Program zberu prázdnych tlačových kaziet | Lexmark Slovensko

Program zberu prázdnych tlačových kaziet

Ochrana životného prostredia je časťou našej povahy.

Ako poskytovateľ tlačových riešení spoločnosť Lexmark každý rok vyrába a distribuuje milióny kusov spotrebného materiálu, vrátane atramentu, tonera a papiera. Napriek tomu, že počas životného cyklu tlačiarne je najväčším dopadom na životné prostredie papier, je našej spoločnosti jasné, že by sa nemalo zabúdať ani na vplyv tlačových kaziet. Každá tlačová kazeta Lexmark je dielom inžinierskej šikovnosti a koncovému užívateľovi má poskytnúť najlepšiu kvalitu tlače. Spotrebný materiál Lexmark je konštruovaný tak, aby sa vrátil a recykloval, nie na plytvanie. Zistite viac.

Lexmark implementuje Program zberu tlačových kaziet Lexmark, aby vás, nášho zákazníka, povzbudil jednoducho recyklovať prázdne tlačové kazety Lexmark. Tento program je navrhnutý tak, aby vám pomohol zabezpečiť, že sa prázdne tlačové kazety Lexmark správne zozbierajú, opätovne použijú alebo zrecyklujú; výsledkom je menej tuhého odpadu a menšia spotreba zdrojov. Zákazník nikdy neplatí za účasť na Programe zberu tlačových kaziet Lexmark a tieto programy sa jednoducho uplatňujú.

ako môžete vrátiť prázdne atramentové kazety

ako môžete vrátiť prázdne kazety pre laserové tlačiarne