Tom Eade profile picture

Tom Eade

Vyšší viceprezident
Výkonný riaditeľ pre informácie a technológie

Tom Eade je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre informácie a technológie spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za firemnú stratégiu, informačné technológie, vývoj softvéru a analýzu dát.

Eadeova pozícia sa rozšírila o podnikovú stratégiu a IT v roku 2020 po tom, ako bol v roku 2019 vymenovaný za hlavného technologického riaditeľa zodpovedného za globálne operácie v oblasti vývoja a výskumu spoločnosti Lexmark.

Predtým Eade zastával pozíciu viceprezidenta pre firmvér a softvér zodpovedného za návrh, dodanie a podporu softvéru Lexmark, vlastného silikónu, komunikačných riešení a systémového firmvéru.

Pán Eade predtým pracoval od roku 2013 do roku 2015 ako riaditeľ odvetvia, zameraný na poisťovací a bankový sektor v spoločnosti Lexmark. Medzi jeho ďalšie predchádzajúce pozície patria pozície riaditeľa výskumu a vývoja a manažéra pokročilých tlačových strojov, skenerov a OEM produktov.

Tom Eade pracuje v spoločnosti Lexmark od jej založenia v roku 1991 a zastával viacero pozícií v manažmente výskumu a vývoja. Svoju kariéru začal v spoločnosti IBM na projekte laserovej tlačiarne 4019.

Tom Eade má bakalársky titul v odbore elektroinžinierstva z University of Kentucky.