Banner-SMFP-Subpage-Manageability
Manageability

MOŽNOSŤ SPRAVOVANIA
Veliteľ skupiny zariadení

Keď jedinou vecou, na ktorú vaše tlačiarne, kopírky a multifunkčné zariadenia reagujú súčasne, je výpadok energie, nemožno v skutočnosti hovoriť o správe skupiny zariadení.

Inteligentné multifunkčné zariadenia Lexmark sú navrhnuté na interakciu, čo vám umožňuje objavovať zariadenia, sledovať zariadenia, monitorovať a opravovať problémy a spravovať aj tie najväčšie skupiny zariadení. Exkluzívny softvér MarkVision Enterprise má databázový základ, ktorý stupňuje vaše ovládanie od niekoľkých po tisícky zariadení prostredníctvom webového rozhrania, ktoré zaručuje prístup na základe rolí a zodpovedností jednotlivých používateľov.

Čím je váš podnik väčší, tým jasnejšie chápete hodnotu nasadzovania vylepšení zariadení bez toho, aby ste museli samostatne konfigurovať jednotlivé zariadenia. Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark umožňuje distribúciu digitálne podpísaných aktualizácií aplikácií a firmvéru na to, aby všetky zariadenia zostali aktuálne a súčasne sa minimalizovalo riziko vírusov a červov. Ide len o jednu časť úplnej súpravy nástrojov zabezpečenej vzdialenej správy, ktoré podporujú aj tie najširšie distribuované skupiny zariadení.

Jeden ovládač, veľa výhod

Zjednodušovanie je dôležitým aspektom možnosti spravovania a jednoznačnou výhodou univerzálneho ovládača tlačiarní (UPD) spoločnosti Lexmark. Ovládač UPD od spoločnosti Lexmark, ktorý bojuje proti rozširovaniu ovládačov tlačiarní v typickom podnikovom prostredí, automaticky zisťuje a aktualizuje možnosti, ktoré sa zobrazujú používateľom špecifických zariadení. A správcovia si môžu vynútiť predvolené nastavenia tlače, ako je napríklad obojstranná tlač, tlač viacerých strán na hárok (N-up), tmavosť tonera a iné opatrenia na úsporu zdrojov s cieľom podporiť environmentálnu politiku a zásady riadenia cien.

Optimalizujte správu tlačového frontu, kontrolujte zásady používania zariadení, zjednodušujte možnosti mobilnej tlače a podporujte zabezpečené uvoľnenie tlače vďaka správe tlače od spoločnosti Lexmark. S integrovanými nástrojmi na sledovanie a evidenciu slúžiacimi na analýzu vzorcov používania budete mať potrebné informácie na efektívnejšiu správu vašej výstupnej infraštruktúry.


Ovládanie skupiny zariadení za niekoľko minút

Kim Butsová, manažérka sieťových zariadení v nemocnici Imelda v meste Flanders v Belgicku, hovorí, že aplikácia na správu MarkVision je pre nemocnicu kľúčovou výhodou. „Každú tlačiareň možno spravovať na diaľku,“ vysvetľuje Butsová. „Aktualizácia skupiny tlačiarní trvá len niekoľko minút. . . Aplikácia sa veľmi ľahko používa a čas, ktorý vďaka softvéru MarkVision ušetríte, je skutočne fenomenálny.“

... Aplikácia sa veľmi ľahko používa a čas, ktorý vďaka softvéru MarkVision ušetríte, je skutočne fenomenálny.