Originalne kartuše Lexmark - BLI Report | Lexmark Slovenija

Originalne kartuše Lexmark - BLI Report

Originalne kartuše za laserske tiskalnike znamke Lexmark proti šestim znamkam predelanih kartuš

Rezultati preskusa so tu*

Originalne kartuše Lexmark so se v neodvisnem preskusu izkazale bolje kot šest znamk predelanih kartuš

Predstavljajte si, kako ucinkoviti bi bili vsi uslužbenci, ce bi vaše podjetje lahko samozavestno natisnilo vsako stran. Pred kratkim je podjetje Buyers Laboratory Inc. (BLI) preskusilo in primerjalo ucinkovitost novih originalnih kartuš Lexmark T644 s šestimi znamkami predelanih kartuš. Kot kažejo rezultati*, kartuše cenejših znamk morda niso tako ugodne, kot trdijo njihovi izdelovalci.

Lexmarkova prednost

Rezultati preskusa podjetja BLI so pokazali, da originalne kartuše Lexmark T644 zagotavljajo dosledno in zanesljivo tiskanje. Med preskusom ni prišlo do nobene napake, želena kakovost tiskanja pa se je ohranila skozi celotno življenjsko dobo kartuše. Na drugi strani je pri preskušanju vseh šestih predelanih kartuš prišlo do težav z zanesljivostjo, številom natisnjenih strani in/ali kakovostjo tiskanja.

Cartridge Failure Rate Graph

Pri 31 odstotkih kartuš cenejših znamk je prišlo do napak

Pri eni od petih kartuš v kompletu je prišlo do napake
Ena od petih kartuš cenejših znamk ni delovala po namestitvi ali pa je bilo z njo mogoce natisniti 20 ali manj sprejemljivih strani.

Eni od desetih kartuš je življenjska doba potekla prehitro
Ena od desetih kartuš cenejših znamk je natisnila manj kot 75 % povprecnega pricakovanega števila strani.

Ena od 25 kartuš ni uspela natisniti pricakovane kakovosti slike
Ena od 25 kartuš cenejših znamk je natisnila slabšo kakovost slike od pricakovane v svoji življenjski dobi.

Statistical Prediction of Performance Graph

Se vam ne zdi, da bi morali dobiti to, kar ste placali?

Iz primerjave rezultatov preskusa originalnih kartuš Lexmark in predelanih kartuš je preprosto razvidno, kako nepredvidljive so predelane kartuše.

Originalne kartuše Lexmark (modra barva v grafu na levi) vedno natisnejo takšno število strani, kot se od njih pricakuje. Visoka in ozka krivulja oznacuje le rahla odstopanja.

Povsem nasprotno skoraj ravna krivulja predelanih kartuš (rdeca barva) kaže na velika odstopanja. To je pokazatelj velike nepredvidljivosti, kar pomeni, da cenejšim znamkam nikoli ne morete povsem zaupati. Možnost, da boste dobili kartušo, ki bo natisnila manj strani, kot se od nje pricakuje, ali da z njo sploh ne bo mogoce tiskati, je povsem enaka možnosti, da boste dobili kartušo, kakršno ste pricakovali.

*Podatki o preskusu so povzeti iz porocila o preskusu podjetja BLI iz julija 2010: Originalne kartuše za laserske tiskalnike znamke Lexmark proti šestim znamkam predelanih kartuš