Podniková kazeta Lexmark Najčastejšie otázky | Lexmark Slovensko

Podniková kazeta Lexmark Najčastejšie otázky

Čo je Podniková kazeta?

Produktový rad spoločnosti Lexmark Podniková kazeta, ktorý vychádza z nášho záväzku podnikovej sociálnej zodpovednosti, zásad nulového odpadu a kruhovej ekonomiky, sme navrhli a vyvinuli pre výhody maximálnej udržateľnosti. Podnikové kazety spoločnosti Lexmark A4 CS/CX a MS/MX ďalej posúvajú inovácie v oblasti udržateľnosti zo strany tlačového systému Unison toner. Vyrábajú sa v EÚ, pričom sa zabezpečujú ustálená dostupnosť produktov a sociálne a environmentálne výhody pre miestnu ekonomiku.

Podniková kazeta obsahuje originálne súčasti Lexmark, ktoré spĺňajú dizajnové špecifikácie spoločnosti Lexmark týkajúce sa kvality tlače a spoľahlivosti. Špecializované súčasti sa môžu selektívne obnovovať prostredníctvom zberu kaziet a recyklačného programu spoločnosti Lexmark.

Čím sa podobajú a odlišujú produktové rady Podniková kazeta a Recyklovateľná kazeta?

Obidva produktové rady Podniková kazeta a Recyklovateľná kazeta ponúkajú rovnakú úroveň kvality, výkonu a záruky. Pri ich výrobe sa použili výlučne originálne diely a procesy spoločnosti Lexmark, ktoré podliehajú rovnako prísnemu testovaniu spoločnosti Lexmark v oblasti kvality a výkonu. Obidva sme vyvinuli s ohľadom na životné prostredie. Namiesto poskytnutia zľavy vyžadujú od zákazníka, aby vrátil prázdnu kazetu spoločnosti Lexmark prostredníctvom bezplatného a ľahko použiteľného Programu zberu kaziet Lexmark (LCCP).

Produktový rad Podniková kazeta ďalej rozširuje výhody udržateľnosti kaziet v rámci produktového radu Recyklovateľná kazeta tým, že uzavrie cyklus v priebehu ich výroby začlenením vybraných súčastí, ktoré sa vrátia prostredníctvom programu LCCP.

Prečo Lexmark vydáva toto oznámenie?

Lexmark poskytuje našim zákazníkom MSP produkty, ktoré boli predtým dostupné len našim veľkým klientom. Podnikové kazety spoločnosti Lexmark A4 CS/CX a MS/MX rozširujú výhody udržateľnosti tlačového systému Unison, pričom stále zabezpečujú tlačový výkon, spoľahlivosť a kvalitu, ktoré zákazníci od spoločnosti Lexmark očakávajú.

Sú podnikové kazety novým sortimentom produktov?

Lexmark predtým ponúkal podnikové kazety pre najobľúbenejšie čiernobiele tlačiarne (a niekoľko farebných) a najobľúbenejšie výťažnosti – len pre veľkých klientov.

Prečo Lexmark ponúka tieto produkty len pre zariadenia CS/CX a MS/MX?

Tlačový systém Unison, ktorý sa používal pre zariadenia A4 CS/CX a MS/MX, prinášal mnoho inovácií v oblasti udržateľnosti, vrátane trvanlivejšieho a robustnejšieho vyhotovenia tonerovej kazety. Vlastnosti nižšieho trenia tonerových kaziet Unison tiež umožňovali dlhšiu životnosť tlačových súčastí a viacdielneho dizajnu. Spoločnosť Lexmark okrem toho investovala do európskej výroby tonerových kaziet. Najudržateľnejší spotrebný materiál, aký spoločnosť Lexmark ponúka – podnikové kazety A4 CS/CX a MS/MX s úplným životným cyklom produktov v rámci sociálnych a environmentálnych výhod zo strany EÚ – sú teraz dostupné všetkým zákazníkom.

Prečo neponúkame žiadne podnikové kazety pre niektoré zariadenia Lexmark (C74x, C95x, X86x…)?

V budúcnosti by spoločnosť Lexmark chcela ponúkať výhody podnikových kaziet pri viacerých modeloch. Spoločnosť Lexmark začleňuje viac povedomia o kruhovej ekonomike a nulovom odpade už v našom procese vývoja, aby umožnila rozšírenie ponuky podnikových kaziet. S podnikovými kazetami A4 CS/CX a MS/MX sme pripravení na skvelý štart.

Máme v súvislosti s podnikovými kazetami špecifickú cenu a záruku?

