na financie na univerzite Murray State University a magisterský titul v odbore obchodná správa na University of Missouri.