Banner-SMFP-Subpage-Security
Security

ZABEZPEČENIE
Ochrana ekosystému

Zabezpečenie údajov vo vašej organizácii je zložitá úloha, ktorá je starostlivou kombináciou efektívnych zásad, vzdelávania používateľov a technológií, ktoré pomáhajú dosahovať vaše ciele. Ak pri tom spravíte chybu, vystavíte výkon a dobré meno spoločnosti riziku.

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark pomáha posilniť kritické oblasti zabezpečenia vo vašej organizácii, od overovania používateľa cez ochranu uložených a prenášaných údajov až po ochranu vašej siete.

Zabezpečená vzdialená správa: Obmedzte správu zariadení na autorizovaný personál a zabezpečte nastavenia zariadenia prostredníctvom kombinácie prísne vynúteného prístupu k zariadeniam, zapisovania do denníka, digitálne podpísaných inovácií firmvéru, správy certifikátov, HTTPS, SNMPv3 a zabezpečeného obnovenia hesla.

Zabezpečené sieťové rozhrania: Využite výhodu integrovaných funkcií, ktoré sťažujú možnosť neoprávneného prístupu k multifunkčným zariadeniam Lexmark, ako napríklad filtrovanie adries IP a portov, podpora 802.1x, IPSec, zabezpečený protokol NTP a oddelenie siete a faxu.

Zabezpečený prístup: Overte identitu používateľa prostredníctvom integrácie aktívneho adresára, sieťového prihlásenia alebo prihlásenia pomocou štítka a dokonca overovanie pomocou dvoch tokenov a potom si vynúťte vopred definované kontroly prístupu používateľov.

Zabezpečenie údajov: Chráňte uložené údaje pomocou šifrovaných pevných diskov. Kedykoľvek vymažte pamäť a pevné disky. A ak to vyžadujú vaše zásady, po pracovnej dobe jednoducho vytiahnite a uložte jednotku na bezpečnom mieste.

Riešenia: Vylepšite zabezpečenie vášho prostredia pomocou riešení, ako napríklad uvoľnenie tlače, automatická registrácia certifikátu (ACE), zabezpečené zadržané tlačové úlohy a overovanie kariet Smart Card. Ako záloha slúži možnosť Monitorovanie zabezpečeného obsahu, ktorá dokáže sledovať každý dokument vytlačený, skopírovaný, naskenovaný alebo odfaxovaný prostredníctvom výstupného zariadenia.

Bezpečnostné štandardy: Odbornosť v oblasti zabezpečenia dokázala spoločnosť Lexmark prostredníctvom prísnych vládnych certifikácií, ako napríklad Common Criteria, NIAP a FIPS 140-2.

Inteligentné multifunkčné zariadenia Lexmark sa nespoliehajú na dodatočný softvér od tretích strán, ktorý by mohol viesť k zbytočnej zložitosti a bezpečnostným rizikám. Takže sú nielen inteligentné, ale aj diskrétne.


Vybrali sme si spoločnosť Lexmark, pretože veríme, že je to vedúci predajca správy výstupu pri tlači s podporou služby CAC [Smart Card].

Fred McKinnon
Integrácia systému G6
Veliteľstvo výcviku a doktrín (TRADOC) americkej armády Fort Eustis, Virgínia