Program zberu a recyklácie

Spoločnosť Lexmark a životné prostredie

Spoločnosť Lexmark sa usiluje byť dodávateľom produktov a služieb šetrným voči životnému prostrediu. Od spôsobu, akým navrhujeme produkty s ohľadom na životné prostredie, cez spôsob, akým vyrábame baliace materiály s cieľom znižovať ich spotrebu, až po nami poskytované programy zberu a naše environmentálne progresívne prístupy k recyklácii.

Program zberu kaziet

Tento program umožňuje rôzne spôsoby návratu a podporuje jedinečné partnerstvá pre zber po celom svete. Zber je pre spotrebiteľa vždy bezplatný! Kliknite sem pre ďalšie informácie.

Program zberu zariadení

Ak chcete získať ďalšie informácie o programe zberu zariadení, kliknite sem.