Sharon Votaw

Sharon Votaw

Vyššia viceprezidentka
výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Sharon Votawová je vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Lexmark International.

Pred nástupom do súčasnej pozície v novembri 2016 pôsobila Sharon Votawová ako viceprezidentka pre globálne programy odmeňovania a výhod a pre informačné systémy ľudských zdrojov (HRIS). V rámci svojej pozície bola zodpovedná za návrhy a správu celosvetových programov odmeňovania vedúcich pracovníkov a zamestnancov, stratégie globálneho udeľovania výhod, riadenie udeľovania výhod v rámci USA, programy globálnej mobility a za podporu v rámci globálneho informačného systému ľudských zdrojov.