Prenos evropske direktive weee na lokalno raven

Slovenska uredba št. 2006-107 s 1. novembra 2006 prilagaja dve direktivi EU:

  • Direktiva 2002/95/CE s 27. januarja 2003 o omejevanju nevarnih snovi (ROHS)
  • Direktiva 2002/96/CE s 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)

Direktiva RoHS (omejevanje nevarnih snovi)

Vsi Lexmarkovi izdelki, ki so v prodaji v Evropi od 1 .julija 2006, so skladni z evropsko direktivo 2002/95/EC o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi.(RoHS).

Direktiva RoHS omejuje uporabo štirih kovin (svinec, živo srebro, šestvalentni krom, kadmij) in dveh bromiranih zaviralcev gorenja (polibrominirani bifenil and polibrominirani difenil eter) pri izdelavi električne in elektronske opreme.

Lexmark tesno sodeluje z vsemi dobavitelji in tako zagotavlja, da delujejo skladno z direktivo RoHS.

Lexmark je zaradi preskušanja skladnosti investiral sredstva v novo laboratorijsko opremo za preskušanje.

Direktiva WEEE

V skladu s 27. členom slovenske uredbe je podjetje Alterna SI vpisano v nacionalni register kot distributer, zadolžen za prodajo električne in elektronske opreme v Sloveniji. Lexmark izpolnjuje obveznosti iz deklaracije tudi skladno z vnaprej določenimi datumi.
Več informacij: www.mop.gov.si.