Žiadosť o informácie o partneroch v oblasti spotrebného materiálu

Yes, send me marketing emails on Lexmark products, services, events or important technical updates.

Súhlasím s tým, že mnou poskytnuté osobné údaje sa môžu uchovávať a používať na zasielanie marketingových materiálov a prieskumov a na uskutočňovanie prieskumov spoločnosti Lexmark. Rozumiem, že môj súhlas, na základe ktorého môže spoločnosť Lexmark spracúvať moje údaje, je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžem zrušiť. Ak nesúhlasíte s používaním svojich osobných údajov, nedávajte ich spoločnosti Lexmark k dispozícii. Upozorňujeme, že v takom prípade vám spoločnosť Lexmark nemusí byť schopná zasielať informácie a určité funkcie na webových stránkach spoločnosti Lexmark nemusia fungovať správne. Znenie Zásad o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese lexmark.com/en_us/privacy-policy.html, sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré odosielate.