Impresum

Spoločnosť Lexmark :

Lexmark International Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/C
Bratislava
821 04

Číslo spoločnosti v obchodnom registri: 35 850 621 - Bratislava

Meno zástupcu: Grzegorz Najda

Hostiteľské služby:

Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Správca webovej lokality :

Mike Dattilo - website@lexmark.com