Distribúcia dokumentov

Urýchlenie procesov prepojením digitalizačných zdrojov v rámci organizácie

Objem neštruktúrovaných informácií prudko narastá. Vytvárajú ich takmer všetci, v stovkách formátov a na mnohých miestach v rámci organizácií. Bez efektívnych digitalizačných procesov sa organizácie trápia s tým, aby sa obsah dostal k správnym ľuďom vtedy, keď ho potrebujú, a zaznamenávajú zvýšenie rizík týkajúcich sa dodržiavania predpisov a bezpečnostných rizík.

Aplikácia Lexmark Distribúcia dokumentov umožňuje prenášať dokumenty a údaje z digitalizačných zdrojov v rámci vašej organizácie kamkoľvek, kde sú potrebné, napríklad do systému ECM alebo ERP. Digitalizácia dokumentov v mieste ich prijatia vrátane detašovaných pracovísk a rozptýlených lokalít urýchľuje spracúvanie, eliminuje stratu dokumentov a údajov a poskytuje lepšiu viditeľnosť.

Vďaka aplikácii Distribúcia dokumentov tiež získate nesmiernu flexibilitu infraštruktúry. Jej možnosti integrácie poskytujú zabezpečené pripojenie medzi digitalizačnými zdrojmi a miestami uloženia a súčasne umožňujú aj výmenu komponentov podľa toho, ako sa vaše obchodné potreby menia.  

Aplikácia Distribúcia dokumentov umožňuje:

  • Digitalizovať papierové i elektronické dokumenty z rozličných zdrojov vrátane e-mailových a faxových serverov, multifunkčných produktov, mobilných zariadení a sieťových priečinkov.
  • Zabezpečiť interakciu používateľov s multifunkčným produktom, ktorá umožňuje spúšťať procesy, poskytovať indexovanie a informácie o doručení a získavať aktualizácie stavu v reálnom čase.
  • Vylepšovať obrázky odstránením zošikmenia, škvŕn a nežiadúceho otočenia.
  • Meniť/ Konvertovať obrázky do iných grafických formátov a na text.
  • Doručovať digitalizované dokumenty do rôznych cieľových umiestnení vrátane sieťových priečinkov a systémov ECM a ERP.
  • Prispôsobovať riešenia pomocou veľkého množstva nástrojov v súprave na vývoj softvéru (SDK).
  • Pridať podporu pre optické rozpoznávanie znakov (OCR), optické rozpoznávanie značiek (OMR) a čiarové kódy, ako aj ďalšie možnosti v rámci knižníc, v závislosti od rozširujúcich sa obchodných potrieb.
  • Zjednodušiť správu multifunkčných produktov prostredníctvom vývoja aplikácií, zásad a globálnych nastavení pre zariadenia v sieti.

BROŽÚRA

Lexmark Document Distributor

[PDF 597.18 KB]

Ďalšie informácie o funkciách prepájajúcich digitalizačné procesy.