Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť Lexmark vytvára pre jednotlivé tlačové kazety karty bezpečnostných údajov. Pre modely tlačiarní uvedené na trh v poslednom čase sú tieto dokumenty dostupné vo formátoch pre Severnú Ameriku, Európsku úniu alebo Austráliu. Vo formátoch pre Severnú Ameriku a Európsku úniu môže byť k dispozícii viacero jazykov.

Katalógové číslo kazety predstavuje najjednoduchší spôsob, ako nájsť MSD/KBÚ. Vo všeobecnosti nájdete PN na kazete Lexmark tu: 

tonar-cartrige

Pre väčšinu kaziet Lexmark uvedených na trh po roku 2008 existujú tri formáty:

  • Formát pre Severnú Ameriku (NA) – je v súlade s predpismi platnými v USA, Kanade a Mexiku. Tieto karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii v angličtine, španielčine (pre Mexiko) a francúzštine (pre Kanadu).
  • Formát pre Európu (EU REACH) – je v súlade s nariadením Európskej únie REACH a je k dispozícii v angličtine, bulharčine, francúzštine, taliančine, nemčine, maďarčine, litovčine, nórčine, španielčine, slovenčine a švédčine. Niektoré z týchto prekladov obsahujú regulačné požiadavky viacerých krajín.
  • Formát pre Austráliu (Aust) – je v súlade s austrálskymi predpismi a je k dispozícii len v angličtine.

Pri kazetách vydaných pred rokom 2008 sa vyskytuje kombinácia formátov, ktoré sú vyvinuté tak, aby splnili požiadavky v USA OSHA a sú k dispozícii v angličtine. Karty bezpečnostných údajov sú vo formáte PDF a vyžadujú Adobe Acrobat Reader.