Program zbiranja opreme

Evropska direktiva WEEE

Lexmark se zavzema za celovito upravljanje izdelka, kar vključuje tudi primerno odstranjevanje elektronske opreme po koncu življenjske dobe. Zato podpiramo in spodbujamo izvajanje evropske direktive WEEE (odpadna električna in elektronska oprema) št. 2002/96/CE z dne 27. januarja 2003.

Cilji direktive WEEE

  • Ustaviti povečano kopičenje odpadne električne in elektronske opreme na odlagališčih (12 kg na prebivalca letno)
  • Zmanjšati tveganje onesnaženja zaradi odmetavanja odpadne elektronske in električne opreme
  • Ohraniti vire s spodbujanjem recikliranja in vnovične uporabe
  • Izboljšati okoljsko učinkovitost in vpliv vseh organizacij, vključenih v življenjski cikel električne in elektronske opreme (EEE).

Obveznosti izdelovalcev in uporabnikov glede zbiranja odpadne električne in elektronske opreme

  • Izdelovalci morajo izvajati ali izpolnjevati načrte glede zbiranja, ravnanja in recikliranja odpadne električne in elektronske opreme, ter za to plačati.
  • Izdelovalci morajo pri razvoju upoštevati okoljsko primerno zasnovo električne in elektronske opreme, da lahko po koncu življenjske dobe izdelka omogočijo odstranitev, vnovično uporabo in recikliranje.
  • Izdelovalci morajo stranke obvestiti o zbiranju odpadne električne in elektronske opreme za vse izdelke, kupljene od 13. avgusta 2005 dalje.
  • Gospodinjska električna in elektronska oprema, ki je v prodaji od 13. avgusta 2005, mora biti označena skladno z zahtevami evropske direktive WEEE. Na izdelkih je poseben simbol »prečrtanega smetnjaka na kolesih«, ki označuje, da je potrebno pri odstranjevanju izdelka upoštevati ločeno zbiranje odpadkov.
  • Uporabniki morajo upoštevati navodila izdelovalca, ko se odločijo odvreči opremo, ki ima oznako prečrtanega smetnjaka.

kako deluje?

Prenos evropske direktive weee na lokalno raven

Gospodinjska in poslovna odpadna električna in elektronska oprema

icon 1

Vsi Lexmarkovi izdelki (gospodinjski in poslovni), ki so v prodaji od 13. avgusta 2005, so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka.

icon 2

Skladno z direktivo WEEE so vse informacije o postopku upravljanja ob koncu življenjske dobe tiskalne opreme za domače ali poslovne uporabnike na voljo na CD-ju z gonilniki, ki ga dobite s tiskalnikom.

icon 3

Lexmark je vzpostavil logistični sistem za prevoz vašega odpadnega materiala nazaj v poslovne prostore naših partnerjev, kjer poteka recikliranje, ki je povsem skladen s predpisi. Pogodbe imamo sklenjene s partnerji po vsej Evropi. S tem sistemom Lexmark jamči, da bo zbrana odpadna električna in elektronska oprema obdelana skladno z direktivo EU ali še bolje, saj je cilj recikliranja in vnovične uporabe višji od 99 % (povprečna teža komponente).

Lexmarkovi načrti zbiranja se razlikujejo od države do države, saj so odvisni od državne zakonodaje o odpadni električni in elektronski opremi in od ponudbe Lexmarkovih lokalnih storitev. Zato priporočamo, da se za nadaljnje informacije obrnete na lokalno Lexmarkovo podružnico ali predstavništvo.