Riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia | Lexmark Slovensko

Riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia

Objavte výkonné spôsoby spracúvania dokumentov

Viete o tom, aký vplyv majú neefektívne procesy na vaše podnikanie, od dodávateľov cez zákazníkov až po predaj? Riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia od spoločnosti Lexmark umožňuje zlepšiť informačné toky v rámci vašich obchodných procesov a poskytovať vašim zákazníkom lepšie skúsenosti.

V dnešnom prostredí založenom na informáciách môže spôsob, akým spracúvate kritické údaje, znamenať rozdiel medzi úspešným a neúspešným podnikaním. Robte veci správne a zúročí sa vám to. Jeden chybný krok môže znamenať stratu času, financií a zákazníkov. Preto je veľmi dôležité poskytnúť tie správne informácie správnym ľuďom v správnom čase a v správnom formáte.

V spoločnosti Lexmark pomáhame organizáciám zlepšovať procesy kritické pre ich podnikanie. Pomocou riešenia Distribuovaná inteligentná digitalizácia môžete rýchlo zmeniť nákladné procesy náchylné na chyby na zjednodušené a ziskové činnosti s pridanou hodnotou. Vďaka automatizácii týchto procesov môžu vaši zamestnanci venovať viac času záležitostiam, na ktorých skutočne záleží – zveľaďovaniu vašej spoločnosti a zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov.

Ako to funguje

Riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia od spoločnosti Lexmark rozpozná takmer akýkoľvek typ údajov z viacerých miest a vo viacerých jazykoch. Výsledkom je rýchlejšie a presnejšie spracúvanie dokumentov ako kedykoľvek predtým pri súčasnom znižovaní celkových nákladov. Obmedzte alebo odstráňte potrebu manuálneho zadávania údajov počas vašich činností, pričom tieto úspory sa prejavia priamo na vašej ziskovosti.

Naše skúsenosti s niektorými z najväčších značiek v oblasti financií, zdravotníctva a maloobchodu nám umožnili pochopiť, že skutočnú efektívnosť procesov možno dosiahnuť prostredníctvom kombinácie ľudí, procesov a technológie. Či už potrebujete spracovať stovky, tisíce alebo dokonca milióny dokumentov, naše riešenie od jedného dodávateľa možno prispôsobiť vašim pracovným postupom. Ide o ďalší zo spôsobov, akými vám spoločnosť Lexmark pomáha pracovať inteligentnejšie, nie tvrdšie.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako môže riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia od spoločnosti Lexmark pomôcť vašej spoločnosti pracovať efektívnejšie, kliknite sem.

Pracovný postup Distribuovaná inteligentná digitalizácia

  1. Dokument naskenujete pomocou multifunkčného produktu Lexmark, aby sa dokument automaticky skonvertoval do správneho digitálneho formátu.
  2. Aplikácia Lexmark Document Distributor+ pošle dokument do softvéru Brainware.
  3. Softvér Brainware dokument spracuje, klasifikuje a extrahuje z neho údaje.
  4. Ak sa pri overovaní nájde chyba (ako je napríklad nečitateľný text alebo chýbajúca strana dokumentu), pomocou aplikácie Lexmark Document Distributor+ i softvéru Brainware sa vygeneruje upozornenie.
  5. Údaje alebo digitálny dokument sa odošlú do správneho odkladacieho priestoru zákazníka a indexujú sa na jednoduché vyhľadanie.
dic flow chart

Riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia

Riešenie Distribuovaná inteligentná digitalizácia od spoločnosti Lexmark umožňuje poskytovať tie správne informácie v pravom čase a v tom správnom formáte, čo vám umožní lepšie slúžiť vašim zákazníkom.

Kliknutím sem prevezmite brožúru

intelligent capture video

Anthony Jackson

Manažér skupiny pre celosvetový marketing softvérových riešení vysvetľuje výhody riešenia Distribuovaná inteligentná digitalizácia.

Pozrite si video