Banner-SMFP-Subpage-Usability
EaseofUse

JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA
Vytvorené na použiteľnosť

Komplikované nástroje vedú k frustrácii, strate času a vyšším nákladom. Preto je ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark navrhnutý s jednoduchosťou používania.

Začína to s použiteľnosťou rozhrania e-Task na inteligentných multifunkčných zariadeniach Lexmark. Ovláda sa pomocou ikon a textu, navigácia v ňom je intuitívna a môže vás previesť jednotlivými krokmi požadovaného procesu. Jednotné používateľské rozhranie vo všetkých zariadeniach Lexmark zaisťuje, že používatelia budú vždy vedieť, čo robiť. Okrem toho je do dizajnu všetkých našich inteligentných multifunkčných zariadení zahrnuté zjednodušenie ovládania.

Jednoduchosť používania však tvorí základ celého systému aj menej viditeľnými spôsobmi. Otvorené štandardy a jednoduchosť integrácie umožňujú aplikáciám a konektorom inteligentných multifunkčných zariadení prenášať informácie z papiera, elektronického skladovacieho priestoru alebo podnikových aplikácií a na ne, aby bolo možné dokončiť mnohé procesy bez tradičných manuálnych úkonov.

Takisto môžete jednoducho konfigurovať používateľské rozhranie, aplikácie a pracovné postupy inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark podľa jedinečných požiadaviek vašej spoločnosti, oddelenia, procesu alebo úrovne aplikácie.

Jednoduchosť tlače, za pochodu

Mobilná tlač v ekosystéme inteligentných multifunkčných zariadení umožňuje tlačiť zo zariadení so systémom iOS, Android alebo Google Cloud rovnakým spôsobom ako z klasického počítača. Žiadne hĺbanie nad ďalším rozhraním zariadenia ani strata času s činnosťami navyše, napríklad odosielaním dokumentov do počítača.


Zmodernizované testovanie: je to základ

Rolaetta Alfordová, riaditeľka základnej školy Carmody Hills v lokalite Upper Marlboro v Marylande spomína, ako ľahko si jej učiteľský zbor zvykol na inteligentné multifunkčné zariadenia. Učitelia v škole si teraz môžu pripravovať testy a skúšky priebežne, tlačiť prispôsobené hárky na doplňovanie na obyčajný papier, spravovať testy, skenovať vyplnené hárky s testmi na tom istom multifunkčnom zariadení a okamžite kontrolovať výsledky testov. Alfordová hovorí: „Trvalo len 15 minút, kým sa to učitelia naučili.“

princegeorgescopublicschool-logo