Produktový rad Podniková kazeta poskytuje rovnakú úroveň kvality a výkonu ako produktový rad Recyklovateľná kazeta spolu s nižším vplyvom na životné prostredie, a teda má rovnako konkurenčnú cenu. Podnikové kazety okrem toho ponúkajú rovnakú limitovanú doživotnú záruku ako recyklovateľné kazety.

Čím sa podobá a odlišuje repasovaná kazeta tretej strany od podnikovej kazety? Je podniková kazeta repasovaná kazeta?

Repasovaná kazeta tretej strany a podniková kazeta majú podobné to, že obidve zahŕňajú použitie spotrebiteľského materiálu recyklovaného prostredníctvom programu zberu kaziet. Tu však podobnosť končí.

Len za posledné tri roky spoločnosť Lexmark investovala viac ako 1 mld. USD do výskumu, vývoja a napredovania svojej tlačovej a zobrazovacej technológie, vrátane tlačového systému Unison. Produktový rad Podniková kazeta je výsledkom tohto úsilia a obsahuje originálne súčasti Lexmark, ktoré spĺňajú dizajnové špecifikácie spoločnosti Lexmark týkajúce sa kvality tlače a spoľahlivosti. Ten istý tím inžinierov spoločnosti Lexmark a výrobné procesy spoločnosti Lexmark sa používajú na kvalifikáciu a výrobu recyklovateľných a podnikových kaziet. Podnikové kazety sa okrem toho vyrábajú v EÚ. Tým sa zabezpečuje jednotná dostupnosť produktov, minimalizuje vplyv dodávateľského reťazca na životné prostredie a udržiava výrobu v miestnej ekonomike.

Iní výrobcovia repasovaných kaziet poskytujú produkty pre mnohonásobok výrobcov a značiek (niektorí pre viac ako 100 značiek). Aj keď sa vychvaľujú environmentálnymi aspektmi svojich produktov, mnohí nemajú programy zberu vlastných prázdnych kaziet na zodpovedné spracovanie v prípade konca ich životnosti. Okrem toho výkonnosť a spoľahlivosť produktu od výrobcov repasovaných kaziet tretej strany sa opakovane preukázala ako horšia v porovnaní s produktmi Lexmark. (http://www.lexmark.com/sk_sk/products/supplies-and-accessories/genuine-lexmark-supplies---bli-report.html)

Vzhľadom na výkonnosť repasovaných produktov tretích strán v minulosti sa spoločnosť Lexmark zameriava na to, aby podnikové kazety zahŕňali všetky originálne súčasti, procesy a testovanie spoločnosti Lexmark spolu s rovnakou zárukou výkonnosti a spoľahlivosti pre všetky naše spotrebné produkty – nie na to, či sú označené ako podnikové alebo repasované.

Prečo teraz Lexmark ponúka tieto podnikové kazety MSP?

Spoločnosť Lexmark by chcela svojim zákazníkom MSP ponúknuť produkty, ktoré boli predtým dostupné len našim veľkým klientom. Podnikové kazety spoločnosti rozširujú výhody udržateľnosti tlačového systému Unison, pričom stále zabezpečujú tlačový výkon, spoľahlivosť a kvalitu, ktoré zákazníci od spoločnosti Lexmark očakávajú.

Budú podnikové kazety vždy obsahovať recyklovaný materiál?

Podnikové kazety nebudú vždy obsahovať recyklovaný materiál, ale pracujeme na tom.

Čo sa týka materiálu, ktorý sa vráti prostredníctvom programu LCCP, usilujeme sa o dosiahnutie najvyššej úrovne štandardnej environmentálnej hierarchie. Odvoz na skládku a spaľovanie sú najmenej želané možnosti. Recyklácia je dobrá možnosť, pričom opätovné použitie vytvára najväčšiu výhodu udržateľnosti. Spoločnosť Lexmark uplatňuje zásady nulových skládok a nulového spaľovania pre všetky použité kazety, ktoré zbiera. Navyše sme si stanovili cieľ opätovne použiť podľa hmotnosti o 50 % viac materiálu, ktorý sa vráti prostredníctvom programu LCCP (z hodnoty 32 % v roku 2013, ktorá bola už aj tak najvyššia v odvetví).

Ponúkajú iní výrobcovia OEM vlastnú verziu podnikových kaziet?

Zatiaľ čo niektorí výrobcovia OEM majú produkty s obsahom z recyklovaných materiálov, nevieme o žiadnych výrobcoch OEM s ponukou podobnou podnikovým kazetám.